UTW-logo


zobacz: Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia JUTW za rok 2018


zobacz: Sprawozdanie z pracy Zarządu i podsumowanie Roku Akademickiego 2016/2017


Szanowni Państwo!

Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna II semestr czwartego roku swej działalności.

W kształtowaniu programu na kolejny rok akademicki 2016/2017 w dużym stopniu pomogły nam wspólnie wypracowane metody i formy pracy, ale także doświadczenia z nich wynikające.

Wykłady, warsztaty tematyczne, nauka języków obcych, seminaria, konserwatoria – to różnorodne formy, które pozwoliły każdemu z Was znaleźć w nich coś ciekawego
i wartościowego.

Niezwykle popularne były wyjazdy na spektakle teatralne, koncerty muzyczne, często połączone z poznawaniem zabytków i ciekawych miejsc w miastach, w których odbywały się te imprezy.

Nasi słuchacze bardzo chętnie korzystali z różnych form wypoczynku i rekreacji – wczasów i wycieczek. Organizatorzy tych przedsięwzięć starali się łączyć możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania wiedzy i kształtowania zainteresowań.

O randze naszego Stowarzyszenia może świadczyć troje przedstawicieli do Rady Seniorów, która powstała przy Urzędzie Miasta. Jesteśmy pewni, że wybrani słuchacze JUTW będą nas godnie reprezentować poprzez wskazywanie ważnych problemów i proponowanie najbardziej właściwych metod i sposobów ich rozwiązywania.

W kolejnym roku działalności nadal będziemy dbać o to, by różnorodność tematyki wykładów, seminariów i ich form działalności dawała słuchaczom możliwość uczestniczenia w nich zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami, potrzebami, ale także szansę na poznawanie nowych, dotychczas mniej znanych tematów
i problemów.

W programie na bieżący rok akademicki 2016/2017 nadal wiele miejsca zajmuje tematyka związana z naszym regionem – jego historią, znanymi postaciami, ale także współczesnymi problemami naszego miasta, okolic i ich mieszkańców.

Celem naszych wspólnych działań powinno być także uaktywnianie wszystkich słuchaczy, kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty ludzi chcących realizować swe zainteresowania i pasje. Chcemy także kształtować poczucie odpowiedzialności za dobrą realizację postanowień statutowych.

Wiemy, że zasadniczym źródłem naszych dochodów są składki członkowskie – apelujemy zatem o terminowe ich wpłacanie. Ponieważ składki słuchaczy nie są w stanie w pełni zabezpieczyć finansowych potrzeb Stowarzyszenia, będziemy szukać możliwości dofinansowania i sponsorowania naszych działań. Liczymy – jak zwykle – na życzliwą pomoc władz miasta i powiatu oraz wybitnych i cenionych przedstawicieli nauki, kultury, oświaty i pracy społecznej, którzy zechcą wspomagać naszą pracę.

Czekamy na propozycje naszych słuchaczy. W miarę możliwości będziemy się starać o ich urzeczywistnienie.

Zarząd

Sprawozdanie z pracy Zarządu i podsumowanie roku akademickiego 2015/2016
 „Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

Zarząd pracował na podstawie Statutu Stowarzyszenia „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku „ w składzie:
1. Władysław Blicharski - Prezes Zarządu
2. Anna Pańtak - Wiceprezes Zarządu
3. Bogusława Wypych - Wiceprezes Zarządu
4. Leszek Kapcia - Sekretarz Zarządu
5. Zdzisława Ciećko - Skarbnik Zarządu
6. Joanna Brzezińska - członek
7. Barbara Kowalczyk - członek
8. Halina Olszewska - członek
9. Stanisława Wydrych - członek

Walne Zebranie Członków JUTW odbyło się 17 czerwca 2015r.
Pierwsze posiedzenie Zarządu po Walnym Zebraniu odbyło się 27 sierpnia 2015r., na którym ustalono harmonogram zajęć na I semestr roku akademickiego 2015/2016:

Wykłady:
Semestr I:
25.09.2015r. Wykład inauguracyjny „Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego i rola Uczelni w dzisiejszych czasach „ - prowadzący: Kazimierz Barczyk
30.09.2015r. „Zabytki Krakowa” prowadzący: mgr Bernard Suchmiel
05.10.2015r. „Historia Parlamentaryzmu w Polsce” prowadzący: Mikołaj Kałuszko z Kancelarii Sejmu
14.10.2015r. „Dyplomacja” prowadzący: dr Stefan Hatys
16.10.2015r. „Negocjacje” prowadząca: Irena Ścisławska
21.10.2015r. „Miasta akademickie” prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Makieła
04.11.2015r. „Filozofia. „- prowadzący: O. dr Jan Strumiłowski
25.11.2015r. „Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w udzielaniu pomocy osobom starszym” prowadzący: mgr Adam Brela
02.12.2015r. „Etyka” prowadzący: ks. dr Michał Pakuła
13.01.2016r. „Dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego z punktu widzenia fizjoterapeuty” prowadzący: mgr Norbert Łabędzki

Semestr II:
10.02.2016r. „Jak sobie radzić z emocjami” prowadzący: mgr Adam Brela
17.02.2016r. „Etyka medialna” prowadzący: ks. dr Michał Pakuła
02.03.2016r. „ Miasta - twierdze” prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Makieła
06.04.2016r. „Religie świata” prowadzący: O. dr Jan Strumiłowski
20.04.2016r. „Dyplomacja” prowadzący: dr Stefan Hatys
27.04.2016r. „1050 lat państwa polskiego” prowadzący: mgr Bernard Suchmiel
01.06.2016r. „Rok 1916 w dziejach Jędrzejowa i Polski” prowadzący: dr Krzysztof Ślusarek
08.06.2016r. „Bracia Polscy - Arianie” lekcja muzealna, prowadzący: mgr Maciej Przypkowski

Oprócz wykładów prowadzone były także inne zajęcia dydaktyczne na których słuchacze realizowali swoje zainteresowania:

Warsztaty tematyczne - Semestr II:
14.03.2016r. „Niemcy - moja mała ojczyzna, drugi żywioł” promocja książki o Niemczech, prowadzący: Roman Pankiewicz
16.03.2016r. „Jak radzić sobie z niepełnosprawnością i osobami niepełnosprawnymi” prowadzący: mgr Norbert Łabędzki
29.04.2016r. Spotkanie poetyckie z panią Ireną Kaczmarczyk
11.05.2016r. „Zagadnienia medyczne” prowadzący: mgr Paweł Musiał

Seminaria - Semestr I:
29.10.2015r. „Wybrany temat zagadnienia zdrowotnego” prowadzący: mgr Paweł Musiał
09.12.2015r. „Pożyteczne mikroorganizmy w służbie zdrowia człowieka” prowadząca: Magdalena Kraska
16.12.2015r. „Zasady zdrowego odżywiania się” prowadząca: dietetyk Anna Gołdyn

Seminaria - Semestr II:
09.03.2016r. „Zdrowe żywienie” prowadząca: dr Katarzyna Chrust
01.04.2016r. „Fundusze inwestycyjne - ulgi podatkowe” prowadząca: mgr Danuta Musiał
13.04.2016r. „Prawo pracy” prowadzący: mgr Janusz Czyż

Konserwatoria - Semestr II:
18.05.2016r. „Starodruki” prowadzący: mgr Maciej Przypkowski
24.02.2016r. „Zagrożenia pożarowe” prowadzący: kpt. mgr inż. Krzysztof Piątek
24.02.2016r. „Skradziona tożsamość” prowadzący: asp. Michał Kowalczyk
30.03.2016r. „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” prowadzący: Daniel Jachimowicz, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW

Lektoraty - I semestr:
Kurs komputerowy od 23.09.2015r. do 03.11.2015r., obejmujący:
szkolenie warsztatowe „Aktywny Senior” podstawowy obsługi komputera
dodatkowe zajęcia teoretyczne „Aktywny Senior „ - każdy wykład po 4godz. - na tematy: „Uczący się senior” „Asertywny senior” „Zdrowy senior” „Jak nie dać się oszukać” „Wizerunek osobisty „. Łącznie zajęcia trwały 64 godziny i uczestniczyło w nich. 40 osób.

II semestr:
Warsztaty komputerowe - 31.03.2016r, I grupa godz. 13:00, II grupa godz. 16:00.

Zajęcia ruchowe:
Grupa gimnastyczna, miejsce spotkań: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie, ul. Okrzei 63, prowadzący: Aleksander Mazurkiewicz
Basen - gimnastyka w wodzie - Pływalnia Miejska w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 43

Grupa literacka - Biblioteka Miejska w Jędrzejowie, ul 11 Listopada 33a,
I semestr - 2 spotkania:
20.10.2015r. spotkanie ze Zbigniewem Kasprzakiem, prowadzącym Gawędę pt. „Śladami Henryka Sienkiewicza. Wędrówki po Kresach „,
19.11.2015r. „Kuba oczami turystki „- relacja z pokazem slajdów słuchaczki JUTW. Pani Maria Radziejewska o podróży na Kubę.

Sekcje zainteresowań:
1. Sekcja artystyczna
2. W I semestrze zawiązała się sekcja Socjalna - wolontariat, w której liderem jest p. Krystyna Skowronek.
3. Sekcja kultury fizycznej gimnastyka- lider p. Anna Hajduszkiewicz, od 18.04 - 30.07.2016r. trwa projekt „Aktywny Senior „ w ramach, którego odbyło się 10 zajęć ruchowych z trenerem.
4. Sekcja turystyczna „Poznaj świat” której przewodzi pani Maria Radziejewska. Spotkania odbywają się w piątki o godz. 11:00, w lokalu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie.
W II semestrze odbyły się 4 spotkania, w terminach 04.03., 08.04., 06.05., 03.06. Tematyka spotkań:
Zwyczaje, obyczaje - Syria, Niemcy, Włochy.
Piękno nieznanych zakątków Ziemi Jędrzejowskiej i Ponidzia.
5. Klub dyskusyjny;
19.10.2015r. dyskusja na temat „Czy środki unijne są pomocne w rozwoju naszego regionu? „. Dyskusji przewodniczyła pani Bogusława Wypych,
16.11.2015r. odbyło się spotkanie otwarte z członkami JUTW. Było ono wynikiem analizy „Ankiet słuchacza „ sporządzonymi i wręczonymi na inauguracji roku akademickiego 2015/2016.

Imprezy kulturalne:
Semestr I:
13.10.2015r, wyjazd tematyczny Kraków - Mogiła,
27.10.2015r. wyjazd tematyczny Kielce- Wąchock,
18.11.2015r. -wizyta w klasztorze OO. Cystersów w Jędrzejowie połączona z koncertem organowym Roberta Grudnia,
26.11.2015r, Wyjazd tematyczny do Krakowa połączony ze spektaklem w Teatrze,
04.12.2015r, Wizyta w Muzeum Im. Przypkowskich w Jędrzejowie połączone z lekcją muzealną,
18.12.2015r, Spotkanie Wigilijne
31.12.2015r. - zakończenie Starego i powitanie Nowego 2016 Roku w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach,
Semestr II:
05.02.2016r, Spotkanie karnawałowe w Restauracji „Bar u Pawła „w Jędrzejowie, ul. Reymonta 11,
18.03.2016r, Spotkanie Wielkanocne, nie odbyło się.
25.04.2016r, Wyjazd edukacyjny do Warszawy
19 - 21.05.2016r, Wycieczka Przemyśl - Lwów.
czerwiec - wyjazd edukacyjno-tematyczny Wiślica - Raków, nie odbył się.
31.08 - 12.09.2016r, wczasy rehabilitacyjne nad morzem, w Łebie.
02.09 -08.09.2016r, wczasy w górach, w Karpaczu.

W czasie obrad Zarządu w dniu 27.08.2015r. ustalono termin posiedzenia Rady Programowej na 15 września 2015r. oraz omówiono kwestię związaną z Inauguracją Roku Akademickiego 2015/2016 w dniu 25 września w Centrum Kultury. Prezes przedstawił wstępny harmonogram wykładów na I semestr roku akademickiego 2015/2016 i omówił cykl zajęć i wyjazdów w ramach projektu współfinansowanego prze MKiDN „Seniorzy w drodze do kultury. „Poruszono kwestię naboru uczestników i przystąpienia do realizacji projektu. Omówiono sprawy organizacyjne związane ze zbliżającym się wyjazdem na wczasy w Darłówku.
Zarząd wydelegował Prezesa na posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 15.09.2015r. zaakceptowano harmonogram zajęć do przedstawienia na Radzie Programowej. Omówiono przygotowania do Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016.
Podjęto Uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Projektu i powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu pod nazwą „Seniorzy w drodze do kultury „. W skład Komisji Rekrutacyjnej weszli: - Przewodniczący - Prezes Zarządu :Władysław Blicharski, członek - członek Zarządu: Anna Pańtak, członek - koordynator projektu: Agnieszka Bukowska.
Podsumowanie wczasów rehabilitacyjnych w Darłówku.
Prezes poinformował o przyjęciu jego zgłoszenia do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Przyjęto 1 osobę na członka Stowarzyszenia JUTW.

Posiedzenie Zarządu 05.10.2015r. poświęcone było podsumowaniu Inauguracji Roku Akademickiego i Inauguracji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Przyjęto 6 osób na członków do Stowarzyszenia JUTW.

