UTW-logo

rok akademicki 2019/2020, semestr I

Plan obejmuje wykłady, w których bez względu na zainteresowania i preferencje mają obowiązek uczestniczyć wszyscy studenci JUTW.
Jeśli nie podano inaczej, wykłady odbywają się w świetlicy na parterze, ul. Armii Krajowej 9, o godz. 16:00
W uzasadnionych i niedających się przewidzieć wcześniej przypadkach zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie.

miesiąc

data

tematyka i miejsce wykładu

wykładowca

PAŹDZIERNIK

01.10.2019r.

Wtorek, 15:30

Wykład Inauguracyjny

Kilka refleksji o starości-
staro
ść to też młodość tylko trochę później.

Centrum Kultury w Jędrzejowie

dr hab. Agata Chabior

prof. UJK Kielce

07.10.2019r.

Poniedziałek, 15:30

Jak zwyciężyć czas i mieć w sercu wiecznie maj.

ul. Armii Krajowej 9

Jolanta Szwalbe

autorka ciekawych antologii i cytatów

14.10.2019r.

Poniedziałek, 15:30

Hirudoterapia - leczenie pijawką.

ul. Armii Krajowej 9

mgr Norbert Łabędzki

rehabilitant

21.10.2019r.

Poniedziałek, 15:30

Kultura i sztuka ludowa.

Poezje i satyra Masztalskich.

ul. Armii Krajowej 9

Czesław Syrek

Zdzisław Purchała

Satyrycy

28.10.2019r.

Poniedziałek, 15:30

Pieniądz, cz. II

ul. Armii Krajowej 9

prof. dr hab.

Zbigniew Makieła

Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania

Uniwersytet Jagielloński

LISTOPAD

04.11.2019r.

Poniedziałek, 15:30

Radzieckie i rosyjskie

służby specjalne. Cz. II

ul. Armii Krajowej 9

dr Stefan Hatys

Instytut Spraw

Międzynarodowych w Warszawie

18.11.2019r.

Poniedziałek, 15:30

Miejsce Jędrzejowa w historii.

ul. Armii Krajowej 9

mgr Marcin Piszczek

Burmistrz Jędrzejowa

25.11.2019r.

Poniedziałek, 15:30

Telefony komórkowe- rodzaje,

sposoby obsługi i zagrożenia.

ul. Armii Krajowej 9

Michał Sobczyk

Punkt Obsługi Sprzedaży

GRUDZIEŃ

02.12.2019r.

Poniedziałek, 15:30

Spotkanie z Policją

ul. Armii Krajowej 9

Komenda Powiatowa Policji

w Jędrzejowie

09.12.2019r.

Poniedziałek, 15:30

Podologia. Dbanie o stopy.

ul. Armii Krajowej 9

mgr Joanna Zardzewiały

mgr pielęgniarstwa

16.12.2019r.

Poniedziałek, 15:30

Powiat Jędrzejowski- problemy i osiągnięcia. Ekologia.

ul. Armii Krajowej 9

mgr Paweł Faryna

Starosta Powiatowy

30.12.2019r.

Poniedziałek, 15:30

Co o człowieku mówi nauka filozofia i teologia? Jakie to ma znaczenie?

ul. Armii Krajowej 9

dr hab. O. Jan Strumiłowski

Archiopactwo O. O. Cystersów w Jędrzejowie

STYCZEŃ

13.01.2020r.

Poniedziałek, 15:30

Polonica we Lwowie.

ul. Armii Krajowej 9

dr hab. Krzysztof Ślusarek

Instytut Historii - UJ

20.01.2020 r

Poniedziałek, 15:30

Gawędy o języku.

ul. Armii Krajowej 9

mgr Anna Wielińska

Filolog

27.01.2020r.

Poniedziałek, 15:30

Kształcenie do starości.

ul. Armii Krajowej 9

dr hab. Agata Chabior

prof. UJK Kielce