UTW-logo

Projekt: Uniwersytet Aktywnego Seniora

Podsumowanie projektu przedstawione przez organizatora - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Otwarty   https://uniwersytetotwarty.ujk.edu.pl/

Działania Uniwersytetu Seniorów UJK w 2020 roku   https://uniwersytetotwarty.ujk.edu.pl/dzialania-uniwersytetu-seniorow-ujk-w-2020-roku/

Galeria zdjęć Uniwersytet Seniorów UJK   https://uniwersytetotwarty.ujk.edu.pl/uniwersytet-seniorow/galeria/

 


zobacz galerię projektu

JUTW


SRAWOZDANIE Z PROJEKTU

W projekcie „Uniwersytet Aktywnego Seniora” uczestniczyło 50 seniorów Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zajęcia odbywały się w dwóch modułach:
I. „Na ścieżce zdrowia, urody i sprawności”.
II. „Ze sztuką na Ty”.
Nasi studenci z wielkim zaangażowaniem brali udział w wykładach i warsztatach zarówno w siedzibie UTW, jak też w pracowniach i laboratorium UJK w Kielcach.
W zajęciach „na ścieżce zdrowia,urody i sprawności”seniorzy: podnieśli kompetencje w zakresie profilaktyki zdrowia; poznali zasady zdrowego żywienia; zachęceni zostali do aktywnego trybu życia by,jak najdłużej utrzymywać kondycję psychofizyczną; poznali podstawy kosmetologii i zasady dbania o higienę w zakresie podologii.
Podczas zajęć na temat- ile mięsa w mięsie, cukru w cukrze i minerałów w wodzie mineralnej, seniorzy nabyli umiejętności odczytywania etykiet na produktach spożywczych. W laboratorium chemicznym badali zawartość wody mineralnej.
Ogromnym zainteresowaniem naszych studentów cieszyły się zajęcia warsztatowe „ze sztuką na Ty” wchodzące w skład II modułu. Zajęcia z fotografii, tańca oraz warsztaty wokalistyki i rękodzieła zaangażowały uczestników obu płci. Uczestnicząc w zajęciach seniorzy; poszerzyli swoją wiedzę w zakresie fotografii, tańca; rozszerzyli swoje zainteresowania artystyczne; podnieśli kompetencje artystyczne; poznali nową technikę i zostali twórcami wytworów papieroplastyki.


JUTW

JoomlaShine