Posiedzenie Zarządu w dniu 04.11.2015r. poświęcone było propozycji powołania Gminnej Rady Seniorów przy Urzędzie Miasta. W tym celu zebrani wybrali spośród siebie trzy osoby, które jako delegacja zwrócą się do Burmistrza z prośbą o termin spotkania.
Podjęto decyzję o wpłatach darowizn na rzecz Stowarzyszenia, przez członków JUTW zakwalifikowanych do projektu „Seniorzy w drodze do kultury” w celu uzyskania wkładu własnego, który jest konieczny do jego realizacji.
Zaplanowano dodatkowe spotkanie w ramach klubu dyskusyjnego na dzień 16.11.2015r. Spotkanie miało na celu wysłuchanie opinii zebranych na temat działalności Stowarzyszenia Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, czego oczekują, co proponują? Informacje mają za zadanie pomóc przy pisaniu kolejnych projektów i w dalszej działalności Uniwersytetu.
Omówiono Ankiety Słuchacza, które członkowie JUTW mieli rozdane podczas Inauguracji Roku Akademickiego.
Pani Stanisława Wydrych zaprosiła do Klubu Seniora na dzień 19 listopada 2015r. do Biblioteki Miejskiej na prelekcję pani Marii Radziejewskiej.

Na posiedzeniu w dniu 02.12.2015r. Zarząd wyraził zgodę na wystąpienie do Burmistrza z wnioskiem o utworzeniu Rady Seniorów przy Urzędzie Gminy.
Omówiono realizację zajęć programowych w I semestrze 2015/16.
Pani Agnieszka Bukowska przedstawiła propozycję projektu FIO 2016 obejmującego zakres tematyczny i poinformowała o konieczności posiadania 10% wkładu własnego.
Przyjęto 3 nowe osoby na członków Stowarzyszenia Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Podczas posiedzenia Zarządu w dniu 18.01.2016r. ustalono program zajęć na II semestr roku akademickiego 2015/2016. Wprowadzono zmianę w sekcjach zainteresowań. Sekcję kultury fizycznej i turystyki rozdzielono na Sekcję kultury fizycznej i Sekcję turystyczną - „Poznaj świat „.
Omówiono realizację zajęć i działalności członków Zarządu za I semestr roku akademickiego 2015/2016. Zadania członków Zarządu pozostają bez zmian, dochodzą nowe zadania wynikające z harmonogramu zajęć w II semestrze 2015/2016 roku akademickiego.
Podjęto Uchwałę Nr 1/2016 dotyczącą rozpoczęcia procedury wdrażania Standardów działania w JUTW. Zarząd wyraził zgodę na delegację Prezesa - Władysława Blicharskiego i Sekretarza - Leszka Kapcia, na 3-dniowe szkolenie pn. „Standardy działania UTW- w praktyce” w Starym Sączu, w dniach 20 - 22.01.2016r.
Podjęto Uchwały o przystąpieniu do programu i złożeniu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - ASOS 2016.
Podjęto decyzję o zatrudnieniu pracownika do obsługi biura od 01.02.2016r., na 1/4 etatu.
Przyjęto 5 osób na członków JUTW.
Pani V-ce Prezes Anna Pańtak wywnioskowała, z obserwacji słuchaczy na wykładach,
iż wynika konieczność weryfikacji posiadania statusu członka JUTW.
Pani Prezes Bogusława Wypych zaproponowała, aby przy przyjmowaniu nowych członków, w deklaracji widniały dwie osoby popierające kandydata. Osobami popierającymi mogą być tylko osoby będące członkami JUTW.

Podczas posiedzenia Zarządu w dniu 08.02.2016r. Prezes Zarządu przedstawił pozytywnie zaopiniowany przez Radę Programową harmonogram zajęć na II semestr roku akademickiego 2015/2016.
Podjęto Uchwałę Nr 5/2015 o poszerzeniu Rady Programowej o osobę O. Jana Strumiłowskiego.
Wytypowano opiekunów sekcji zainteresowań ze strony Zarządu:
- Sekcja Artystyczna - V-ce Prezes Zarządu Bogusława Wypych,
- Sekcja Socjalna - członek Zarządu Barbara Kowalczyk,
- Sekcja Zdrowe Żywienie - V-ce Prezes Zarządu Anna Pańtak,
- Sekcja Kultury Fizycznej - Prezes Zarządu Władysław Blicharski i Sekretarz Zarządu Leszek Kapcia,
- Sekcja Turystyczna - V-ce Prezes Zarządu Anna Pańtak, Członek Zarządu : Halina Olszewska, Joanna Brzezińska i Barbara Kowalczyk,
- Klub Dyskusyjny - Członek Zarządu Stanisława Wydrych,
- Sekcja Pływacka - Sekretarz Zarządu Leszek Kapcia.
Omówiono możliwości przystąpienia do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Prezes Władysław Blicharski zapoznał zebranych z wymogami wdrażania Standardów UTW.
Podjęto Uchwałę Nr 7/2016 o powołaniu zespołu, którego celem jest pozyskiwanie środków finansowych.
Przyjęto 4 osoby na członków Stowarzyszenia JUTW.

Na posiedzeniu Zarządu dnia 24.02.2016r. spośród 3 ofert biur podróży wybrano najbardziej korzystną finansowo dla uczestników. Każda z ofert posiadała bogaty program zwiedzania, ale wyso-kość kosztów miała wpływ na wybór oferty PTTK Przemyśl.
Pan Sławomir Strzeszkowski wraz z P. Józefem Ciepluchem wyrazili zgodę na prowadzenie grupy chóralnej, w skład której wchodzą członkowie JUTW.
Przyjęto 4 osoby na członków Stowarzyszenia JUTW.

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 02.03.2016r. omówiono program wyjazdu edukacyjnego do Warszawy, wyjazdu do Lwowa, a także zapoznano się z propozycją wyjazdu do Karpacza.
Podjęto decyzję o podpisaniu umowy z Dyrektorem LO im. Reja w Jędrzejowie, Markiem Zyganem, na nieodpłatne wynajęcie sali na próby chóru.

Podczas posiedzenia Zarządu w dniu 30.03.2016r. Prezes Władysław Blicharski przedstawił projekt uchwały o przystąpieniu do realizacji zadania pn. „Aktywny Senior „ dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 1000,00 zł, które Zarząd postanowił przeznaczyć na zajęcia ruchowe.
Podjęto Uchwałę o złożeniu wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie w ramach programu ASOS 2016.
Zarząd zapoznał się i przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2015, sporządzonym przez księgową, panią Monikę Pater.
Do grona członków JUTW wstąpiła 1 osoba.

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 04.05.2016r. wytypowano przedstawicieli do Gminnej Rady Seniorów. W wyniku głosowania wybrani zostali - Prezes Władysław Blicharski i V-ce Prezes Anna Pańtak.
W związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie naszej działalności podjęto decyzję o odwołaniu wyjazdu do Wiślicy.
W programie zajęć podjęto decyzję, aby spotkania zaczynały się o 15:45, kiedy to przekazywane będą informacje bieżące dotyczące naszego Stowarzyszenia, a wykład będzie zaczynał się punk-tualnie o 16:00.
V - ce Prezes Anna Pańtak zreferowała spotkanie ze Świętokrzyską Radą Pożytku Publicznego.
Zarząd Stowarzyszenia Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zapoznał się z propozycją Polityki Bezpieczeństwa w zakresie Ochrony Danych Osobowych.

Podczas posiedzenia Zarządu w dniu 18.05.2016r. Zarząd rozpatrzył oferty OC 3 Towarzystw Ubezpieczeniowych: Warta, PZU i Compensa.
Poddane zostaną analizie przez kompetentną osobę. V-ce Prezes Bogusława Wypych po konsultacji, wybierze najkorzystniejszą ofertę.
Umowa użyczenia lokalu z dnia 30.04.2016r. § 3, pkt d, od Starostwa Powiatowego, mówi o opłacie 100,00 zł netto/m-c. Zarząd Stowarzyszenia JUTW podjął decyzję o ponowne zwrócenie się do Starostwa z prośbą o nieodpłatne użyczenie lokalu. Jeżeli nadal pozostanie kwestia opłat, Zarząd zwróci się z podaniem do Burmistrza, który zaoferował nieodpłatny lokal w Centrum Kultury.
Podjęto decyzję, że Walne Zebranie w dniu 22.06.2016r. odbędzie się na Wygodzie o godz. 14:00. Transport autokarowy zapewni Stowarzyszenie.
V-ce Prezes Bogusława Wypych przedstawiła propozycje przedsięwzięć na jakie można składać wnioski. Projekty można będzie składać do LGD Gryf.

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 13.06.2016r. Prezes przedstawił projekt sprawozdania z realizacji programu nauczania w roku akademickim 2015/16.
Posiedzenie Rady Programowej zaplanowano na 20.06.2016r. o godz. 16:00. Zaproszenia zostały doręczone.
Prezes przedstawił porządek Walnego Zebrania, które odbędzie się w dniu 22.06.2016r. w Ośrodku na Wygodzie. Wyjazd o godz. 13:00 spod Centrum Kultury.

Podczas posiedzenia Zarządu w dniu 20.06.2016r. przeczytano i zaakceptowano sprawozdanie merytoryczne za rok akademicki 2015/2016.
Omówiono i zaakceptowano Porządek Walnego Zebrania, jak również pobyt w Ośrodku na Wygodzie podczas obrad Walnego Zebrania JUTW.
Celem utrzymania prawidłowej obsługi biura i słuchaczy JUTW Prezes zaproponował zatrudnienie od 01.07.2016r. pracownika na 1/4 etatu.
V-ce Prezes Wypych Bogusława poinformowała o chęci spotkania się z JUTW Pana Jerzego Pyrek, Pełnomocnika Urzędu Marszałkowskiego ds. Seniora, omówienie wzajemnej współpracy i Karcie Wojewódzkiej Seniora. Termin spotkania zostanie ustalony w nowym roku akademickim.
Prezes Władysław Blicharski poinformował o konieczności przedłużenia terminu poddania się weryfikacji na Certyfikat, do końca października 2016r. w związku z jego nieobecnością.

Łącznie w I i II semestrze roku akademickiego 2015/2016 odbyło się 14 posiedzeń Zarządu protokołowanych z odpowiednim kworum, zdolnym, z przeważającą większością do podejmowania prawomocnych decyzji, zgodnie z uprawnieniami statutowymi.
Wszyscy członkowie Zarządu, w miarę swoich możliwości i czasu byli zaangażowani w pracę Zarządu. Chcę podkreślić rolę i znaczenie działań poszczególnych członków Zarządu.
Pani Anna Pańtak, V-ce Prezes Stowarzyszenia, zgodnie z podziałem obowiązków zajmowała się i nadzorowała:
- Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, zarówno tej bieżącej, jak potwierdzanie w listach obecności pobytu na wykładach członków JUTW, prowadzenie rejestru członków, jak i dokumentacji, która jest fotografią naszej działalności i wynika
z regulaminu i Statutu Stowarzyszenia.
- Analiza ankiet związanych z wyrażeniem zainteresowań słuchaczy, która jest następnie podstawą do opracowania programów wykładów, oraz organizacji sekcji
i warsztatów.
- Kontynuowane były nawiązane w poprzednim roku kontakty z jednostkami nauczania zbiorowego, tj. ZSP Nr 2 - gdzie była prowadzona grupa gimnastyczna
i ZDZ Jędrzejów, który był organizatorem 52 godzinnego kursu „Aktywny Senior” udostępnił także pracownię komputerową do przeprowadzenia przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń kurs :Nowoczesne i Bezpieczne Finanse Seniora „.
- Wspólnie z p. Radziejewską Marią współpracowała w prowadzeniu sekcji „Poznaj świat” której spotkania były prowadzone raz w miesiącu. Lokal do spotkań udostępniony był przez Dyrekcję ZDZ. Prelegentami byli zaproszeni goście oraz członkowie Uniwersytetu, którzy dzielili się swoimi przeżyciami i obserwacjami.
- Jako członek Zarządu uczestniczyła w Posiedzeniach.
Pani Bogusława Wypych, V-ce Prezes Stowarzyszenia, prowadząca Klub Dyskusyjny. Nadzorowała prace nad projektem MKiDN „Seniorzy w drodze do kultury „. Dzięki Pani V-Ce Prezes udało się zdobyć dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 1000,00 zł, na realizację projektu „Aktywny Senior” które Zarząd przeznaczył na zajęcia ruchowe członków JUTW.
Pan Leszek Kapcia, jako Sekretarz i członek Zarządu w zakresie swoich obowiązków :
- brał udział w posiedzeniach Rady Programowej i sporządzał Protokoły,
- obsługiwał zajęcia dydaktyczne dla członków JUTW,
- wypisywał na bieżąco legitymacje członkowskie,
- brał udział w szkoleniu wyjazdowym do Nowego Sącza, poświęconym przygotowaniom do Certyfikacji działalności JUTW,
- załatwiał bieżące sprawy Stowarzyszenia,
- przygotowywał procedury wdrażania Standardów,
- brał udział w posiedzeniu wyjazdowym Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Pani Zdzisława Ciećko ma odpowiedzialną funkcję, gdyż odpowiada za finanse Stowarzyszenia. Na bieżąco rozlicza i prowadzi rachunki finansowe.
Panie, Barbara Kowalczyk i Joanna Brzezińska zajmowały się prowadzeniem Księgi Pamiątkowej i organizacją wyjazdów. Wycieczki organizowane w I semestrze były nieodpłatne, ponieważ środki finansowe pochodziły z realizacji programu do projektu „Seniorzy w drodze do kultury „. Były to wyjazdy do:
13.10.2015r, Kraków - Mogiła, Wawel, Skałka, Kazimierz,
27.10.2015r, Kielce - Wąchock, Karczówka - Klasztor Palotynów, Pałac Biskupów, Muzeum Narodowe, Klasztor w Wąchocku,
26.11.2015r. -Kraków - Muzeum Historyczne, Teatr Bagatela, spektakl „Mayday”,
31.12.2016r, wyjazd do Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach na koncert Sylwestrowy.
Wycieczki w II semestrze finansowali uczestnicy (fundusze zostały wyczerpane
w I semestrze).
25.04.2016r. odbyła się wycieczka do Warszawy : zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałacu Kultury i Nauki- oglądanie panoramy miasta z tarasu widokowego.
Zdjęcia z wycieczek wykonywane przez Panią Joannę Brzezińska przekazane zostały Panu Krzysztofowi Maziarzowi, który umieszcza je na naszej stronie internetowej.
Panie redagują artykuły do Gazety Jędrzejowskiej informujące o ważniejszych wydarzeniach z działalności JUTW.
Pani Halina Olszewska, jako członek Zarządu podpisuje dokumenty Stowarzyszenia, które takiego podpisu wymagają, jest opiekunem sekcji turystycznej.
Pani Stanisława Wydrych śladem lat ubiegłych uczestniczyła aktywnie w bieżących pracach Zarządu. Brała udział we wszystkich posiedzeniach, jak również w wykładach, warsztatach tematycznych, seminariach i konserwatoriach oraz sekcjach zainteresowań.
Niezależnie od tych podstawowych zadań zorganizowała wspólnie z Dyrekcją Miejskiej Biblioteki cztery spotkania literackie o następującej tematyce:
1. Wędrówki po Kresach.
2. Opowieści w obrazach o Kubie.
3. Niemcy, moja mała Ojczyzna.
4. Twórczość literacka Pani Ireny Kaczmarczyk.
W spotkaniach tych wzięło udział łącznie 107 członków JUTW.
Na przełomie miesiąca sierpnia i września br. jest organizowany wyjazd na wczasy do Łeby. Wyjedzie 45 członków Uniwersytetu. Osoby wyjeżdżające nad morze będą mogły odpocząć i nabrać sił do dalszej pracy w naszym Stowarzyszeniu na nowy rok akademicki 2016/2017.
Prezes Zarządu, Władysław Blicharski pozyskiwał wykładowców, prelegentów
i prowadzących zajęcia, głównie nieodpłatnie do realizacji programu, jaki został zaplanowany rok akademicki 2015/2016, to moje główne zadania jakimi zajmowałem się
w ciągu roku. Współdziałałem w opracowaniu programu wykładów i seminariów, co zaowocowało opracowaniem informatora na I i II semestr. Reprezentowałem JUTW
na zewnątrz - udział w Obywatelskim Parlamencie Seniorów w Sejmie RP dnia 1 października 2015r., oraz w IV Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Sejmie RP dnia 14 grudnia 2015r. i odpowiedzialność statutowa za pracę Zarządu i Stowarzyszenia.
Brałem udział w szkoleniu wyjazdowym do Nowego Sącza, poświęconym przygotowaniom do Certyfikacji działalności JUTW,
Wszyscy członkowie Zarządu w ciągu I i II semestru roku akademickiego 2015/2016 w miarę potrzeb uczestniczyli w dyżurach w biurze.
Pragnę dodać, że praca wszystkich członków Zarządu jest dobrowolna, bez żadnych korzyści materialnych, obciążona kosztami finansowymi tak, jak każdego słuchacza JUTW.
Chcę podziękować członkom Zarządu za bardzo dobrą współpracę i życzyć, by nadal tak dobrze się układała dla dalszego rozwoju naszego Stowarzyszenia JUTW.

