UTW-logo

Szanowni Państwo!

 

            Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna II semestr jedenastego roku swej działalności.

W kształtowaniu programu na kolejny rok akademicki 2023/2024 w dużym stopniu pomogły nam wspólnie wypracowane metody i formy pracy, ale także doświadczenia z nich wynikające.

            Wykłady, warsztaty tematyczne, nauka języków obcych, seminaria, konwersatoria – to różnorodne formy, które pozwoliły każdemu z Was znaleźć

w nich coś ciekawego i wartościowego.

            Niezwykle popularne były wyjazdy na spektakle teatralne, koncerty muzyczne, często połączone z poznawaniem zabytków i ciekawych miejsc

w miastach, w których odbywały się te imprezy.

            Nasi słuchacze bardzo chętnie korzystali z różnych form wypoczynku

i rekreacji – wczasów i wycieczek. Organizatorzy tych przedsięwzięć starali się łączyć możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania wiedzy i kształtowania zainteresowań.

            W kolejnym roku działalności nadal będziemy dbać o to, by różnorodność tematyki wykładów, seminariów i ich form działalności dawała słuchaczom możliwość uczestniczenia w nich zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami, potrzebami, ale także szansę na poznawanie nowych, dotychczas mniej znanych tematów i problemów.

            W programie na bieżący rok akademicki 2023/2024 nadal wiele miejsca zajmuje tematyka związana z naszym regionem – jego historią, znanymi postaciami, ale także współczesnymi problemami naszego miasta, okolic i ich mieszkańców.

            Celem naszych wspólnych działań powinno być także uaktywnianie wszystkich słuchaczy, kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty ludzi chcących realizować swe zainteresowania i pasje. Chcemy także kształtować poczucie odpowiedzialności za dobrą realizację postanowień statutowych.

            Wiemy, że zasadniczym źródłem naszych dochodów jest czesne – apelujemy zatem o terminowe wpłacanie. Ponieważ czesne nie jest w stanie w pełni zabezpieczyć finansowych potrzeb Stowarzyszenia, będziemy szukać możliwości dofinansowania i sponsorowania naszych działań. Liczymy – jak zwykle – na życzliwą pomoc władz miasta i powiatu oraz wybitnych i cenionych przedstawicieli nauki, kultury, oświaty i pracy społecznej, którzy zechcą wspomagać naszą pracę.

Czekamy na propozycje naszych słuchaczy. W miarę możliwości będziemy się starać o ich urzeczywistnienie.

                                                                                                                      Zarząd

Program wykładów w semestrze II- roku akademickiego 2023/2024

M-c

DATA

TEMATYKA WYKŁADU

MIEJSCE WYKŁADU

WYKŁADOWCA

LUTY

15.02.2024 r.

Czwartek, 15:30

Burmistrzowie Wodzisławia w XIX w.

ul. Armii Krajowej 9

dr hab. Krzysztof Ślusarek

UJ w Krakowie

22.02.2024 r..

Czwartek, 15:30

Rola energetyki jądrowej w aspekcie zrównoważonego bilansu energetycznego.

Po co na ten atom?

ul. Armii Krajowej 9

prof. Ewa Nowak

29.02.2024 r.

Czwartek, 15:30

Japonia

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

mgr Maciej Przypkowski

MARZEC

07.03.2024 r.

Czwartek, 15:30

Naturalne metody wzmacniania odporności

ul. Armii Krajowej 9

Małgorzata Stanior

Dietetyk kliniczny

14.03.2024 r.

Czwartek, 15:30

Jan Matejko znany i nieznany

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

mgr Jan Przypkowski

Dyrektor Muzeum im. Przypkowskich

w Jędrzejowie

21.03.2024 r.

Czwartek, 15:30

Problemy wojny i pokoju w XXI w.

ul. Armii Krajowej 9

dr Stefan Hatys

KWIECIEŃ

11.04.2024 r.

Czwartek, 15:30

Turcja a Polska na przestrzeni wieków

ul. Armii Krajowej 9

dr hab. Marzanna Pomorska

Instytut Orientalistyki UJ

18.04.2024 r.

Czwartek, 15:30

Jestem więc mam firmę, czyli wszyscy przez całe życie jesteśmy przedsiębiorcami.

ul. Armii Krajowej 9

dr Sławomir Kurek

25.04.2024 r.

Czwartek, 15:30

Ziemia Jędrzejowska- znana

 i nieznana

ul. Armii Krajowej 9

Marek Godlewski

MAJ

09.05.2024 r.

Czwartek, 15:30

Gawędy o języku

ul. Armii Krajowej 9

mgr Anna Wielińska

16.05.2024 r.

Czwartek, 15:30

Wycieczka do Olkusza

Członkowie JUTW

23.05.2024 r.

Czwartek, 15:30

Wczasy w Darłówku

22.05.2024 r.- 01.06.2024 r.

Członkowie JUTW

CZERWIEC

06.06.2024 r.

