UTW-logo

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jędrzejowie jest stowarzyszeniem o osobowości prawnej wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000454035, działającym w oparciu o Statut zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków, w dniu 10 grudnia 2012 roku, z późniejszymi zmianami.

Działalność Uniwersytetu finansowana jest w znaczącej mierze ze składek  słuchaczy – członków Stowarzyszenia. Wysokość rocznej składki ustala zgodnie  ze Statutem, Zarząd UTW wybierany na czteroletnią kadencję przez Walne  Zebranie Członków.

Aktualnie Zarząd składa się z 9 członków na czele z prezesem Anną Pańtak. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał a raz w roku składać będzie sprawozdanie finansowe i rzeczowe wszystkim członkom.

władze JUTW
Prezes JUTW
Anna Pańtak
                  

Skład Zarządu

Anna Pańtak - Prezes Zarządu
Bogusława Wypych - Wiceprezes Zarządu
Leszek Kapcia - Wiceprezes Zarządu
Krystyna Skowronek - Sekretarz
Zdzisława Olesińska - Skarbnik

 

 
                  

Członkowie Zarządu

Barbara Rzymkiewicz
Stanisława Wydrych
Krystyna Gliwińska
Jan Bielak

                  

Komisja Rewizyjna

Henryka Teresa Mucha - Przewodnicząca
Józefa Włodarczyk - Członek
Zdzisław Gajda - Członek

 


Zapraszamy Państwa do współpracy.

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły dotyczące wzbogacenia programu. Wszelkie propozycje prosimy kierować do biura JUTW.

JoomlaShine