UTW-logo

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jędrzejowie jest stowarzyszeniem o osobowości prawnej wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000454035, działającym w oparciu o Statut zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków, w dniu 10 grudnia 2012 roku, z późniejszymi zmianami.

Działalność Uniwersytetu finansowana jest w znaczącej mierze ze składek  słuchaczy – członków Stowarzyszenia. Wysokość rocznej składki ustala zgodnie  ze Statutem, Zarząd UTW wybierany na czteroletnią kadencję przez Walne  Zebranie Członków.

Aktualnie Zarząd składa się z 10 członków na czele z prezesem Anną Pańtak. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał a we wrześniu składać będzie sprawozdanie finansowe i rzeczowe wszystkim członkom.

władze JUTW
Prezes JUTW
Anna Pańtak
                  

Skład Zarządu

Anna Pańtak - Prezes Zarządu
Andrzej Ślizowski - Wiceprezes Zarządu
Bogusława Mazur - Wiceprezes Zarządu
Krystyna Skowronek - Sekretarz
Zdzisława Olesińska - Skarbnik

 

 
                  

Członkowie Zarządu

Leszek Kapcia
Stanisława Wydrych
Marianna Rosół
Bogusława Wypych
Barbara Rzymkiewicz

 


Zapraszamy Państwa do współpracy.

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły dotyczące wzbogacenia programu. Wszelkie propozycje prosimy kierować do biura JUTW.

JoomlaShine