Czwartek, 15:30

Rola dojrzałego społeczeństwa

w kształtowaniu młodzieży

ul. Armii Krajowej 9

mgr Beata Brela

13.06.2024 r.

Czwartek, 15:30

Osiągnięcia biegacza- Mistrza Europy

 i Świata

ul. Armii Krajowej 9

Tomasz Gawroński

20.06.2024 r.

Czwartek, 15:30

Walne Zebranie Członków-

ocena działalności za 2023 r.

ul. Armii Krajowej 9

Członkowie JUTW

 

WARSZTATY TEMATYCZNE

DATA

GODZINA, MIEJSCE

TEMATYKA

 

PROWADZĄCY

Grupa wokalna

„AleBabki”

 

środa, godz. 11:30

 

Centrum Kultury, sala nr 20

1. Warsztaty wokalne.

2. Występy sceniczne grupy wokalnej „AleBabki” podczas uroczystości i wydarzeń lokalnych i innych.

Lider

Barbara Zawodnik

SEMINARIA - WOLONTARIAT

DATA, GODZINA, MIEJSCE

TEMATYKA

PROWADZĄCY

Spotkania Grupy:

raz w miesiącu-

Galeria Centrum Kultury w Jędrzejowie

1. Warsztaty wewnątrzgrupowe- Treningi pamięci.

2. Działania w ramach współpracy z Przedszkolem Nr 2 „Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie.

3.  Włączanie się w akcje charytatywne.

4. Organizowanie „wypadów”do kina.

5. Organizowanie Nordic Walking i Wieczornych spacerów.

6. Koordynacja realizowanych projektów.

Lider

Krystyna Skowronek

we współpracy ze

Zdzisławą Olesińską

 

 

IMPREZY KULTURALNE

DATA, GODZINA

IMPREZA

14.02.2024 r.

środa

„Prawda”- spektakl

Teatr TeTaTeT Kielce

14.03.2024 r

czwartek, godz. 19:00

Wielkie Przeboje Wielkich Nieobecnych

Centrum Kultury w Jędrzejowie

16.05.2024 r.

Wycieczka do Olkusza. Zwiedzanie zabytków miasta.

22.05.2024 r.- 01.06.2024 r.

Wczasy w Darłówku- Pensjonat FARO

 

Wyjazd na Polskie Malediwy w Jaworznie

Zapisy na imprezy kulturalne będą przyjmowane na spotkaniach oraz w biurze JUTW.

 

W przypadku zaistnienia w roku akademickim niedających się przewidzieć przyczyn, zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie.

 

SEKCJE I GRUPY ZAINTERESOWAŃ

działające w I semestrze roku akademickiego 2023/2024

 

1.    Grupa Literacka – Lider - Stanisława Wydrych.

2.    Sekcja wokalna- Lider- Barbara Zawodnik.

3.    Miłośnicy teatru, muzyki i podróży – Lider - Barbara Rzymkiewicz.

4.    Sekcja sportowa- Lider- Jan Bielak

5.    Wolontariat- Lider- Krystyna Skowronek

 

ZAJĘCIA SEKCJI SPORTOWEJ

DYSCYPLINA

DATA, GODZINA

MIEJSCE

Strzelanie z broni pneumatycznej

Wtorek, piątek

godz. 17:00- 19:00

Strzelnica Klubu Sportowego Nadir,

Jędrzejów, ul. Przypkowskiego 43

Tenis stołowy

Poniedziałek

od godz. 16:00

Państwowa Straż Pożarna

w Jędrzejowie

ul. Reymonta 5

Rajdy rowerowe

Termin ustalany na bieżąco

Teren powiatu

Pływanie1.

Środa, piątek

godz. 14:30

Pływalnia Miejska,

Jędrzejów, ul. Przypkowskiego 43

Szachy i gry planszowe

Czwartek-

po uzgodnieniu z Liderem

Świetlica Starostwa Powiatowego

Jędrzejów, ul. Armii Krajowej 9

1) zajęcia odpłatne, zniżka na karnet z Kartą Seniora

ZAJĘCIA RUCHOWE OGÓLNODOSTĘPNE (bezpłatne)

Nordic Walking z instruktorem

dr Małgorzatą Krawczyk- Blicharską, UJK Kielce

Raz w miesiącu NW z udziałem zaproszonego Gościa.

Zalew,

w każdy roboczy

wtorek, godz. 09:00

Wieczorne spacery „Na dobry sen”

Zalew

codziennie, godz. 18:00

w okresie jesienno-zimowym

 

           

Słuchacze JUTW mogą wybrać dowolną ilość sekcji i grup, w których chcieliby rozwijać swoje zainteresowania i pasje. W sekcjach może brać udział każdy chętny członek JUTW, który wcześniej zadeklaruje uczestnictwo.

Życzymy wiele satysfakcji i radości z uczestnictwa w wybranych zajęciach.

JoomlaShine