Pragnę też dodać, że nie tylko członkowie Zarządu, ale też słuchacze, angażowali się do niektórych działań zadaniowych np.: pani Maria Radziejewska w ramach spotkań Grupy Literackiej opo-wiedziała, wraz z pokazem slajdów, o podróży na Kubę.
Pani Krystyna Skowronek prowadzi sekcję socjalną. Była organizatorem i kierownikiem wycieczki Przemyśl - Lwów w dniach 19 - 21.05.2016r. Uczestnicy wyjazdu zwiedzali m.in. Cmentarz Orląt Lwowskich, Cmentarz Łyczakowski, Teatr Wielki Opery I Baletu we Lwowie ze spektaklem, zwiedzili Przemyśl, a także wiele innych ciekawych i godnych uwagi miejsc.
Pani Anna Hajduszkiewicz jest opiekunem grupy gimnastycznej.

W trzecim roku działalności opierając się na doświadczeniach z I i II roku kontynuowaliśmy cykle wykładów, wzbogacone o nowe treści i nowe tematy. Pozyskano nowych wykładowców: dr Kata-rzynę Chrust, Mikołaja Kałuszko z Kancelarii Sejmu i Irenę Ścisławską.
Nadal działają sekcje zainteresowań: artystyczna, zdrowe żywienie oraz kultura fizyczna i turystyka, w ramach wolontariatu sekcja socjalna oraz klub dyskusyjny.
Żaden ze słuchaczy nie zrezygnował z członkostwa w JUTW, nikt nie został skreślony z listy członków, 1 osoba poprosiła o urlop, 24 osoby złożyły deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia. Liczba słuchaczy wzrosła do 207 osób.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy swój czas i energię poświęcili dla dobra Uniwersytetu.

Sprawna realizacja całego programu mogła się odbywać dzięki wytężonej pracy wielu osób, w tym przede wszystkim całemu Zarządowi naszego Stowarzyszenia.
Serdecznie dziękujemy Radzie Programowej, całej kadrze naukowo- dydaktycznej, która chętnie współpracowała z nami i deklarowała dalszą chęć współpracy.
Serdecznie zapraszamy do dalszej aktywności w kolejnych latach funkcjonowania JUTW.
Podziękowania składamy Staroście naszego Powiatu Jędrzejowskiego, Edmundowi Kaczmarkowi, za nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia na biuro i sali wykładowej, mieszczących się w budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul. Armii Krajowej 9.
Składamy podziękowania Burmistrzowi Jędrzejowa, Marcinowi Piszczkowi za pomoc finansową w zorganizowaniu Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016, oraz dyrektorowi Centrum Kultury w Jędrzejowie Józefowi Straszakowi, za nieodpłatne użyczenie sali widowiskowej w dniu uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 25 września 2015r roku, a także sali wielofunkcyjnej na wykłady.
Serdecznie dziękujemy Opatowi Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie -Edwardowi Stradomskiemu za współpracę, w ramach której podpisaliśmy Umowę Partnerską o Współpracy.
Podziękowania składamy panu Maciejowi Przypkowskiemu, dyrektorowi Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, za współpracę z którym również podpisaliśmy Umowę Partnerską o Współ-pracy.
Składamy podziękowania Lokalnej Grupie Działania na ręce Pani Prezes,
Bogusławie Wypych za dobrą współpracę i pomoc w realizacji pracy Zarządu.
Chcielibyśmy także wyrazić ogromne podziękowanie Dyrekcji ZDZ w Jędrzejowie, która okazała wolę współpracy z nami, co zaowocowało już uczestnictwem naszych członków w zorganizowanym 64- godzinnym szkoleniu „Asertywny Senior „. Rozmowy przeprowadzone z panią Dyrektor o przyszłości są bardzo obiecujące. Cieszy nas to, ale najistotniejsze, że wnosi dużą pomoc w organizacji naszej pracy.

Wszystkim osobom za pomoc i dobrą współpracę składamy najserdeczniejsze słowa wdzięczności.


Sprawozdanie merytoryczne za rok akademicki 2015/2016
 „Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

Rok akademicki 2015/2016 „Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „rozpoczął się uroczystą inauguracją 25 września 2015r.w Powiatowym Centrum Kultury w Jędrzejowie, w obecności słuchaczy JUTW oraz zaproszonych gości.
W roku akademickim 2015/2016 JUTW odbyło się 18 wykładów, które zostały zorganizowane w następujących cyklach tematycznych:
Semestr I :
25.09.2015r, Wykład inauguracyjny „Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego i rola Uczelni w dzisiejszych czasach” prowadzący: Kazimierz Barczyk, uczestniczyło 130 słuchaczy,
30.09.2015r. - „Zabytki Krakowa” prowadzący: mgr Bernard Suchmiel, uczestniczyło 129 słuchaczy,
05.10.2015r. - „Historia Parlamentaryzmu w Polsce” prowadzący: Mikołaj Kałuszko z Kancelarii Sejmu, uczestniczyło 118 słuchaczy,
4.10.2015r. „Dyplomacja” prowadzący: dr Stefan Hatys, uczestniczyło 115 słuchaczy,
16.10.2015r. „Mediacje sądowe” prowadząca: Irena Ścisławska, uczestniczyło 120 słuchaczy,
21.10.2015r. „Miasta akademickie” prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Makieła, uczestniczyło 112 słuchaczy,
04.11.2015r. „Filozofia, sztuka i religia- trzy drogi odkrywania Tajemnicy” prowadzący: O. dr Jan Strumiłowski, uczestniczyło 111 słuchaczy,
25.11.2015r. „Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w udzielaniu pomocy osobom starszym” prowadzący: mgr Adam Brela, uczestniczyło 110 słuchaczy,
02.12.2015r. „Etyka” prowadzący: ks. dr Michał Pakuła, uczestniczyło 106 słuchaczy,
13.01.2016r. „Dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego z punktu widzenia fizjoterapeuty”- prowadzący: mgr Norbert Łabędzki, uczestniczyło 83 słuchaczy,

Semestr II :
10.02.2016r. „Jak sobie radzić z emocjami” prowadzący: mgr Adam Brela, wykład nie odbył się. W zamian asp. Michał Kowalczyk poprowadził konserwatorium „Skradziona tożsamość” który planowany był na 24.02.2016r., uczestniczyło 107 słuchaczy.
17.02.2016r. „Etyka medialna” prowadzący: ks. dr Michał Pakuła, uczestniczyło 102 słuchaczy,
02.03.2016r. „ Miasta - twierdze” prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Makieła - wykład nie odbył się z powodu nieobecności prowadzącego. W zamian odbył się wykład „Spacer po Wiedniu” który poprowadziła dr Magdalena Makieła, uczestniczyło 95 słuchaczy,
06.04.2016r. „Religie świata” prowadzący: O. dr Jan Strumiłowski, oraz prelekcja nt. „Bezpieczeństwo wspólne” które prowadził asp. Michał Kowalczyk z Policji, uczestniczyło 91 słuchaczy,
20.04.2016r. „Dyplomacja” prowadzący: dr Stefan Hatys - wykład nie odbył się z powodu nieobecności wykładowcy. W zamian O. dr Jan Strumiłowski prowadził wykład „Religie świata” który jest kontynuacją rozpoczętego cyklu, uczestniczyło 90 słuchaczy,
27.04.2016r. „1050 lat państwa polskiego” prowadzący: mgr Bernard Suchmiel, uczestniczyło 87 słuchaczy,
01.06.2016r. „Rok 1916 w dziejach Jędrzejowa i Polski” prowadzący: dr Krzysztof Ślusarek, uczestniczyło 68 słuchaczy.
08.06.2016r. „Bracia Polscy - Arianie” lekcja muzealna, prowadzący: mgr Maciej Przypkowski, uczestniczyło 45 słuchaczy.

Wykłady w semestrze II odbyły się z trzema zmianami w harmonogramie.
Frekwencja na wykładach w I semestrze roku akademickiego 2015/2016 wyniosła średnio 113 osób.
Deklaracje przynależności do Stowarzyszenia JUTW w I semestrze złożyło 237 osób.
Frekwencja na wykładach w II semestrze roku akademickiego 2015/2016 wyniosła średnio 86 osób.
Deklaracje przynależności do Stowarzyszenia JUTW w semestrze II złożyło 250 osób, zatem średnioroczna frekwencja na wykładach wyniosła 100 osób.

Oprócz wykładów prowadzone były także inne zajęcia dydaktyczne na których słuchacze realizowali swoje zainteresowania:

Warsztaty tematyczne - Semestr II:
14.03.2016r. „Niemcy - moja mała ojczyzna, drugi żywioł” - promocja książki o Niemczech, prowadzący: Roman Pankiewicz, uczestniczyło 15 słuchaczy JUTW.
16.03.2016r. „Jak radzić sobie z niepełnosprawnością i osobami niepełnosprawnymi”, prowadzący: mgr Norbert Łabędzki, uczestniczyło 80 słuchaczy,
29.04.2016r, spotkanie poetyckie z panią Ireną Kaczmarczyk. Uczestniczyło 20 słuchaczy JUTW.
11.05.2016r, Zagadnienia medyczne, prowadzący: mgr Paweł Musiał, uczestniczyło 84 słuchaczy.

Średnio w warsztatach tematycznych w II Semestrze uczestniczyło 50 słuchaczy.

Seminaria - Semestr I:
29.10.2015r. „Pierwsza pomoc” prowadzący: mgr Paweł Musiał, uczestniczyło 108 osób,
09.12.2015r. „Zasady zdrowego odżywiania się. „- prowadząca: dietetyk Anna Gołdyn, uczestniczyło 82 osoby- seminarium przełożone z dn. 16.12.2015r.
16.12.2015r. „Wizerunek osobisty. „- prowadząca: dr Katarzyna Chrust, uczestniczyło 80 osób- seminarium dodatkowe.

W I semestrze program seminariów przebiegał z jedną zmianą w harmonogramie. Nie odbyło się seminarium „Pożyteczne mikroorganizmy w służbie zdrowia człowieka „dn. 09.12.2015, z powodu nieobecności prowadzącej p. Magdaleny Kraska.

Średnio w I semestrze w seminariach wzięło udział 90 słuchaczy JUTW.

Semestr II:
09.03.2016r. „Zdrowe żywienie” prowadząca: dr Katarzyna Chrust, uczestniczyło 81 osób,
01.04.2016r. „Fundusze inwestycyjne - ulgi podatkowe” prowadząca: mgr Danuta Musiał, uczestniczyło 83 osoby,
13.04.2016r. „Prawo pracy” prowadzący: mgr Janusz Czyż, uczestniczyło 77 słuchaczy.

