UTW-logo

rok akademicki 2018/2019, semestr I

Plan obejmuje wykłady, w których bez względu na zainteresowania i preferencje mają obowiązek uczestniczyć wszyscy studenci JUTW.
Jeśli nie podano inaczej, wykłady odbywają się w świetlicy na parterze, ul. Armii Krajowej 9, o godz. 16:00
W uzasadnionych i niedających się przewidzieć wcześniej przypadkach zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie.

 

M-c

DATA

TEMATYKA WYKŁADU

MIEJSCE WYKŁADU

WYKŁADOWCA

WRZESIEŃ

21.09.2018r.

Piątek, 15:00

Inauguracja- wykład inauguracyjny

Uniwersytet Jagielloński w stuleciu niepodległej Polski

Centrum Kultury w Jędrzejowie

prof. dr hab. Zbigniew Makieła

Kierownik Katedry Organizacji
i Zarządzania

Uniwersytet Jagielloński

26.09.2018r.

Środa, 16:00

Historia związana z klasztorem w Jędrzejowie

Klasztor O. O. Cystersów w Jędrzejowie

mgr Marcin Piszczek

Burmistrz Jędrzejowa

PAŹDZIERNIK

03.10.2018r.

Środa, 15:30

Sztuka Baroku na przykładzie
klasztorów cysterskich

o. dr Jan Strumiłowski

Przeor klasztoru O. O. Cystersów

10.10.2018r.

Środa, 15:30

Społeczności lokalne – badania biograficzne, pamięć społeczna. Rody, cz. II

dr Rozalia Ligus

Uniwersytet Wrocławski

17.10.2018r.

Środa, 15:30

Lokalna Grupa Działania „GRYF”.

Cele i zadania

mgr Bogusława Wypych

Prezes LGD „GRYF”

24.10.2018r.

Środa, 15:30

Tarcia katolickie Bolesława Śmiałego. Kształtowanie się katolicyzmu w Polsce.

mgr Bernard Suchmiel

LISTOPAD

07.11.2018r.

Środa, 16:00

Innowacyjne zarządzanie Gminą

prof. dr hab. Zbigniew Makieła

Kierownik Katedry Organizacji
i Zarządzania

Uniwersytet Jagielloński

14.11.2018r.

Środa, 15:30

Lekcja muzealna. Starodruki ze zbiorów bibliotek muzeum.

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

Jan Przypkowski

Dyrektor Muzeum im. Przypkowskich

w Jędrzejowie

21.11.2018r.

Środa, 15:30

Profilaktyka i leczenie układu kostnego

dr n. med. Grzegorz Gałuszka

WSEPiNM w Kielcach

28.11.2018r.

Środa, 15:30

„Stara Baśń. Kiedy słońce było Bogiem”

Centrum Kultury w Jędrzejowie

Seans filmowy

Centrum Kultury w Jędrzejowie

GRUDZIEŃ

05.12.2018r.

Środa, 15:30

Jędrzejów na kartach historii.

Centrum Kultury w Jędrzejowie

mgr Marcin Piszczek

Burmistrz Jędrzejowa

12.12.2018 r

Środa, 15:30

Wigilia

Restauracja Gracja

w Jędrzejowie

20.12.2018r.

Czwartek, 16:00

I wojna światowa.
Doświadczenia żołnierskie.

prof. Michał Kaczkowski

Instytut Historii - UJ

STYCZEŃ

09.01.2019r.

Środa, 15:30

Hanka Ordonówna znana i nieznana.

Barbara Zawodnik

Opera Wrocławska

16.01.2019r.

Środa, 15:30

Medycyna chińska.

Robert Dudek

Rehabilitant

23.01.2019r.

Środa, 15:30

Starość niejedno ma imię. Cz. II

dr Agata Chabior

UJK Kielce