UTW-logo

Osoby zainteresowane członkostwem w UTW powinny najpierw zapoznać się z naszym Statutem, a następnie wypełnić deklarację, opłata wpisowa wynosi obecnie 20zł.

Zapisy nowych kandydatów na członków Stowarzyszenia JUTW odbywają się we wtorki, podczas dyżurów członków Zarządu, w godz. od 10:00 - 13:00.

Podstawowym obowiązkiem członków jest opłacanie składki rocznej (czesnego), która począwszy od roku akademickiego 2017/2018 wynosi 100zł. Czesne należy wpłacać do końca miesiąca września, można to również uczynić w dwóch ratach - we wrześniu i styczniu.

Każdy członek otrzymuje legitymację, w której odnotowuje się opłacenie  składki semestralnej 50zl, lub rocznej 100zł, co upoważnia do korzystania w danym okresie ze wszystkich form zajęć UTW.

Szczegółowy harmonogram zajęć wręczony zostanie podczas inauguracji.

JoomlaShine