W II semestrze w seminariach średnio wzięło udział 81 słuchaczy JUTW.
Zatem średnioroczna frekwencja na seminariach wyniosła 86 słuchaczy JUTW.

Konserwatoria - Semestr II:
18.05.2016r. „Starodruki” prowadzący: mgr Maciej Przypkowski - wykład przełożony z 03.02.2016r., uczestniczyło 76 słuchaczy,
24.02.2016r. „Zagrożenia pożarowe” prowadzący: kpt. mgr inż. Krzysztof Piątek, PSP Jędrzejów, uczestniczyło 87 słuchaczy. „Skradziona tożsamość” prowadzący: asp. Michał Kowalczyk KPP Jędrzejów, odbyło się dnia 10.02.2016r.
30.03.2016r. „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” prowadzący: Daniel Jachimowicz, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, uczestniczyło 81 słuchaczy.

W konserwatoriach w II semestrze wzięło udział średnio 82 słuchaczy JUTW.

Lektoraty - I semestr:
Kurs komputerowy - od 23.09.2015r. do 03.11.2015r., obejmujący:
- szkolenie warsztatowe- „Aktywny Senior „: zajęcia z zakresu podstawowej obsługi komputera,
- zajęcia dodatkowe teoretyczne „Aktywny Senior „- na temat: „Uczący się senior” 4 godz., „Asertywny senior” 4 godz., „Zdrowy senior” 4 godz., „Jak nie dać się oszukać” 4 godz., „Wizerunek osobisty” 4 godz.
Łącznie zajęcia trwały 64 godziny i uczestniczyło 40 osób.

II semestr:
Warsztaty komputerowe - 31.03.2016r, I grupa godz. 13:00, II grupa godz. 16:00.
Każda grupa liczyła 10 osób.

Zajęcia ruchowe:
Grupa gimnastyczna - miejsce spotkań - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie, ul. Okrzei 63, prowadzący: Aleksander Mazurkiewicz.
Basen - gimnastyka w wodzie - słuchacze w ramach swoich zainteresowań i potrzeb mogą również uczęszczać na zajęcia aqua aerobiku, które odbywają się na Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 43. Korzysta 6 osób.

Grupa literacka - spotkania autorskie z osobami, które są ambasadorami Ziemi Jędrzejowskiej, propagujący jej historię, szczególne wydarzenia, własne życiorysy wplecione w nasz krajobraz w poezji i prozie, z wykładowcami, podróżnikami dzielącymi się swoją rozległą wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas licznych podróży.
Miejsce spotkań - Biblioteka Miejska w Jędrzejowie, ul 11 Listopada 33a,
I semestr - 2 spotkania:
- 20.10.2015r. spotkanie ze Zbigniewem Kasprzakiem, który prowadził Gawędę pt. „Śladami Henryka Sienkiewicza. Wędrówki po Kresach” uczestniczących 33 osoby,
- 19.11.2015r. „Kuba oczami turystki „- relacja z pokazem slajdów słuchaczki JUTW. Pani Maria Radziejewska o podróży na Kubę, uczestniczyły 33 osoby.
Sekcje zainteresowań:
1. Sekcja artystyczna
2. W I semestrze zawiązała się sekcja Socjalna - wolontariat, w której liderem jest p. Krystyna Skowronek.
3. Sekcja kultury fizycznej gimnastyka- lider p. Anna Hajduszkiewicz. Od 18.04 - 30.07.2016r. trwa projekt Aktywny Senior w ramach, którego odbyło się 10 zajęć ruchowych z trenerem.
4. Sekcja turystyczna „Poznaj świat” której przewodzi pani Maria Radziejewska. Spotkania odbywają się w piątki o godz. 11:00, w lokalu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie.

W II semestrze odbyły się 4 spotkania, w terminach 04.03., 08.04., 06.05., 03.06. Tematyka spotkań:
- Zwyczaje, obyczaje - Syria, Niemcy, Włochy.
- Piękno nieznanych zakątków Ziemi Jędrzejowskiej i Ponidzia.
5. Klub dyskusyjny;
19.10.2015r. dyskusja na temat „Czy środki unijne są pomocne w rozwoju naszego regionu „. Dyskusji przewodniczyła pani Bogusława Wypych, uczestniczyło 20 słuchaczy.
16.11.2015r. odbyło się spotkanie otwarte z członkami JUTW. Było ono wynikiem analizy „Ankiet słuchacza „sporządzonymi i wręczonymi na inauguracji roku akademickiego 2015/2016. Człon-kowie mogli podzielić się swoimi opiniami na temat działalności Uniwersytetu. Propozycje obecnych mają za zadanie pomóc w przygotowywaniu kolejnych projektów dla Stowarzyszenia. Uczestniczyło 40 osób.

W sekcjach może brać udział każdy słuchacz JUTW.

W I semestrze roku akademickiego 2015/2016 słuchacze uczestniczyli w licznych imprezach kulturalnych:
31.08.2015r, 12.09.2015r, wczasy rehabilitacyjne w Darłówku w Ośrodku Wypoczynkowym „Diuna 2” uczestniczyło 60 słuchaczy.
25.09.2015r. - inauguracja roku akademickiego 2015/2016, która odbyła się w Powiatowym Centrum Kultury w Jędrzejowie, uczestniczyło 128 słuchaczy,
13.10.2015r, wyjazd tematyczny Kraków - Mogiła, w ramach projektu „Seniorzy w drodze do kultury” KULTURA DOSTĘPNA, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uczestniczy 59 słuchaczy,
27.10.2015r. wyjazd tematyczny Kielce- Wąchock, projekt „Seniorzy w drodze do kultury” uczestniczy 59 słuchaczy,
18.11.2015r. -wizyta w klasztorze OO. Cystersów w Jędrzejowie połączona z koncertem organowym Roberta Grudnia, uczestniczyło 68 osób będących słuchaczami UTW, oraz osoby spoza UTW (wstęp wolny)
26.11.2015r, Wyjazd tematyczny do Krakowa połączony ze spektaklem w Teatrze, projekt „Seniorzy w drodze do kultury” uczestniczyło 59 słuchaczy.
04.12.2015r, Wizyta w Muzeum Im. Przypkowskich w Jędrzejowie połączone z lekcją muzealną, 44 słuchaczy
18.12.2015r, Spotkanie Wigilijne w Restauracji „Bar u Pawła „w Jędrzejowie ul. Reymonta 11, uczestniczyło 70 słuchaczy,
31.12.2015r. - zakończenie Starego i powitanie Nowego 2016 Roku w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, 74 słuchaczy JUTW wysłuchało najpiękniejszych arii z oper i operetek w wykonaniu m. in. Magdaleny Krzysztoforskiej, Agnieszki Rehlis i Davida Beuhera,

Semestr II :
05.02.2016r, Spotkanie karnawałowe w Restauracji „Bar u Pawła „w Jędrzejowie, ul. Reymonta 11, uczestniczyło 60 osób.
18.03.2016r, Spotkanie Wielkanocne, nie odbyło się.
25.04.2016r, Wyjazd edukacyjny do Warszawy - wizyta w Pałacu Prezydenckim, zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Pałacu Kultury I Nauki, uczestniczyło 55 słuchaczy.
19 - 21.05.2016r, Wycieczka Przemyśl - Lwów: zwiedzanie m.in. Cmentarza Orląt Lwowskich, Cmentarza Łyczakowskiego, Teatru Wielkiego Opery I Baletu we Lwowie ze spektaklem, zwiedzanie Przemyśla, a także innych ciekawych i godnych uwagi miejsc. Uczestniczyło 42 osoby.
czerwiec - wyjazd edukacyjno - tematyczny Wiślica - Raków, nie odbył się.
31.08 - 12.09.2016r, wczasy rehabilitacyjne nad morzem, w Łebie. Planowana ilość wypoczywających to 45 osób.
02.09 -08.09.2016r, wczasy w górach, w Karpaczu. Planowana ilość uczestników to 44 osoby.

W roku akademickim 2015/2016 odbyły się dwa posiedzenia Rady Programowej:
15.09.2015r, I Posiedzenie Rady Programowej.
26.01.2016r, II Posiedzenie Rady Programowej.

Rada Programowa składa się z następujących członków:
• Krzysztof Ślusarek - Przewodniczący
• Edmund Kaczmarek
• Marcin Piszczek
• Edward Stradomski
• Marek Zygan
• Janusz Bidas
• Zbigniew Makieła
• Paweł Musiał
• Krystyna Skowronek
• Jan Strumiłowski

Prezes Zarządu Władysław Blicharski


Sprawozdanie merytoryczne za rok akademicki 2014/2015
,,Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

Rok akademicki 2014/2015 "Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” rozpoczął się uroczystą inauguracją 30 września 2014r.w Powiatowym Centrum Kultury w Jędrzejowie, w obecności słuchaczy JUTW oraz zaproszonych gości.

W roku akademickim 2014/2015 JUTW odbyły się 22 wykłady, które zostały zorganizowane w następujących cyklach tematycznych:
Semestr I:
- 30.09.2014r.- Polska i Polacy za granicą – wykładowca: Longin Komołowski, uczestniczących: 110 słuchaczy,
- 08.10.2014r. – Kręgosłup w stresie – wykładowca: mgr Norbert Łabędzki, uczestniczących: 115 słuchaczy,
- 15.10.2014r. – Dyplomacja – wykładowca: dr Stefan Hatys, uczestniczących: 112 słuchaczy,
- 29.10.2014r.- Ogrody w Muzeum im. Przypkowskich – mgr Maciej Przypkowski, uczestniczących: 87 słuchaczy,
- 05.11.2014r.- Choroby układu oddechowego wieku podeszłego – wykładowca: mgr Paweł Musiał, uczestniczących: 99 słuchaczy,
- 12.11.2014r. – Kraków miasto nauki, kultury i historii Polski- wykładowca: prof. dr hab. Zbigniew Makieła, uczestniczących: 110 słuchaczy,
- 19.11.2014r.- 25 lat Wolności i Solidarności – wykładowca: mgr Waldemar Bartosz, uczestniczących: 95 słuchaczy,
- 26.11.2014r.- Oo. Cystersi w Norwegii – wykładowca: O. Bernard Kurbiel, uczestniczących: 115 słuchaczy,
- 03.12.2014r.- Tworzenie Armii Błękitnej z ochotników Polonii polskiej Stanów Zjednoczonych i Kanady – wykładowca: mgr Władysław Blicharski, uczestniczących: 100 słuchaczy,
- 10.12.2014r.- Prawo – Mec. Marek Banasik, uczestniczących: 77 słuchaczy.

Semestr II:
- 11.02.2015r.- Filozofia –wykładowca: O. Jan Strumiłowski, uczestniczących: 90 słuchaczy,
- 18.02.2015r.- Fizjoterapia w leczeniu obrzęków – wykładowca: mgr Norbert Łabędzki, uczestniczących: 91 słuchaczy,
- 25.02.2015r.- Przestępstwa na tzw. Wnuczka i inne przestępstwa- wykładowca: asp. Michał Kowalczyk, uczestniczących: 94 słuchaczy,
- 04.03.2015r.- Ubezpieczenia życiowe – wykładowca: mgr Marek Mrozik, uczestniczących: 80 słuchaczy,
- 12.03.2015r.- Ziemia Jędrzejowska przed 200-stu laty – wykładowca: Krzysztof Ślusarek, uczestniczących: 87 słuchaczy,
- 18.03.2015r.- Etyka – wykładowca: ks. dr Michał Pakuła, uczestniczących: 85 słuchaczy,
- 08.04.2015r.- Choroby metaboliczne – wykładowca: mgr Paweł Musiał, uczestniczących: 77 słuchaczy,
- 29.04.2015r.- Zasady zdrowego odżywiania się – wykładowca: Anna Gołdyn, uczestniczących: 57 słuchaczy,
- 06.05.2015r.- Prawo w praktyce – wykładowca: mec. Marek Banasik, uczestniczących: 42 słuchaczy,
- 13.05.2015r.- Miasta uniwersyteckie – wykładowca: prof. Zbigniew Makieła, uczestniczących: 59 słuchaczy,
- 20.05.2015r.- Przyjemności życia Studenta Trzeciego Wieku – wykładowca: prof. Tadeusz Studziński, uczestniczących: 68 słuchaczy,
- 26.05.2015r.- Zobowiązania dzieci wobec rodziców oraz nowelizacja prawa spadkowego – wykładowca: dr Magdalena Makieła, uczestniczących: 46 słuchaczy.
Na zakończenie I semestru deklaracje przynależności do JUTWzłożyło 217 osób.
W wykładach uczestniczyło średnio 102 słuchaczy.
Na zakończenie II semestru deklaracje przynależności do JUTWzłożyło 224 osób.
W wykładach uczestniczyło średnio 73 słuchaczy, zatem średnioroczna frekwencja na wykładach wyniosła 87 osób.
Oprócz wykładów prowadzone były także inne zajęcia dydaktyczne na których słuchacze realizowali swoje zainteresowania:

Seminaria - Semestr I:
- 22.10.2014r.- Bezpieczeństwo pieszego w dzień, o zmroku i wieczorem – prowadząca: podinsp. Marzena Piórkowska, uczestniczyło 90 osób,
- 14.01.2015r. – Hipoteka odwrócona – prowadząca: Alicja Moskała-Dudek z Kancelarii Notarialnej, uczestniczyło 86 osób,
- 21.01.2015r.- PZU życie –seminarium nie odbyło się z powodu nieobecności prowadzącego – mgr Artura Gajdy,na seminarium przybyło 50 osób.
Średnio w I semestrze w seminariach wzięło udział 75 słuchaczy JUTW.

