UTW-logo

Projekt: Języki obce - równe szanse na rynku pracy dla osób po 50 roku życia


W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest projekt:  "Języki obce - równe szanse na rynku pracy dla osób po 50 roku życia", Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Logo 01

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoW dniu 24 stycznia 2015r. odbyły się ostatnie zajęcia z projektu pn. „Języki obce - równe szanse na rynku pracy dla osób po 50 roku życia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie brało udział w sumie 36 uczestników, w tym 27 kobiet i 9 mężczyzn, w wieku od 50 do 64 lat. Beneficjenci poszerzali swoją wiedzę z podstaw języków obcych w trzech grupach zajęciowych.

Z wielką przyjemnością informujemy, że wszyscy Beneficjenci ukończyli udział w projekcie z wynikiem pozytywnym. Na zakończenie zajęć wręczone zostały Certyfikaty zaświadczające ukończenie kursu z języka obcego na poziomie podstawowym. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska –GRYF”.

2015.01.30 01 2015.01.30 01
2015.01.30 01 2015.01.30 01
2015.01.30 01 2015.01.30 01
2015.01.30 01  


W dniu 22 września 2014r. odbyły się pierwsze zajęcia z kursu z nauki podstaw języka angielskiego w ramach realizowanego projektu pn. „Języki obce -równe szanse na rynku pracy dla osób po 50 roku życia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwsze zajęcia z kursu z nauki podstaw z języka niemieckiego odbędą się 24 września 2014r. Do projektu przystąpiło w sumie 36 uczestników, w tym 27 kobiet i 9 mężczyzn, w wieku od 50 do 64 lat. Utworzone zostały trzy grupy zajęciowe – dwie grupy 12-osobowe z nauki podstaw języka angielskiego i jedna grupa 12-osobowa z nauki podstaw języka niemieckiego. Zajęcia dla każdej z grup prowadzone będą dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Kurs potrwa do stycznia 2015r.

2015.01.30 01 2015.01.30 01
2015.01.30 01  


19 września 2014 roku o godzinie 18:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów w sali konferencyjnej na parterze budynku odbędzie się spotkanie informacyjne skierowane do osób zainteresowanych udziałem w projekcie oraz uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pn. „Języki obce -równe szanse na rynku pracy dla osób po 50 roku życia”.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu oraz na stronie:
www.lgd- jedrzejow.republika.pl

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (41) 386 41 14.

2015.01.30 01 2015.01.30 01
2015.01.30 01 2015.01.30 01
2015.01.30 01  


2015.01.30 01W sierpniu 2014 roku przystępujemy do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pn. „Języki obce -równe szanse na rynku pracy dla osób po 50 roku życia”.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska –GRYF”. Projekt skierowany jest do: osób w wieku od 50 do 64 lat, zamieszkujących obszar gminy Jędrzejów. W ramach projektu gwarantujemy bezpłatnie 60 godzin kursu z podstaw języka obcego (do wyboru j. angielski lub j. niemiecki). Czas realizacji projektu od 01 sierpnia 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie i spełniających powyższe warunki zapraszamy do złożenia deklaracji uczestnictwa w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska –GRYF” przy ul. Armii Krajowej w Jędrzejowie. Deklaracje będą przyjmowane w dniach od 12 do 22 sierpnia 2014r. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu oraz na stronie:
www.lgd- jedrzejow.republika.pl

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (41) 386 41 14

JoomlaShine