UTW-logo

1. Anna Pańtak - Prezes Zarządu
2. Andrzej Ślizowski - Wiceprezes Zarządu
3. Bogusława Mazur - Wiceprezes Zarządu
4. Krystyna Skowronek - Sekretarz
5. Barbara Rzymkiewicz - Skarbnik

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jędrzejowie jest stowarzyszeniem o osobowości prawnej wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000454035, działającym w oparciu o Statut zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków, w dniu 10 grudnia 2012 roku, z późniejszymi zmianami.

Działalność Uniwersytetu finansowana jest w znaczącej mierze ze składek  słuchaczy – członków Stowarzyszenia. Wysokość rocznej składki ustala zgodnie  ze Statutem, Zarząd UTW wybierany na czteroletnią kadencję przez Walne  Zebranie Członków.

Aktualnie Zarząd składa się z 10 członków na czele z prezesem Anną Pańtak. Z wyboru pochodzi też Komisja Rewizyjna z przewodniczącym Józefem Ciepluchem. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał a we wrześniu składać będzie sprawozdanie finansowe i rzeczowe wszystkim członkom.

władze JUTW

Prezes JUTW
Anna Pańtak

Skład Zarządu:

  1. Anna Pańtak - Prezes Zarządu
  2. Andrzej Ślizowski - Wiceprezes Zarządu
  3. Bogusława Mazur - Wiceprezes Zarządu
  4. Krystyna Skowronek - Sekretarz
  5. Barbara Rzymkiewicz - Skarbnik

 

oraz Członkowie Zarządu:

  6. Leszek Kapcia
  7. Stanisława Wydrych
  8. Marianna Rosół
  9. Bogusława Wypych
10. Zdzisława Olesińska

władze JUTW

 
 

 
 

 
 władze JUTW

Członek Zarządu
Stanisława Wydrych

 

 władze JUTW

Członek Zarządu
Leszek Kapcia

 

 

 

 


Zapraszamy Państwa do współpracy.

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły dotyczące wzbogacenia programu. Wszelkie propozycje prosimy kierować do biura JUTW, we wtorki, w godz. 12:00 - 13:00.