Semestr II:
- 25.03.2015r.- Rękodzieło artystyczne i malarstwo – prowadzące: Gena Rosołowska i Barbara Rdzeń, uczestniczyło 71 osób,
- 15.04.2015r.- Zakres pomocy oferowanej przez PCPR – prowadząca: mgr inż. Marianna Sodel, uczestniczyło 67 osób,
- 22.04.2015r.- Działalność I świadczenia oferowane przez OPS -prowadzaca: inż. Grażyna Chabior, uczestniczyło 69osób.
Średnio w II semestrze w seminariach wzięło udział 69 słuchaczy JUTW.

Warsztaty – obejmujące:
Grupę literacką – spotkania autorskie z osobami, które są ambasadorami Ziemi Jędrzejowskiej, propagujący jej historię, szczególne wydarzenia, własne życiorysy wplecione w nasz krajobraz w poezji i prozie, z wykładowcami, podróżnikami dzielącymi się swoją rozległą wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas licznych podróży.
Miejsce spotkań – Biblioteka Miejska w Jędrzejowie, ul 11 Listopada 33 a,

Semestr I - dwa spotkania
- 29.10.2014r. – spotkanie z Andrzejem Pasławskim, podróżnikiem i fotografem. Opowiadał o Słowacji zaprezentował pokaz slajdów z jednego z najpiękniejszych miejsc w tym kraju – Słowackiego Raju, uczestniczących 32 słuchaczy,
- 02.12.2014r. – spotkanie ze Stanisławem Nyczajem, Prezesem Oddziału Świętokrzyskiego Związku Literatów Polskich, uczestniczących 62 słuchaczy JUTW.

Semestr II - dwa spotkania
- 10.02.2015r.-gawęda Zbigniewa Kasprzaka pt. ,,Śladami Adolfa Dygasińskiego. Ponidzie”, uczestniczacych 21 słuchaczy,
- 12.05.2015r.- „Islandia” spotkanie podróżnicze z Romanem Pankiewiczem, uczestniczączych 27 słuchaczy.

Grupa gimnastyczna – miejsce spotkań- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie, ul. Okrzei 63, prowadzący: Aleksander Mazurkiewicz, uczestniczy 6 słuchaczy JUTW.

Basen – gimnastyka w wodzie - słuchacze w ramach swoich zainteresowań i potrzeb mogli również uczęszczać na zajęcia aqua aerobiku, które odbywają się na Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 43.

Zdrowe Żywienie – miejsce spotkań- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie, ul. Okrzei 63,uczestniczących 30 słuchaczy.

W II semestrze odbyły się dwa spotkania w dniu: 09.03.2015r. 14.04.2015r.- uczestniczących 30 słuchaczy JUTW.

Słuchacze JUTW mieli również możliwość uczestniczenia w lektoratach obejmujących:
- kurs języka niemieckiego – 11 osób, prowadząca – Katarzyna Szydłowska,
- kurs języka angielskiego – 22 osoby, prowadząca – Ewelina Rosikoń.

W I semestrze roku akademickiego 2014/2015 słuchacze uczestniczyli w licznych imprezach kulturalnych:
- 31.08.2014r. – 13.09.2014r. – wczasy rehabilitacyjne w Jastrzębiej Górze. Piękna pogoda sprzyjała wypoczywaniu na plaży a szczególnych wrażeń dostarczyły dwie wycieczki: do Trójmiasta, połączona z rejsem statkiem z Gdyni do Sopotu i na Hel. Słuchacze zwiedzili również Władysławowo. Wrócili wypoczęci, opaleni i w doskonałych nastrojach, uczestniczyło 51 słuchaczy,
- 30.09.2014r. – inauguracja roku akademickiego 2014/2015, która odbyła się w Powiatowym Centrum Kultury w Jędrzejowie, uczestniczyło 110 słuchaczy,
- 09.10.2014r. – wycieczka w Góry Swiętokrzyskie – Św. Krzyż, uczestniczących :50 słuchaczy,
- 29.11.2014r. – wyjazd do Teatru im. Żeromskiego w Kielcach na sztukę pt. „Kpiny i Kpinki”. Słuchacze odwiedzili również giełdę kamieni i minerałów w KCK-u, uczestniczyło 54 słuchaczy,
- 17.12.2014r. – spotkanie Wigilijne, dzielenie się opłatkiem w restauracji „Gracja” w Jędrzejowie,
- 31.12.2014r. – zakończenie Starego i powitanie Nowego 2015 Roku w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, uczestnicy wysłuchali koncertu sławnego tenora Wiesława Ochmana i Jego gości, uczestniczyło 50 słuchaczy,
- 09.01.2015r. – wyjazd do Filharmonii Kieleckiej na koncert pt.”Powróćmy jak za dawnych lat”, uczestniczyło 54 słuchaczy,
- 29.01.2015r. – udział w spotkaniu kabaretowym kabaretu „Hola Hola”- „Nasze małe Qui Pro Quo”.

Semestr II:
- 12.02.2015r.- wyjazd do Teatru Bagatela w Krakowie na sztukę pt. „Boeing, boeing – Odlotowe narzeczone”- uczestniczyło 37 słuchaczy JUTW,
- 17.02.2015r.- spotkanie ostatkowe w restauracji ,, Gracja”, zabawa przy akordeonie- uczestniczyło 52 słuchaczy,
- 26.03.2015r.- spotkanie wielkanocne w restauracji ,,Gracja”- uczestniczyło 47 słuchaczy,
- 16.05.2015r.- wycieczka regionalna- Skansen w Tokarni, Zamek w Chęcinach, Jaskinia Raj, Centrum Nauki w Podzamczu – uczestniczyło 44 słuchaczy,
- 10.06.2015r.- wycieczka do Warszawy – wizyta w Sejmie, Świątynia Opatrzności Bożej, Ogród Botaniczny w Powsinie- uczestniczyło 50 słuchaczy.
- 31.08.2015r.- 12.09.2015r.- wczasy rehabilitacyjne w Darłówku w Ośrodku Wypoczynkowym „Diuna 2”, planowana ilość wypoczywających to 55 słuchaczy.

W roku akademickim 2014/2015 odbyły się dwa posiedzenia Rady Programowej:
- 17.09.2014r – I Posiedzenie Rady Programowej,
- 09.02.2015r.- II Posiedzenie Rady Programowej.

Rada Programowa składa się z następujących członków:
1. Przewodniczący- Krzysztof Ślusarek
2. Edmund Kaczmarek
3. Marcin Piszczek
4. Edward Stradomski
5. Marek Zygan
6. Janusz Bidas
7. Zbigniew Makieła
8. Paweł Musiał
9. Krystyna Skowronek

 

FINANSE – zestawienie za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Stan konta na 31.12.2013r.:   4.867,79zł
Przychody - wpłaty słuchaczy (czesne i wpisowe):   7020,00zł
Wydatki na działalność statutową:   4.818,25zł
Pozostało:   7.069,54zł
Rozliczenie finansowe zostało przedstawione przez p. Zdzisławę Ciećko, na Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się 17 czerwca 2015 roku.

Porządek Walnego Zebrania Członków JUTW w dniu 17.06.2015r.
1. Otwarcie Zebrania i powitanie zebranych.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania i sekretarza.
3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji:
- mandatowo -skrutacyjnej,
- uchwał i wniosków.
5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
6. Sprawozdanie z pracy Zarządu i podsumowanie roku akademickiego 2014/2015
7. Sprawozdanie finansowe.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał:
- uchwała o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu,
- uchwała o przyjęciu sprawozdania finansowego,
- uchwała o odwołaniu członka komisji Rewizyjnej,
- uchwała o w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej.
11. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie Zebrania.
Zarząd „Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” pracował w składzie:
1. prezes – Władysław Blicharski
2. wiceprezes – Anna Pańtak (sprawy organizacyjno- programowe)
3. wiceprezes – Bogusława Wypych (sprawy organizacyjno- finansowe)
4. sekretarz – Leszek Kapcia
5. skarbnik – Zdzisława Ciećko
6. członek – Barbara Kowalczyk (sprawy kulturalne)
7. członek – Joanna Brzezińska (sprawy kulturalne)
8. członek – Stanisława Wydrych (kontakt z mediami + warsztaty literackie)
9. członek- Halina Olszewska (sprawy programowe)
10. członek – Aleksandra Wójcik (sprawy programowe)

W drugim roku działalności opierając się na doświadczeniach z I roku kontynuowaliśmy cykle wykładów, wzbogacone o nowe treści i nowe tematy . Pozyskano nowych wykładowców: o. Jan Strumiłowski, mgr Marek Mrozik, ks. dr Michał Pakuła, mgr inż. Marianna Sodel, inż. Grażyna Chabior, Gena Rosołowska, Barbara Rdzeń, Anna Gołdyn.
Została wzbogacona oferta sekcji zainteresowań o artystyczną, zainteresowanych zdrowym żywieniem oraz kultury fizycznej i turystyki, w ramach wolontariatu sekcja socjalna oraz klub dyskusyjny.

Mimo, że pewna liczba słuchaczy zrezygnowała z członkostwa w JUTW a część została z różnych powodów skreślona z listy członków to liczba słuchaczy wzrosła do 180 osób.
Nasze Stowarzyszenie w minionym roku akademickim 2014/2015 wzbogaciło się o rzutnik, mikrofon oraz aparat fotograficzny. W celu usprawnienia zajęć edukacyjnych brakuje nam jeszcze laptopa, z którego korzysta większość wykładowców a który my musimy pożyczać na zajęcia. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy swój czas i energię poświęcili dla dobra Uniwersytetu.

Sprawna realizacja całego programu mogła się odbywać dzięki wytężonej pracy wielu osób, w tym przede wszystkim całemu Zarządowi naszego Stowarzyszenia.
Serdecznie dziękujemy Radzie Programowej, całej kadrze naukowo- dydaktycznej, która chętnie współpracowała z nami i deklarowała dalsza chęć współpracy.
Serdecznie zapraszamy do dalszej aktywności w kolejnych latach funkcjonowania JUTW.

Podziękowania składamy Staroście naszego Powiatu Jędrzejowskiego, Edmundowi Kaczmarkowi, za nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia na biuro i sali wykładowej, mieszczących się w budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul. Armii Krajowej 9. Dziękujemy również za pomoc finansową w zorganizowaniu Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015.

Składamy podziękowania Burmistrzowi Jędrzejowa, Marcinowi Piszczkowi oraz dyrektorowi Centrum Kultury w Jędrzejowie Józefowi Straszakowi, za nieodpłatne użyczenie sali widowiskowej w dniu uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 30 września 2014r roku, a także sali wielofunkcyjnej na wykłady. W tym miejscu dziękujemy ponadto Burmistrzowi Marcinowi Piszczkowi za zakupu mikrofonu na potrzeby JUTW.

Dziękujemy prezesowi firmy „Famet” w Jędrzejowie – Januszowi Bidasowi za podarowanie na stan biura rzutnika.
Serdecznie dziękujemy Opatowi Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie -Edwardowi Stradomskiemu za współpracę, w ramach której podpisaliśmy Umowę Partnerską o Współpracy.

Podziękowania składamy panu Maciejowi Przypkowskiemu, dyrektorowi Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, za umożliwienie zwiedzania Ogrodu Czasu, z którym również podpisaliśmy Umowę Partnerską o Współpracy.

Serdeczne podziękowania składamy panu posłowi Mirosławowi Pawlakowi za umożliwienie nam wejścia i oprowadzenie po Sejmie RP.
Dziękujemy panu Krzysztofowi Maziarzowi, który dbał o nasza stronę internetową.

Wszystkim osobom za pomoc i dobrą współpracę składamy najserdeczniejsze słowa wdzięczności.

 


 

Sprawozdanie z pracy Zarządu i podsumowanie roku akademickiego 2014/2015
 „Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

Zarząd pracował na podstawie Statutu Stowarzyszenia „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” w składzie:
   1. Władysław Blicharski – Prezes Zarządu
   2. Anna Pańtak – Wiceprezes Zarządu
   3. Bogusława Wypych – Wiceprezes Zarządu
   4. Leszek Kapcia – Sekretarz Zarządu
   5. Zdzisława Ciećko – Skarbnik Zarządu
   6. Joanna Brzezińska – członek
   7. Barbara Kowalczyk – członek
   8. Halina Olszewska – członek
   9. Stanisława Wydrych – członek
10. Aleksandra Wójcik – członek

W II semestrze roku akademickiego 2014/2015 Aleksandra Wójcik – członek Zarządu nie brała czynnego udziału w pracach Zarządu z powodu złego stanu zdrowia.

Poprzednie Walne Zebranie Członków JUTW odbyło się 17 czerwca 2014r.
Pierwsze posiedzenie Zarządu po Walnym Zebraniu odbyło się 27 sierpnia 2014r., na którym ustalono wstępny harmonogram zajęć na I semestr roku akademickiego 2014/2015.

W czasie obrad posiedzenia Zarządu w dn. 27.08.2014r. ustalono wstępny porządek posiedzenia Rady Programowej oraz omówiono kwestię związaną z Inauguracją Roku Akademickiego 2014/2015 w dniu 30 września w Centrum Kultury. Omówiono sprawy organizacyjne związane ze zbliżającym się wjazdem na wczasy do Jastrzębiej Góry w dniu 30 września 2014r. oraz poruszono kwestię naboru uczestników do projektu „Języki obce – równe szanse na rynku pracy dla osób po 50 roku życia”.

Posiedzenie Zarządu w dniu 17 września 2014r. poświęcone było omówieniu stanu przygotowań do Rady Programowej i Inauguracji. Prezes poinformował o deklaracji Burmistrza Jędrzejowa w sprawie zakupu mikrofonu na potrzeby JUTW. Przyjęto 12 nowych członków do Stowarzyszenia JUTW.
Na posiedzeniu Rady Programowej w dniu 17 września 2014r. został pozytywnie zaopiniowany program zajęć na I semestr roku akademickiego 2014/2015 – szczegółowy harmonogram dostępny w informatorze.

Posiedzenie Zarządu 29 października 2014r. poświęcone było podsumowaniu przebiegu Inauguracji oraz zmianom w harmonogramie wykładów. Omówiono wyjazd Andrzejkowy w Wygodzie, Ciuchcią Express Ponidzie w dniu 28.11.2014r. oraz do każdej z sekcji wybrano spośród członków Zarządu opiekuna.
Sekcja socjalna – opiekun: pani Barbara Kowalczyk.
Sekcja osób zainteresowanych zdrowym żywieniem – opiekun: pani Anna Pańtak.
Sekcja kultury fizycznej i turystyki – opiekun: pani Barbara Kowalczyk oraz pani Joanna Brzezińska.
Sekcja artystyczna – opiekun: pani Halina Olszewska.
Sekcja florystyczna – opiekun: pani Stanisława Wydrych.
Podjęto decyzję w sprawie przyjęcia 25 nowych członków, którzy złożyli deklaracje wstąpienia do JUTW.
Na stan majątku biura przyjęto nieodpłatnie, od pana Janusz Bidasa – członka Rady Programowej – rzutnik, podjęto decyzję o dokupieniu miejsca na serwerze (strona internetowa)

Posiedzenie Zarządu zwołane na dzień 19 listopada 2014r. związane było w głównej mierze sprawie zatrudnienia, na okres nie krótszy niż 3 miesiące, stażystki po ukończeniu stażu.

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 1 grudnia 2014r. zajęto się ponownie sprawą pracownika do prowadzenia biura JUTW. Ustalono, że w czasie kiedy będzie brak etatowej osoby do prowadzenia biura będą pełnione dyżury przez członków Zarządu.

Posiedzenie Zarządu w dniu 14 stycznia 2015r. poświęcone było ustaleniu i zatwierdzeniu przez Zarząd propozycji programu zajęć na II semestr roku akademickiego 2014/2015, który został przedstawiony w dniu 09.02.2015r. na posiedzeniu Rady Programowej do akceptacji. Przyjęto 6 osób na członków Stowarzyszenia oraz ustalono datę zebrania sprawozdawczego za rok akademicki 2014/2015.

Posiedzenie Zarządu 9 lutego 2015r. było poświęcone podsumowaniu realizacji zajęć i działalności Stowarzyszenia za I semestr .
Ustalono i przyjęto harmonogram zajęć na semestr II, zaopiniowany pozytywnie przez Radę Programową na posiedzeniu w dniu 09.02.2015r.
Szczegółowy harmonogram wykładów, seminariów, warsztatów, lektoratów i imprez kulturalnych zawiera informator na rok akademicki 2014/2015 II semestr .
Poszczególni członkowie Zarządu złożyli ustne sprawozdania z realizacji podjętych zadań w I semestrze i przyjęli zadania do realizacji w semestrze II.
Zgodnie z §20 Statutu Stowarzyszenia zdecydowano o wykreśleniu z listy członków 44 osoby, przyjęto 3 nowych członków.

Na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2015r. dokonano zmiany terminu wykładu dr Stefana Hatysa z dnia 25.02.2015r. na termin późniejszy, przyjęto 2 nowych członków oraz podjęto uchwałę w myśl której w przypadku skreślenia z listy i wyrażeniu chęci ponownego należenia do Stowarzyszenia przez Członka Zwyczajnego po upływie 12 m-cy, należy uiścić ponownie wpisowe.
Omówiono nawiązanie współpracy z ZDZ w Jędrzejowie i zawarciu porozumienia w tej sprawie.
Poinformowano o zakupie aparatu fotograficznego do obsługi medialnej JUTW.

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 8 kwietnia 2015r. omówiono bieżący przebieg zajęć i realizację programu zajęć do końca roku akademickiego.
Podjęto decyzję w sprawie przyjęcia 2 nowych członków.

W dniu 25 maja 2015r. na posiedzeniu Zarządu nastąpiło wstępne podsumowanie realizacji programu zajęć w roku akademickim 2014/2015 JUTW.
Omówiono przygotowania związane z Walnym Zebraniem Członków w dniu 17.06.2015r. oraz wyjazdem do Warszawy. Poruszono temat pisania i złożenia wniosku do MKiDN o dofinansowanie. Zaakceptowano złożenie wniosku do PUP w Jędrzejowie o zatrudnienie stażysty do pracy w biurze.

Łącznie odbyło się 10 posiedzeń Zarządu protokołowanych z odpowiednim kworum, zdolnym z przeważającą większością do podejmowania prawomocnych decyzji, zgodnie z uprawnieniami statutowymi.
Wszyscy członkowie Zarządu, w miarę swoich możliwości i czasu byli zaangażowani w pracę Zarządu. Chcę podkreślić rolę i znaczenie działań poszczególnych członków Zarządu.
Pani Anna Pańtak, V-ce Prezes Stowarzyszenia zajmowała się tworzeniem niezbędnej dokumentacji Stowarzyszenia, jej prowadzeniem, ewidencjonowaniem członków, prowadzeniem listy obecności na wykładach i seminariach. Opracowaniem i analizowaniem ankiet dotyczących zainteresowań słuchaczy, współdziałanie w opracowaniu programu wykładów, warsztatów, co zaowocowało opracowaniem informatorów na I i II semestr.
Nawiązała nowe kontakty z jednostkami nauczania zbiorowego, które wspierają nas wykładami w swoich pracowniach - ZSP Nr 2 i ZDZ w Jędrzejowie .
Dodatkowo wykonała pracę dotyczącą analizy frekwencji na wykładach i seminariach w
I i II semestrze, która wskazuje czy to, co przygotowujemy jako Zarząd uzyskuje akceptację słuchaczy.
Pani Bogusława Wypych, V-ce Prezes Stowarzyszenia, czuwała nad realizacją projektu „ Języki obce – równe szanse na rynku pracy dla osób po 50 roku życia”, była organizatorem wyjazdu Andrzejkowego w Wygodzie, zajmowała się organizacją spotkań okolicznościowych od strony finansowej oraz wspólnie z panią Ciećko sprawami finansowymi Stowarzyszenia.
Pan Leszek Kapcia w zakresie swoich obowiązków sekretarza zajmował się wypisywaniem legitymacji, sporządził zaproszenia na uroczystości i spotkania okolicznościowe (Inauguracja Roku Akademickiego, Posiedzenie Rady Programowej). Przygotował zawiadomienia o Zebraniach Walnych Członków Stowarzyszenia.. Bierze udział w Posiedzeniach Rady Programowej, sporządzaniu protokołów i uchwał.
Pani Zdzisława Ciećko ma najbardziej odpowiedzialną funkcję, gdyż odpowiada za finanse Stowarzyszenia.
Pani Joanna Brzezińska zajmowała się organizacją wyjazdów: 29.11.2014r. - do Teatru im. Żeromskiego w Kielcach na sztukę pt. „Kpiny i Kpinki”, 09.01.2015r - wyjazd do Filharmonii Kieleckiej na koncert pt.”Powróćmy jak za dawnych lat”, słuchacze odwiedzili również giełdę kamieni i minerałów w KCK-u, 12.02.2015r. - wyjazd do Teatru Bagatela w Krakowie na sztukę pt. „Boeing, boeing – Odlotowe narzeczone”, 16.05.2015r. - wycieczka regionalna - Skansen w Tokarni, Zamek w Chęcinach, Jaskinia Raj, Centrum Nauki w Podzamczu, 10.06.2015r. - wycieczka do Warszawy – wizyta w Sejmie, Świątynia Opatrzności Bożej, Ogród Botaniczny w Powsinie. Zdjęcia z wyjazdów, wycieczek i wielu spotkań oraz informacje na ich temat były przekazywane panu Krzysztofowi Maziarzowi, do umieszczenia na naszej stronie internetowej.
Pani Barbara Kowalczyk była współorganizatorem wszystkich wyjazdów. Prowadzi Księgę Pamiątkową, stara się by znamienici goście, którzy zaszczycą nas swoją obecnością, wpisywali się do niej.
Pani Halina Olszewska, jako członek Zarządu podpisuje dokumenty Stowarzyszenia, które takiego podpisu wymagają, jest opiekunem sekcji artystycznej.
Pani Stanisława Wydrych organizowała zajęcia Grupy Literackiej przy Bibliotece Miejskiej w Jędrzejowie, gdzie w ramach dobrej współpracy odbyły się 4 spotkania z podróżnikami i artystami. Jako członek Zarządu była odpowiedzialna za łączność z prasą lokalną (Gazetą Jędrzejowską). Jest organizatorem wyjazdu grupy 60 osób na wczasy w Darłówku, w okresie od 31 sierpnia do 12 września 2015r.
Pozyskanie wykładowców, prelegentów i prowadzących zajęcia, głównie nieodpłatnie do realizacji programu, jaki został zaplanowany na semestr I i II to główne zadania jakimi zajmowałem się w ciągu roku. Współdziałałem w opracowaniu programu wykładów i seminariów, co zaowocowało opracowaniem informatorów na I i II semestr. Odpowiedzialność statutowa za pracę Zarządu i Stowarzyszenia.
Wszyscy członkowie Zarządu w ciągu roku akademickiego 2014/2015 w miarę potrzeb uczestniczyli w dyżurach w biurze.
Pragnę dodać, że praca wszystkich członków Zarządu jest dobrowolna, bez żadnych korzyści materialnych, obciążona kosztami finansowymi tak, jak każdego słuchacza JUTW.
Chcę podziękować członkom Zarządu za bardzo dobra współpracę i życzyć, by nadal tak dobrze się układała dla dalszego rozwoju naszego Stowarzyszenia JUTW.

Pragnę też dodać, że nie tylko członkowie Zarządu, ale też słuchacze, angażowali się do niektórych działań zadaniowych np.: pani Jadwiga Belicka i pani Krystyna Pakuła zaangażowały się w organizację wyjazdu do Filharmonii Świętokrzyskiej do Kielc w dniu 31.12.2014r.
Pani Krystyna Skowronek prowadzi sekcję socjalną.
Pani Anna Hajduszkiewicz jest opiekunem grupy gimnastycznej.

W drugim roku działalności opierając się na doświadczeniach z I roku kontynuowaliśmy cykle wykładów, wzbogacone o nowe treści i nowe tematy . Pozyskano nowych wykładowców: o. Jan Strumiłowski, mgr Marek Mrozik, ks. dr Michał Pakuła, mgr inż. Marianna Sodel, inż. Grażyna Chabior, Gena Rosołowska, Barbara Rdzeń, Anna Gołdyn.
Została wzbogacona oferta sekcji zainteresowań o artystyczną, zainteresowanych zdrowym żywieniem oraz kultury fizycznej i turystyki, w ramach wolontariatu sekcja socjalna oraz klub dyskusyjny.
Mimo, że pewna ilość słuchaczy zrezygnowała z członkostwa w JUTW a część została z różnych powodów skreślona z listy członków to liczba słuchaczy wzrosła do 180 osób.
Nasze Stowarzyszenie w minionym roku akademickim 2014/2015 wzbogaciło się o rzutnik, mikrofon oraz aparat fotograficzny. W celu usprawnienia zajęć edukacyjnych brakuje nam jeszcze laptopa, z którego korzysta większość wykładowców a który my musimy pożyczać na zajęcia.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy swój czas i energię poświęcili dla dobra Uniwersytetu.

Sprawna realizacja całego programu mogła się odbywać dzięki wytężonej pracy wielu osób, w tym przede wszystkim całemu Zarządowi naszego Stowarzyszenia.
Serdecznie dziękujemy Radzie Programowej, całej kadrze naukowo- dydaktycznej,
która chętnie współpracowała z nami i deklarowała dalsza chęć współpracy.
Serdecznie zapraszamy do dalszej aktywności w kolejnych latach funkcjonowania JUTW.
Podziękowania składamy Staroście naszego Powiatu Jędrzejowskiego, Edmundowi Kaczmarkowi, za nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia na biuro i sali wykładowej, mieszczących się w budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul. Armii Krajowej 9. Dziękujemy również za pomoc finansową w zorganizowaniu Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015.
Składamy podziękowania Burmistrzowi Jędrzejowa, Marcinowi Piszczkowi oraz dyrektorowi Centrum Kultury w Jędrzejowie Józefowi Straszakowi, za nieodpłatne użyczenie sali widowiskowej w dniu uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 30 września 2014r roku, a także sali wielofunkcyjnej na wykłady.
W tym miejscu dziękujemy ponadto Burmistrzowi Marcinowi Piszczkowi za zakupu mikrofonu na potrzeby JUTW.
Dziękujemy prezesowi firmy „Famet” w Jędrzejowie – Januszowi Bidasowi za podarowanie na stan biura rzutnika.
Serdecznie dziękujemy Opatowi Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie- Edwardowi Stradomskiemu za współpracę, w ramach której podpisaliśmy Umowę Partnerską o Współpracy.
Podziękowania składamy panu Maciejowi Przypkowskiemu, dyrektorowi Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, za umożliwienie zwiedzania Ogrodu Czasu, z którym również podpisaliśmy Umowę Partnerską o Współpracy.
Serdeczne podziękowania składamy panu posłowi Mirosławowi Pawlakowi za umożliwienie nam wejścia i oprowadzenie po Sejmie RP.
Dziękujemy panu Krzysztofowi Maziarzowi, który dbał o nasza stronę internetową.

Wszystkim osobom za pomoc i dobrą współpracę składamy najserdeczniejsze słowa wdzięczności.

