UTW-logo

WYKŁADY

rok akademicki 2022/2023, semestr II

Oczekujemy, aby wszyscy słuchacze JUTW, bez względu na zainteresowania, uczestniczyli w wykładach.
Godzina rozpoczęcia wykładów: 16:00.

W przypadku wysąpienia niedających się przewidzieć przyczyn, zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie.

MIESIĄC

DATA

TEMATYKA I MIEJSCE WYKŁADU

WYKŁADOWCA

LUTY

23.02.2023 r.

Czwartek, 15:30

Polska w Unii Europejskiej- korzyści dla kraju

ul. Armii Krajowej 9

Adam Jarubas

Poseł do Parlamentu Europejskiego

MARZEC

02.03.2023 r.

Czwartek, 15:30

Poznajmy świat. Podróże małe i duże.

ul. Armii Krajowej 9

Beata Znojek

redaktor

09.03.2023 r.

Czwartek, 15:00

Czwartek, 16:00

1.Występy młodzieży SP w Podchojnach

2. Kontynuacja tematu: „Bezpieczny senior”

ul. Armii Krajowej 9

SP w Podchojnach

Komenda Powiatowa Policji

w Jędrzejowie

16.03.2023 r.

Czwartek, 15:30

Symbioza społeczeństwa Ziemi Wodzisławskiej z właścicielami- rodziną Lanckorońskich

ul. Armii Krajowej 9

Michał Nowak

Towarzystwo Przyjaciół Wodzisławia

23.03.2023 r.

Czwartek, 15:00

Czwartek, 16:00

1.PIT-y wyjaśnienia dotyczące wypełniania

2. Żyjmy bezpiecznie. Niebezpieczeństwa związane z nieostrożnością

ul. Armii Krajowej 9

Urząd Skarbowy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

30.03.2023 r.

Czwartek, 15:30

Pomniki i miejsca pamięci znajdujące się

w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

mgr Bernard Suchmiel

KWIECIEŃ

13.04.2023 r.

Czwartek, 15:30

Historia Żydów Jędrzejowskich

ul. Armii Krajowej 9

mgr Klaudia Kwiecińska

20.04.2023 r.

Czwartek, 15:30

Turcy i Turcja. Dlaczego lubimy tureckie seriale.

ul. Armii Krajowej 9

dr hab. Marzanna Pomorska

Instytut Orientalistyki UJ

27.04.2023 r.

Czwartek, 15:30

Pomoc sąsiedzka. Jak się nie dać    samotności.

ul. Armii Krajowej 9

dr Karolina Jarosz

MAJ

11.05.2023 r.

Czwartek, 15:30

Pogawędka dotycząca fauny i flory lasów Nadleśnictwa    Jędrzejów

ul. Armii Krajowej 9

Nadleśnictwo Jędrzejów

18.05.2023 r.

Czwartek, 15:30

Ekonomia gospodarstwa domowego

ul. Armii Krajowej 9

prof. dr hab. Zbigniew Makieła

Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania

Uniwersytet Jagielloński

25.05.2023 r.

Czwartek, 15:30

Miód- produkt, który przynosi

zdrowie i urodę.

ul. Armii Krajowej 9

mgr Jan Lato

Prezes Związku Pszczelarzy

CZERWIEC

01.06.2023 r.

Czwartek, 15:30

Problemy zagrożenia nuklearnego

w Europie- wybrane aspekty.

ul. Armii Krajowej 9

Dr Stefan Hatys

15.06.2023 r.

Czwartek, 15:30

Walne Zebranie Członków

ul. Armii Krajowej 9

Członkowie JUTW

22.06.2023 r.

Czwartek, 15:30

Kościół katolicki a inne religie

ul. Armii Krajowej 9

O. Jakub Zawadzki

Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna I semestr dziewiątego roku swej działalności.

W kształtowaniu programu na kolejny rok akademicki 2022/2023 w dużym stopniu pomogły nam wspólnie wypracowane metody i formy pracy, ale także doświadczenia z nich wynikające.
Wykłady, warsztaty tematyczne, nauka języków obcych, seminaria, konwersatoria – to różnorodne formy, które pozwoliły każdemu z Was znaleźć w nich coś ciekawego i wartościowego.

Niezwykle popularne były wyjazdy na spektakle teatralne, koncerty muzyczne, często połączone z poznawaniem zabytków i ciekawych miejsc w miastach, w których odbywały się te imprezy. Nasi słuchacze bardzo chętnie korzystali z różnych form wypoczynku i rekreacji – wczasów i wycieczek. Organizatorzy tych przedsięwzięć starali się łączyć możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania wiedzy i kształtowania zainteresowań.

W kolejnym roku działalności nadal będziemy dbać o to, by różnorodność tematyki wykładów, seminariów i ich form działalności dawała słuchaczom możliwość uczestniczenia w nich zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami, potrzebami, ale także szansę na poznawanie nowych, dotychczas mniej znanych tematów i problemów.

W programie na bieżący rok akademicki 2022/2023 nadal wiele miejsca zajmuje tematyka związana z naszym regionem – jego historią, znanymi postaciami, ale także współczesnymi problemami naszego miasta, okolic i ich mieszkańców.

Celem naszych wspólnych działań powinno być także uaktywnianie wszystkich słuchaczy, kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty ludzi chcących realizować swe zainteresowania i pasje.  Chcemy także kształtować poczucie odpowiedzialności za dobrą realizację postanowień statutowych.

Wiemy, że zasadniczym źródłem naszych dochodów jest czesne – apelujemy zatem o terminowe wpłacanie. Ponieważ czesne nie jest w stanie w pełni zabezpieczyć finansowych potrzeb  Stowarzyszenia, będziemy szukać możliwości dofinansowania i sponsorowania naszych działań. Liczymy – jak zwykle – na życzliwą pomoc władz miasta i powiatu oraz wybitnych i cenionych przedstawicieli nauki, kultury, oświaty i pracy społecznej, którzy zechcą wspomagać naszą pracę

Czekamy na propozycje naszych słuchaczy. W miarę możliwości będziemy się starać o ich urzeczywistnienie.

Zarząd

JoomlaShine