UTW-logo

rok akademicki 2017/2018, semestr II

Plan obejmuje wykłady, w których bez względu na zainteresowania i preferencje mają obowiązek uczestniczyć wszyscy studenci JUTW.
Jeśli nie podano inaczej, wykłady odbywają się w świetlicy na parterze, ul. Armii Krajowej 9, o godz. 16:00
W uzasadnionych i niedających się przewidzieć wcześniej przypadkach zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie.

M-c

DATA

TEMATYKA WYKŁADU

MIEJSCE WYKŁADU

WYKŁADOWCA

LUTY

14.02.2018 r.

Środa, 15:30

Starość nie jedno ma imię

ul. Armii Krajowej 9

dr Agata Chabior

UJK Kielce

21.02.2018 r.

Środa, 15:30

Ochotnicy amerykańscy w armii Halera

ul. Armii Krajowej 9

inż. Władysław Blicharski

Prezes JUTW

28.02.2018 r.

Środa, 15:30

Dzielnicowy twoim obrońcą
i sprzymierzeńcem

ul. Armii Krajowej 9

asp. Michał Kowalczyk

KPP w Jędrzejowie

MARZEC

08.03.2018 r.

Czwartek

9:00- 15:00

Konferencja naukowa.

„Dziedzictwo Wincentego Kadłubka”

Centrum Kultury w Jędrzejowie

Przedstawiciele nauki, zgodnie z ofertą

14.03.2018 r.

Środa, 15:30

Cukrzyca – społeczna choroba

ul. Armii Krajowej 9

mgr Anna Gołdyn

dietetyk

21.03.2018 r.

Środa, 15:30

Działania Urzędu Marszałkowskiego na rzecz Seniora

ul. Armii Krajowej 9

mgr Jerzy Pyrek

pełnomocnik Marszałka

KWIECIEŃ

04.04.2018r.

Środa, 15:30

Biograficzne uczenie się.
Nasze ciekawe okresy w życiu

ul. Armii Krajowej 9

dr Rozalia Ligus

Uniwersytet Wrocławski

11.04.2018 r.

Środa, 15:30

Edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania

i leczenia chorób nowotworowych piersi.

ul. Armii Krajowej 9

Halina Cecot

18.04.2018 r.

Środa, 15:30

Anglia – Ojczyzna Szekspira

ul. Armii Krajowej 9

prof. dr hab.

Zbigniew Makieła

Krakowska Akademia

im. A. F. Modrzewskiego

25.04.2018 r.

Środa, 15:30

Powiatowa debata na temat bezpieczeństwa

Centrum Kultury w Jędrzejowie

Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie

MAJ

09.05.2018 r.

Środa, 15:30

Mit Lwowa w literaturze polskiej

ul. Armii Krajowej 9

dr hab. Tomasz Kargol

Instytut Historii - UJ

16.05.2018 r

Środa, 15:30

Kultura i dziedzictwo. Ziemia jędrzejowska.

Centrum Kultury w Jędrzejowie

mgr Marcin Piszczek

Burmistrz Jędrzejowa

23.05.2018 r.

Środa, 15:30

Znane i nieznane dzieje naszych byłych dworów

ul. Armii Krajowej 9

Marek Godlewski

CZERWIEC

06.06.2018 r.

Środa, 15:30

Powiat. Problemy i osiągnięcia.

Starostwo Powiatowe, ul. 11 Listopada 83

mgr Edmund Kaczmarek

Starosta Powiatowy

13.06.2018 r.

Środa, 15:30

Zebranie sprawozdawcze JUTW

za rok 2017

ul. Armii Krajowej 9

ZARZĄD JUTW

20.06.2018 r.

Środa, 15:30

Biograficzne uczenie się. Nasze biografie.

ul. Armii Krajowej 9

dr Rozalia Ligus

Uniwersytet Wrocławski