Prezes Zarządu
Władysław Blicharski

 


 

Sprawozdanie merytoryczne za I semestr roku akademickiego 2014/2015
 „Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

Rok akademicki 2014/2015 „Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” rozpoczął się uroczystą inauguracją 30 września 2014r. w Powiatowym Centrum Kultury w Jędrzejowie, w obecności słuchaczy JUTW oraz zaproszonych gości.

W I semestrze roku akademickiego 2014/2015 JUTW odbyło się 10 wykładów, które zostały zorganizowane w następujących cyklach tematycznych:

30.09.2014r. - Polska i Polacy za granicą – wykładowca: Longin Komołowski, uczestniczących: 110 słuchaczy,

08.10.2014r. - Kręgosłup stresie – wykładowca: mgr Norbert Łabędzki, uczestniczących: 115 słuchaczy,

15.10.2014r. - Dyplomacja – wykładowca: dr Stefan Hatys, uczestniczących: 112 słuchaczy,

29.10.2014r. - Ogrody w Muzeum im. Przypkowskich – mgr Maciej Przypkowski, uczestniczących: 87 słuchaczy,

05.11.2014r. - Choroby układu oddechowego wieku podeszłego – wykładowca: mgr Paweł Musiał, uczestniczących: 99 słuchaczy,

12.11.2014r. - Kraków miasto nauki, kultury i historii Polski - wykładowca: prof. dr hab. Zbigniew Makieła, uczestniczących: 110 słuchaczy,

19.11.2014r. - 25 lat Wolności i Solidarności – wykładowca: mgr Waldemar Bartosz, uczestniczących: 95 słuchaczy,

26.11.2014r. - Oo. Cystersi w Norwegii – wykładowca: O. Bernard Kurbiel, uczestniczących: 115 słuchaczy,

03.12.2014r. - Tworzenie Armii Błękitnej z ochotników Polonii polskiej Stanów Zjednoczonych i Kanady – wykładowca: mgr Władysław Blicharski, uczestniczących: 100 słuchaczy,

10.12.2014r. - Prawo – Mec. Marek Banasik, uczestniczących: 77 słuchaczy.

Frekwencja na wykładach w I semestrze roku akademickiego 2014/2015 wyniosła średnio 102 osoby.

 

Deklaracje przynależności do Stowarzyszenia JUTW złożyło 217 osób.

 

Oprócz wykładów prowadzone były także inne zajęcia dydaktyczne na których słuchacze realizowali swoje zainteresowania:

Seminaria:

22.10.2014r. - Bezpieczeństwo pieszego w dzień, o zmroku i wieczorem – prowadząca: podinsp. Marzena Piórkowska, uczestniczyło 90 osób,

14.01.2015r. - Hipoteka odwrócona – prowadząca: Alicja Moskała-Dudek z Kancelarii Notarialnej, uczestniczyło 86 osób,

21.01.2015r. - PZU życie –seminarium nie odbyło się z powodu nieobecności prowadzącego – mgr Artura Gajdy,na seminarium przybyło 50 osób.

Średnio w seminariach wzięło udział 75 słuchaczy JUTW.

 

Warsztaty – obejmujące:

Grupę literacką – spotkania autorskie z osobami, które są ambasadorami Ziemi Jędrzejowskiej, propagujący jej historię, szczególne wydarzenia, własne życiorysy wplecione w nasz krajobraz w poezji i prozie, z wykładowcami, podróżnikami dzielącymi się swoją rozległą wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas licznych podróży.

Miejsce spotkań – Biblioteka Miejska w Jędrzejowie, ul 11 Listopada 33a, 2 spotkania:

29.10.2014r. - spotkanie z Andrzejem Pasławskim, podróżnikiem i fotografem. Opowiadał o Słowacji zaprezentował pokaz slajdów z jednego z najpiękniejszych miejsc w tym kraju – Słowackiego Raju, uczestniczących 32 słuchaczy,

02.12.2014r. - spotkanie ze Stanisławem Nyczajem, Prezesem Oddziału Świętokrzyskiego Związku Literatów Polskich, uczestniczących 62 słuchaczy JUTW.

Grupę gimnastyczną – miejsce spotkań - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie, ul. Okrzei 63, prowadzący: Aleksander Mazurkiewicz, uczestniczy 6 słuchaczy JUTW.

Basen – gimnastyka w wodzie - słuchacze w ramach swoich zainteresowań i potrzeb mogli również uczęszczać na zajęcia aqua aerobiku, które odbywają się na Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 43.

Zdrowe Żywienie – miejsce spotkań - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie, ul. Okrzei 63,uczestniczących 30 słuchaczy.

 

Słuchacze JUTW mieli również możliwość uczestniczenia w lektoratach obejmujących:

kurs języka niemieckiego – 11 osób, prowadząca – Katarzyna Szydłowska,

kurs języka angielskiego – 22 osoby, prowadząca – Ewelina Rosikoń.

 

W I semestrze roku akademickiego 2014/2015 słuchacze uczestniczyli w licznych imprezach kulturalnych:

31.08.2014r. - 13.09.2014r. – wczasy rehabilitacyjne w Jastrzębiej Górze. Piękna pogoda sprzyjała wypoczywaniu na plaży a szczególnych wrażeń dostarczyły dwie wycieczki: do Trójmiasta, połączona z rejsem statkiem z Gdyni do Sopotu i na Hel. Słuchacze zwiedzili również Władysławowo. Wrócili wypoczęci, opaleni i w doskonałych nastrojach, uczestniczyło 51 słuchaczy,

30.09.2014r. - inauguracja roku akademickiego 2014/2015, która odbyła się w Powiatowym Centrum Kultury w Jędrzejowie, uczestniczyło 110 słuchaczy,

09.10.2014r. - wycieczka w Góry Swiętokrzyskie – Św. Krzyż, uczestniczących :50 słuchaczy,

29.11.2014r. - wyjazd do Teatru im. Żeromskiego w Kielcach na sztukę pt. „Kpiny i Kpinki”. Słuchacze odwiedzili również giełdę kamieni i minerałów w KCK-u, uczestniczyło 54 słuchaczy,

17.12.2014r. - spotkanie Wigilijne, dzielenie się opłatkiem w restauracji „Gracja” w Jędrzejowie,

31.12.2014r. - zakończenie Starego i powitanie Nowego 2015 Roku w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, uczestnicy wysłuchali koncertu sławnego tenora Wiesława Ochmana i Jego gości, uczestniczyło 50 słuchaczy,

09.01.2015r. - wyjazd do Filharmonii Kieleckiej na koncert pt.”Powróćmy jak za dawnych lat”, uczestniczyło 54 słuchaczy,

29.01.2015r. - udział w spotkaniu kabaretowym kabaretu „Hola Hola”- „Nasze małe Qui Pro Quo”.

 

W I semestrze zawiązała się sekcja Socjalna-wolontariat, w której liderem jest p. Krystyna Skowronek.

Działa również sekcja osób zainteresowanych Zdrowym Żywieniem – lider p. Anna Pańtak oraz sekcja Kultury Fizycznej i Turystyki-gimnastyka- lider p.Hajduszkiewicz

W sekcjach może brać udział każdy słuchacz JUTW.

 

W I semestrze roku akademickiego 2014/2015 odbyło się jedno posiedzenie Rady Programowej, w dniu 17.09.2014r.

 


Sprawozdanie merytoryczne za rok akademicki 2013/2014
 „Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

Rok akademicki 2013/2014 „Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” rozpoczął się uroczystą inauguracją 27 września 2013 roku w Powiatowym Centrum Kultury w Jędrzejowie, w obecności słuchaczy oraz zaproszonych gości.

W roku akademickim 2013/2014 JUTW, odbyły się 23 wykłady, które zostały zorganizowane w następujących cyklach tematycznych:
I semestr:
07.10.2013r. - Historia i zbiory Muzeum Przypkowskich - wykładowca: mgr Maciej Przypkowski, uczestniczących: 69 słuchaczy,
14.10.2013r. - Profilaktyka w chorobach cywilizacyjnych - wykładowca: mgr Paweł Musiał, uczestniczących: 68 słuchaczy,
21.10.2013r. - Filozofia Życia – wykładowca: ks. dr Miłosz Hołda, uczestniczących: 70 słuchaczy,
06.11.2013r. - Historia Klasztoru Cystersów w Jędrzejowie – wykładowca: O.o Bernard Kurbiel, uczestniczących: 65 słuchaczy,
13.11.2013r. - Życie w zgodzie z ekologią – wykładowca: mgr Justyna Grudzień, uczestniczących 69 słuchaczy,
18.11.2013r. - Wybitni filozofowie – wykładowca: ks. dr Miłosz Hołda, uczestniczących: 68 słuchaczy,
Przedsiębiorczość 55+, cz.1 – 20.11.2013r., cz.2 – 18.12.2013r. - wykładowcy: prof. Zbigniew Makieła, dr Barbara Makieła, uczestniczących: cz.1 – 65 słuchaczy, cz.2 – 64 słuchaczy,
09.01.2014r. - Ślady przeszłości – Ziemia Jędrzejowska – wykładowca: dr hab. Krzysztof Ślusarek, uczestniczących: 69 słuchaczy,
15.01.2014r. - Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – wykładowca: dyr Marcin Pacholec, uczestniczących: 46 słuchaczy.

II semestr:
17.02.2014r. - Filozofia – wykładowca: ks. dr Miłosz Hołda, uczestniczących: 80 słuchaczy,
26.02.2014r. - Stosunki Międzynarodowe – wykładowca: dr Stefan Hatys, uczestniczących: 84 słuchaczy,
05.03.2014r. - Rehabilitacja w wybranych schorzeniach – wykładowca: mgr Norbert Łabędzki, uczestniczących: 80 słuchaczy,
11.03.2014r. - Zasoby Muzeum im. Przypkowskich – wykładowca: mgr Maciej Przypkowski, uczestniczących: 81 słuchaczy,
19.03.2014r. - Masaż w wybranych jednostkach chorobowych – wykładowca: mgr Norbert Łabędzki, uczestniczących: 71 słuchaczy,
06(26).03.2014r. - Społeczne znaczenie UTW – wykładowca: prof. dr hab. Tadeusz Studziński, uczestniczących: 75 słuchaczy,
09.04.2014r. - Kraków – innowacyjne miasto – wykładowca: prof. dr hab. Zbigniew Makieła, uczestniczących: 66 słuchaczy,
08.05.2014r. - Spotkanie z Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie p. Małgorzatą Dudałą, uczestniczących: 58 słuchaczy,
15.05.2014r. - Historia – wykładowca: dr hab. Krzysztof Ślusarek, uczestniczących: 60 słuchaczy,
22.05.2014r. - O.o Cystersi w Norwegii – wykładowca: O. Bernard Kurbiel, uczestniczących: 52 słuchaczy,
04.06.2014r. - Postępowanie praktyczne w stanach zagrożenia życia – wykładowca: mgr Paweł Musiał, uczestniczących: 47 słuchaczy,
11.06.2014r. - Siła legendy w poznawaniu prawdy historycznej – wykładowca: Zbigniew Święch, uczestniczących: 31 słuchaczy.

Na zakończenie I semestru deklaracje przynależności do Stowarzyszenia „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” złożyły 153 osoby. W wykładach uczestniczyło średnio 65 słuchaczy.
Na zakończenie II semestru deklaracje przynależności do Stowarzyszenia „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” złożyło 175 osób i wszystkie zostały przyjęte przez Zarząd JUTW. W wykładach uczestniczyło średnio 65 słuchaczy.
Zatem średnioroczna frekwencja na wykładach wyniosła 65 osób.


Oprócz wykładów prowadzone były także inne zajęcia dydaktyczne, na których słuchacze JUTW realizowali swoje zainteresowania:
Seminaria:
13.02.2014r. - Przestępstwa na tzw. Wnuczka i inne przestępstwa, prowadzący: przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji: Jarosław Borowski, Grzegorz Więckowski, uczestniczących średnio 80 osób.
02.04.2014r. - Zasady Ubezpieczeń Indywidualnych, prowadzący: mgr Artur Gajda, uczestniczących średnio 32 osoby.
23.04.2014r. - Prawo spadkowe, prowadząca: dr Magdalena Makieła, uczestniczących średnio 35 osób.

Warsztaty:
Grupa literacka – spotkania autorskie z osobami, które są ambasadorami ziemi jędrzejowskiej, propagujący jej historię, szczególne wydarzenia, własne życiorysy wplecione w nasz krajobraz w poezji i prozie, z wykładowcami, podróżnikami dzielącymi się swoją rozległą wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas licznych podróży.
Miejsce spotkań – Biblioteka Miejska w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a, 4 spotkania:
05.12 2013r. - spotkanie z Andrzejem Pasławskim, podróżnikiem, organizatorem wypraw terenowych, znawcą i miłośnikiem Bałkanów; opowieść o Albanii ilustrowana zdjęciami oraz etniczną muzyką, uczestniczących: 49 słuchaczy JUTW.
20.02.2014r. - spotkanie z dr hab. Krzysztofem Ślusarkiem, pracownikiem Instytutu Historii UJ. Wykład poświęcony obecnej, niełatwej sytuacji na Ukrainie, podparty aktualnymi zdjęciami, uczestniczących: 37 słuchaczy JUTW.
21(29).04.2014r. - spotkanie z dr hab. Krzysztofem Ślusarkiem, promocja oraz prezentacja książki „Jędrzejów w latach 1795-1918. Portret miasta i jego mieszkańców”, uczestniczących: 42 słuchaczy JUTW.
30.05.2014r. - spotkanie z dr Zdzisławem Piastą, pracownikiem naukowym Politechniki Świętokrzyskiej, dla którego podróże stały się pasją, opowieść o miesięcznym pobycie w Indonezji, podparta pięknymi zdjęciami i filmem, uczestniczących: 22 słuchaczy JUTW.

