UTW-logo

rok akademicki 2018/2019, semestr II

Plan obejmuje wykłady, w których bez względu na zainteresowania i preferencje mają obowiązek uczestniczyć wszyscy studenci JUTW.
Jeśli nie podano inaczej, wykłady odbywają się w świetlicy na parterze, ul. Armii Krajowej 9, o godz. 16:00
W uzasadnionych i niedających się przewidzieć wcześniej przypadkach zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie.

 

M-c

DATA

TEMATYKA I MIEJSCE WYKŁADU

WYKŁADOWCA

LUTY

11.02.2019r.
Poniedziałek, 15:30

Procesy pamięci w okresie późnej dorosłości
ul. Armii Krajowej 9

mgr Bogusława Supierz–Nowińska
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna
w Jędrzejowie

18.02.2019r.
Poniedziałek, 15:30

Prace Urzędu Marszałkowskiego na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych
ul. Armii Krajowej 9

dr Karolina Jarosz
Urząd Marszałkowski w Kielcach

25.02.2019r.
Poniedziałek, 15:30

Zagrożenia wynikające z nieostrożności osób starszych
ul. Armii Krajowej 9

insp. Marzena Piórkowska
Komenda Wojewódzka Policji
w Kielcach

MARZEC

04.03.2019r.
Poniedziałek, 15:30

Medycyna chińska (c. d.)
ul. Armii Krajowej 9

Robert Dudek
Rehabilitant

11.03.2019r.
Poniedziałek, 15:30

Jędrzejów na kartach historii
Centrum Kultury w Jędrzejowie

mgr Marcin Piszczek
Burmistrz Jędrzejowa

18.03.2019r.
Poniedziałek, 15:30

Radzieckie i rosyjskie służby specjalne
ul. Armii Krajowej 9

dr Stefan Hatys
Instytut Spraw
Międzynarodowych w Warszawie

25.03.2019r.
Poniedziałek, 15:30

Podologia, dbanie o stopy
ul. Armii Krajowej 9

mgr Joanna Zardzewiały
dyplomowana pielęgniarka

KWIECIEŃ

01.04.2019r.
Poniedziałek, 15:30

Radio Kielce, rola mediów lokalnych
ul. Armii Krajowej 9

red. Magdalena Sitek
Radio Kielce

08.04.2019r.
Poniedziałek, 15:30

Pieniądz

ul. Armii Krajowej 9

prof. dr hab. Zbigniew Makieła
Kierownik Katedry Organizacji
i Zarządzania
Uniwersytet Jagielloński

15.04.2019r.
Poniedziałek, 15:30

Mieszkańcy Jędrzejowa A. D. 1870
ul. Armii Krajowej 9

dr Krzysztof Ślusarek
Instytut Historii
Uniwersytet Jagielloński

29.04.2019r.
Poniedziałek, 15:30

Przemoc wobec Seniorów -
dwukierunkowość zjawiska

ul. Armii Krajowej 9

prof. dr Agata Chabior
UJK Kielce

MAJ

06.05.2019r.
Poniedziałek, 15:30

Działania integracyjne eliminujące marginalizację i wykluczenie społeczne
ul. Armii Krajowej 9

prof. ośw. dr n. hum.
Ryszard Bielak

13.05.2019r.
Poniedziałek, 15:30

Polskie militaria
ul. Armii Krajowej 9

prof. Michał Baczkowski
Instytut Historii - UJ

20.05.2019r.
Poniedziałek, 15:30

Powiat - problemy i osiągnięcia
Starostwo Powiatowe, ul. 11 Listopada 83

mgr Paweł Faryna
Starosta Powiatowy

27.05.2019r.
Poniedziałek, 15:30

Profilaktyka i leczenie układu kostnego- opieka sanatoryjna
ul. Armii Krajowej 9

dr n. med. Grzegorz Gałuszka
WSEPiNM w Kielcach

CZERWIEC

03.06.2019r.
Poniedziałek, 15:30

Od kontestacji do afirmacji
drogi do wolności w sztuce PRL

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

mgr Jan Przypkowski
Dyrektor Muzeum im. Przypkowskich
w Jędrzejowie

10.06.2019r.
Poniedziałek, 16:00

Walne Zebranie Członków
ul. Armii Krajowej 9

Zarząd JUTW

17.06.2019r.
Poniedziałek, 15:30

Edith Piaf - Pieśniarka miłości
ul. Armii Krajowej 9

Barbara Zawodnik
Opera Wrocławska