UTW-logo

Osoby zainteresowane członkostwem w UTW powinny najpierw zapoznać się z naszym Statutem, a następnie wypełnić deklarację, opłata wpisowa wynosi obecnie 20zł.

Zapisy nowych kandydatów na członków Stowarzyszenia JUTW odbywają się w godzinach pracy biura.

Podstawowym obowiązkiem członków jest opłacanie składki rocznej (czesnego), która począwszy od roku akademickiego 2020/2023 wynosi 150zł. Czesne należy wpłacać do końca miesiąca października, można to również uczynić w dwóch ratach - w październiku i w lutym.

Każdy członek otrzymuje legitymację, w której odnotowuje się opłacenie  składki semestralnej 75zl, lub rocznej 150zł, co upoważnia do korzystania w danym okresie ze wszystkich form zajęć UTW.

Szczegółowy harmonogram zajęć wręczony zostanie podczas inauguracji.

JoomlaShine