Grupa gimnastyczna – miejsce spotkań: I semestr: Studio Fitness – Szkoła Zdrowia „Ivafit”, ul. Chrobrego 2 w Jędrzejowie;
II semestr: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie, ul. Okrzei 63, prowadzący: Aleksander Mazurkiewicz.
I semestr: Uczestniczki JUTW wzięły udział w cyklu warsztatów „Ruszaj się zdrowo”. Zajęcia nieodpłatnie prowadziła pani Iwona Klima – Szkliniarz, propagatorka fitnessu, prowadząca Studio Fitness – Szkoła Zdrowia „Ivafit”.
Profesjonalnie przygotowane i prowadzone dwugodzinne spotkania wypełnione były wiedzą i odpowiednimi przykładami ćwiczeń.
II semestr: Prowadzący: Aleksander Mazurkiewicz, spotkań: 8, zapisanych:19, uczestniczących średnio: 15 osób.

Basen – słuchacze JUTW w ramach swoich zainteresowań i potrzeb mogli również uczęszczać na zajęcia aqua aerobiku, które odbywały się na pływalni miejskiej w Jędrzejowie, przy ul. Przypkowskiego 43.
Zajęcia prowadzili: Paweł Rybiński oraz Anna Rybińska.

Grupa ogrodnicza – 10.05.2014r. - w ramach zajęć warsztatowych grupy ogrodniczej słuchacze JUTW byli na wycieczce w Młodzawach Małych w imponującym „Ogrodzie na Rozstajach”, który założył artysta, rzeźbiarz Tadeusz Kurczyna, uczestniczących: 47 słuchaczy.


Słuchacze „Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli również możliwość uczestniczenia w lektoratach obejmujących: kurs komputerowy, język migowy.

I semestr:
Kurs komputerowy – prowadzący: Łukasz Bełdowski, 8 spotkań, zapisanych: 13 osób, uczestniczących: średnio 10 osób.
Język migowy – zajęcia nieodpłatnie prowadziła: mgr Małgorzata Król, 10 spotkań dwugodzinnych, zapisanych: 16 osób, uczestniczących: średnio 10 osób.
II semestr:
Kurs komputerowy – prowadząca: Aleksandra Gołąb, 10 spotkań, zapisanych: 16 osób, uczestniczących: średnio 13 osób.
Język migowy – prowadząca: mgr Małgorzata Król, 6 spotkań, zapisanych: 10 osób, uczestniczących: średnio 10 osób.


W roku akademickim 2013/2014 słuchacze JUTW uczestniczyli w licznych imprezach kulturalnych:
27.09.2013r. - Inauguracja roku akademickiego 2013/2014, która odbyła się w Powiatowym Centrum Kultury w Jędrzejowie, uczestniczących: 70 słuchaczy.
25.10.2013r. - wyjazd do Teatru Bagatela w Krakowie, na sztukę „Kochankowie nie z tej ziemi”, uczestniczących: 64 słuchaczy.
21.11.2013r. - wycieczka do Warszawy, zwiedzanie Sejmu, Zamku Królewskiego, Łazienek, uczestniczących: 54 słuchaczy.
30.11.2013r. - wyjazd do Teatru im Żeromskiego w Kielcach, na sztukę „Hotelowe manewry, czyli błogi spokój”, uczestniczących: 50 słuchaczy.
17.12.2013r. - spotkanie wigilijne, dzielenie się opłatkiem, w restauracji „Gracja” w Jędrzejowie, uczestniczących: 65 słuchaczy.
31.12.2013r. - zakończenie Starego i powitanie Nowego 2014 Roku w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, uczestnicy wysłuchali koncertu „Księżniczka czardasza”, uczestniczących: 50 słuchaczy.
24.01.2014r. - wyjazd do Teatru Muzycznego w Gliwicach, na „Wesołą Wdówkę”- operetkę w trzech aktach, uczestniczących: 58 słuchaczy.
10.02.2014r. - spotkanie karnawałowe w restauracji „Gracja” w Jędrzejowie, oprócz tańca i śpiewu, uczestnikom przekazano bieżące informacje dotyczące pracy Uniwersytetu w II semestrze roku akademickiego 2013/2014, uczestniczących: 75 słuchaczy.
25.03.2014r. - spotkanie z poezją i malarstwem Józefy Sędkowej, które odbyło się w Centrum Kultury w Jędrzejowie, uczestniczących: średnio 50 słuchaczy.
28.03.2014r. - wycieczka – pielgrzymka do Częstochowy, uczestnicy zwiedzili: Wieżę Bazyliki Jasnogórskiej, Kaplicę Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, Salę Rycerską, Skarbiec, Zbrojownie, Kaplicę Pamięci Narodu Polskiego im. O. Augustyna Kordeckiego, a także Park Miniatur Sakralnych Złota Góra, uczestniczących: 40 słuchaczy.
04.04.2014r. - wyjazd do Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, na występ Chóru Aleksandrowa, uczestniczących: 50 słuchaczy
14.04.2014r. - spotkanie wielkanocne w restauracji „Gracja” w Jędrzejowie, uczestniczących: średnio 50 słuchaczy.
24.06.2014r. - wyjazd do Umianowic „Ciuchcią Expres Ponidzie” powiązany z uroczystym zakończeniem roku akademickiego 2013/2014 Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jędrzejowie, uczestniczących: 68 słuchaczy.
27.06.2014r. - wycieczka do Warszawy do „Centrum Nauki Kopernik”, uczestnicy zwiedzili także Pałac w Wilanowie, uczestniczących: 56 słuchaczy.
31.08.2014r. - 12.09.2014r. - wyjazd na wczasy nad morze do Jastrzębiej Góry, uczestniczących: 50 słuchaczy.


W minionym roku akademickim odbyły się dwa posiedzenia Rady Programowej:
11.09.2013r. - I Posiedzenie Rady Programowej,
30.01.2014r. - II Posiedzenie Rady Programowej.

Rada Programowa składa się z następujących członków:

 1.  Przewodniczący - Krzysztof Ślusarek
  2.    Edmund Kaczmarek
  3.    Marcin Piszczek
  4.    Edward Stradomski
  5.    Marek Zygan
  6.    Janusz Bidas
  7.    Zbigniew Makieła
  8.    Paweł Musiał
  9.    Krystyna Skowronek

FINANSE - ZESTAWIENIE WYNIKÓW ZA OKRES OD 01.12.2102 – 31.12.2013r.

PRZYCHODY
Wpłaty słuchaczy (czesne i wpisowe) – łącznie: 7.950 zł.

WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ
Dopłata do Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 – 300 zł.

KOSZTY ADMINISTARCYJNE
Opłata abonamentowa za telefon komórkowy – 598.73 zł.
Zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, opłaty bankowe – 2.183.48 zł.
RAZEM WYDATKI ADMINISTARCYJNE: 2 782.21 zł.

WYDATKI OGÓŁEM: 3 082.21 zł.
POZOSTAŁO: 4 867.79 zł.

Rozliczenie finansowe zostało przedstawione przez p. Zdzisławę Ciećko, na Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się 17 czerwca 2014 roku.


Porządek Walnego Zebrania Członków JUTW

w dniu 17.06.2014r.

 1.  Otwarcie Zebrania i powitanie zebranych.
  2.    Wybór przewodniczącego Zebrania i sekretarza.
  3.    Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
  4.    Wybór komisji:
  - mandatowo -skrutacyjnej,
  - uchwał i wniosków.
  5.    Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
  6.    Sprawozdanie z pracy Zarządu i podsumowanie roku akademickiego 2013/2014.
  7.    Sprawozdanie finansowe.
  8.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  9.    Dyskusja.
  10.    Podjęcie uchwał:
  - uchwała o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu,
  - uchwała o przyjęciu sprawozdania finansowego.
  11.    Sprawozdanie komisji wnioskowej.
  12.    Wolne wnioski.
  13.    Zakończenie Zebrania.

Zarząd „Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” pracował w składzie:
1.    prezes – Władysław Blicharski
2.    wiceprezes – Anna Pańtak (sprawy organizacyjno - programowe)
3.    wiceprezes – Bogusława Wypych (sprawy organizacyjno-finansowe)
4.    sekretarz – Leszek Kapcia
5.    skarbnik – Zdzisława Ciećko
6.    członek – Barbara Kowalczyk (sprawy kulturalne)
7.    członek – Joanna Brzezińska (sprawy kulturalne)
8.    członek – Stanisława Wydrych (kontakt z mediami + warsztaty literackie)
9.    członek - Halina Olszewska (sprawy programowe)
10.    członek – Aleksandra Wójcik (sprawy programowe)


Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim, którzy swój czas i energię poświęcili dla dobra uniwersytetu.
Sprawna realizacja całego programu mogła się odbywać dzięki wytężonej pracy wielu osób, w tym przede wszystkim całemu Zarządowi naszego Stowarzyszenia.
Serdecznie dziękujemy Radzie Programowej, całej kadrze naukowo – dydaktycznej, która chętnie współpracowała z nami w pierwszym roku istnienia uniwersytetu i deklarowała dalszą chęć współpracy.
Serdecznie zachęcamy do dalszej aktywności w kolejnych latach funkcjonowania JUTW.
Podziękowania składamy Staroście naszego Powiatu Jędrzejowskiego, mgr Edmundowi Kaczmarkowi, za nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia na biuro i sali wykładowej, mieszczących się w budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul. Armii Krajowej 9. Dziękujemy również p. Staroście za udostępnienie miejsca na serwerze Starostwa, celem umieszczenia strony internetowej,. Dzięki jego hojności możemy sprawnie funkcjonować i realizować założony program.
Składamy podziękowania Burmistrzowi Jędrzejowa mgr Marcinowi Piszczkowi oraz dyrektorowi Centrum Kultury w Jędrzejowie Józefowi Straszakowi, za nieodpłatne użyczenie sali widowiskowej w dniu uroczystej inauguracji działalności Uniwersytetu 27 września 2013roku, a także sali wielofunkcyjnej na wykłady.
W tym miejscu dziękujemy ponadto Burmistrzowi Marcinowi Piszczkowi za dofinansowanie uroczystego zakończenia pierwszego roku działalności Uniwersytetu.
Dziękujemy prezesowi firmy „Famet” w Jędrzejowie Januszowi Bidasowi, za przekazanie komputera na wyposażenie biura JUTW.
Dziękujemy dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie, panu Januszowi Hatysowi, za nieodpłatne przekazanie mebli biurowych na wyposażenie biura JUTW.
Serdecznie dziękujemy O.o Bernardowi Kurbielowi, przeorowi Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie, za umożliwienie zwiedzenia Klasztoru, który jest jednym z najstarszych i najcenniejszych zabytków miasta Jędrzejowa, a zarazem pierwszą siedzibą Cystersów w Polsce. Dzięki niemu słuchacze JUTW mogli podziwiać zachowane fragmenty pierwotnej architektury, piękne barokowe wnętrze kościoła, a także znajdujące się w nim przepiękne, o unikalnej konstrukcji organy z XVIII wieku.
Podziękowania składamy panu Maciejowi Przypkowskiemu, dyrektorowi Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, za umożliwienie zwiedzenia Muzeum.
Słuchacze JUTW mogli podziwiać wspaniałą kolekcję, niemal wszystkich typów zegarów słonecznych, drugą co do wielkości na świecie, map, przyrządów astronomicznych; bogatą bibliotekę, pełną kolekcji znaków książkowych od XVI wieku i kolekcji różnorodnych druków bibliofilskich.

Wszystkim osobom za pomoc i dobrą współpracę składamy najserdeczniejsze słowa wdzięczności.


Regulamin słuchacza oraz zasady współżycia

Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (JUTW) jest stowarzyszeniem i my, jako członkowie tego stowarzyszenia, jesteśmy odpowiedzialni za jego sprawne funkcjonowanie i postrzeganie na zewnątrz.
Podstawowym obowiązkiem członków JUTW jest terminowe opłacenie składki rocznej, bo od tego zależy byt JUTW. Nie ma tzw. urlopów dziekańskich.
Członkiem, słuchaczem Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku może być osoba zainteresowana możliwością ustawicznego kształcenia oraz wzmacniająca postawy aktywności społecznej.
Stowarzyszenie JUTW jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000454035, działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia JUTW. Stowarzyszeniem kieruje Zarząd, którego kadencja trwa cztery lata.
Słuchacze JUTW mają prawo do posiadania legitymacji, brania udziału we wszystkich rodzajach zajęć oraz inicjowania nowych form działalności programowych i twórczych.
Słuchacze JUTW zobowiązani są do przestrzegania wszystkich ustaleń zawartych w Statucie JUTW, uczestniczenia w pracach społecznych na rzecz uniwersytetu i środowiska społecznego, okazywania legitymacji JUTW na każde życzenie upoważnionej osoby (członka Zarządu, przewodniczącego grupy zajęciowej), kulturalnego zachowania, licującego z godnością słuchacza JUTW, podczas wszystkich zajęć i uroczystości.
Szanując wykładowców i słuchaczy, członkowie JUTW są proszeni o nie spóźnianie się na wykłady i seminaria, nie opuszczanie sali przed zakończeniem wykładu, czy seminarium, nie rozmawianie podczas wykładów, zarówno między sobą, jak i przez telefon komórkowy, nie rezerwowanie dodatkowych miejsc na sali wykładowej oraz pozostawienie okrycia wierzchniego w szatni.
Słuchacza JUTW powinna cechować wzajemna życzliwość, uprzejmość i wyrozumiałość, chęć niesienia pomocy innym oraz troska o dobro i rozwój JUTW.

JSN Gruve is designed by JoomlaShine.com