UTW-logo

rok akademicki 2019/2020, semestr II

Plan obejmuje wykłady, w których bez względu na zainteresowania i preferencje mają obowiązek uczestniczyć wszyscy studenci JUTW.
Jeśli nie podano inaczej, wykłady odbywają się w świetlicy na parterze, ul. Armii Krajowej 9, o godz. 15:30
W uzasadnionych i niedających się przewidzieć wcześniej przypadkach zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie.

M-c

DATA

TEMATYKA WYKŁADU

MIEJSCE WYKŁADU

WYKŁADOWCA

LUTY

17.02.2020r.
Poniedziałek, 15:30

Kształcenie do starości
ul. Armii Krajowej 9

dr hab. Agata Chabior
prof. UJK Kielce

24.02.2020r.
Poniedziałek, 15:30

Profilaktyka zdrowia. Zakwaszenie organizmu
ul. Armii Krajowej 9

Ewa i Arek Trojak
Świętokrzyskie Centrum Onkologii

MARZEC

02.03.2020r.
Poniedziałek, 15:30

Polityka Senioralna, lata 2018- 2022
Cele i priorytety
ul. Armii Krajowej 9

Robert Kruk, Marek Skrzypiec
Radni Gminy Jędrzejów

09.03.2020r.
Poniedziałek, 16:00

Spotkanie z członkami
Uniwersytetu 
III Wieku z Łaz
Restauracja Gościniec

Iwińska Wiesława
Uniwersytet III Wieku w Łazach

16.03.2020r.
Poniedziałek, 15:30

Razem czy osobno?
Malarstwo i fotografia
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

mgr Jan Przypkowski
Muzeum im. Przypkowskich
w Jędrzejowie

23.03.2020r.
Poniedziałek, 15:30

Czego szukamy na dnie oceanów?
Po co i jakim kosztem?
ul. Armii Krajowej 9

Prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo
AGH w Krakowie,Katedra Analiz Środ., Kartografii i Geologii Gospodarczej

30.03.2020r.
Poniedziałek, 15:30

Gawędy o języku, cz. II
ul. Armii Krajowej 9

mgr Anna Wielińska
Filolog

KWIECIEŃ

06.04.2020r.
Poniedziałek, 15:30

Pieniądz (kontynuacja)
ul. Armii Krajowej 9

prof. dr hab. Zbigniew Makieła
Kierownik Katedry Organizacji
i Zarządzania
Uniwersytet Jagielloński

20.04.2020r.
Poniedziałek, 15:30

Wędrówki po Ziemi Świętej
ul. Armii Krajowej 9

dr. hab. Bernard Koziróg
Polski teolog adwentystyczny, WSTH
w Podkowie Leśnej

27.04.2020r.
Poniedziałek, 15:30

Malarstwo
- grupa jędrzejowskich malarzy
Centrum Kultury w Jędrzejowie

Artur Smerkowski
Artysta malarz

MAJ

04.05.2020r.
Poniedziałek, 15:30

Poznaj swoją gminę, zainteresuj się jej rozwojem
ul. Armii Krajowej 9

mgr Marcin Piszczek
Burmistrz Jędrzejowa

11.05.2020r.

Poniedziałek, 15:30

Powiat Jędrzejowski - problemy i osiągnięcia
ul. Armii Krajowej 9

mgr Paweł Faryna
Starosta Powiatowy

18.05.2020r.
Poniedziałek, 15:30

Samborszczyzna
ul. Armii Krajowej 9

dr hab. Krzysztof Ślusarek
Instytut Historii - UJ

25.05.2020r.
Poniedziałek, 15:30

Etyka i teologia
ul. Armii Krajowej 9

O. O. Rafał Ściborowski
Archiopactwo O. O. Cystersów
w Jędrzejowie

CZERWIEC

01.06.2020r.
Poniedziałek, 15:30

Zagadnienia dezercji i zdrad
w służbach specjalnych ZSRR
ul. Armii Krajowej 9

dr Stefan Hatys
Instytut Spraw
Międzynarodowych w Warszawie

10.06.2020r.
Środa, 16:30

Wiedeń - dzieje, atrakcje
ul. Armii Krajowej 9

dr Magdalena Makieła
Adwokat

15.06.2020r.
Poniedziałek, 15:30

Walne Zgromadzenie Członków
ul. Armii Krajowej 9

Zarząd JUTW

JoomlaShine