UTW-logo

rok akademicki 2017/2018, semestr I

Plan obejmuje wykłady, w których bez względu na zainteresowania i preferencje mają obowiązek uczestniczyć wszyscy studenci JUTW.
Jeśli nie podano inaczej, wykłady odbywają się w świetlicy na parterze, ul. Armii Krajowej 9, o godz. 16:00

M-c

DATA

TEMATYKA i MIEJSCE

WYKŁADU

WYKŁADOWCA

PAŹDZIERNIK

05.10.2017r.
Czwartek
16:00

Tadeusz Kościuszko na Ziemi Jędrzejowskiej

Centrum Kultury w Jędrzejowie

dr Krzysztof Ślusarek

Instytut Historii UJ

11.10.2017r.
Środa
15:45

ABC zdrowego żywienia.

Degustacja potraw ekologicznych

ul. Armii Krajowej 9

mgr Anna Gołdyn

dietetyk

18.10.2017r.
Środa
15:45

Sekty i nowe ruchy religijne niebezpieczeństwem dla tradycyjnych wartości.

ul. Armii Krajowej 9

prof. ośw. dr n. hum.
Ryszard Bielak

25.10.2017r.
Środa
15:45

Historia zapisana w sztuce.

Cystersi w Jędrzejowie.

ul. Armii Krajowej 9

O. dr Jan Strumiłowski

Przeor Klasztoru O. O. Cystersów

LISTOPAD

15.11.2017r.
Środa
15:45

Szlakiem lokalnych zabytków

ul. Armii Krajowej 9

mgr Bernard Suchmiel

22.11.2017r.
Środa
15:45

Nasza mała ojczyzna.

Gmina Jędrzejów

Centrum Kultury w Jędrzejowie

mgr Marcin Piszczek

Burmistrz Jędrzejowa

29.11.2017r.
Środa
15:45

Starość niejedno ma imię

ul. Armii Krajowej 9

dr Agata Chabior

UJK Kielce

GRUDZIEŃ

06.12.2017r.
Środa
15:45

Mikołaj u Starosty.

Powiat - problemy i osiągnięcia

Starostwo Powiatowe, ul. 11 Listopada 83

mgr Edmund Kaczmarek

Starosta Powiatowy

13.12.2017r.
Środa
15:45

Tworzenie lokalnej polityki senioralnej na poziomie województwa

ul. Armii Krajowej 9

Adam Jarubas

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

M. Jarco

STYCZEŃ

10.01.2018r.
Środa
15:45

Anglia – Ojczyzna Szekspira

ul. Armii Krajowej 9

prof. dr hab.

Zbigniew Makieła

Krakowska Akademia

im. A. F. Modrzewskiego

17.01.2018r.
Środa
15:45

Dbanie o zdrowie to: rehabilitacja, rekreacja oraz rozrywka

ul. Armii Krajowej 9

dr n. med. Grzegorz Gałuszka

WSEPiNM w Kielcach

24.01.2018r.
Środa
15:45

Społeczności lokalne – badania biograficzne, pamięć społeczna, rody.

ul. Armii Krajowej 9

dr Rozalia Ligus

Uniwersytet Wrocławski

W uzasadnionych i niedających się przewidzieć wcześniej przypadkach zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie.