UTW-logo

Projekt: Seniorzy w drodze do kultury


Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

Logo 02

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoSylwestrowy wieczór w filharmonii    (zakończenie projektu)

W dniu 31 grudnia odbył się ostatni wyjazd w ramach projektu „Seniorzy w drodze do kultury”. Uczestnicy spędzili sylwestrowy wieczór w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Zaplanowana przerwa w czasie koncertu była okazją do wzniesienia toastu za Nowy Rok. Ponieważ projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem nasze Stowarzyszenie planuje kolejną edycję w 2016r.

Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy

Artykuł w „Gazecie Jędrzejowskiej”, 22 grudnia 2015r.

prasa


W dniu 4 grudnia w ramach projektu „Seniorzy w drodze do kultury” uczestnicy zwiedzili Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, połączone z lekcją muzealną, przeprowadzoną przez dyrektora muzeum - pana Macieja Przypkowskiego, na temat „Historii Jędrzejowa na starych fotografiach”.

Twórcą tego muzeum był Feliks Przypkowski, żyjący w latach 1872-1951, z zawodu lekarz, z zamiłowania kolekcjoner dzieł sztuki, a głównie instrumentów do mierzenia czasu, oraz konstruktor zegarów słonecznych. Gromadził również książki na temat astronomii i traktujące o sztuce tworzenia zegarów słonecznych – czyli gnomonice, uchodzące dzisiaj za białe kruki w tej dziedzinie. Po śmierci Feliksa Przypkowskiego, rozwijaniem muzeum i wzbogacaniem zbiorów zajął się jego syn Tadeusz Przypkowski. Zapisał on się w pamięci mieszkańców Jędrzejowa, jako człowiek wielkiej dobroci i wszechstronnie utalentowany. Był – podobnie jak ojciec – znawcą i zbieraczem rzadkich i cennych książek, miłośnikiem grafiki i heraldyki, twórcą cenionych exlibrisów linorytowych, które sam tłoczył na własnej prasie. Pasjonował się również fotografią artystyczną . Był jednym z kilku na świecie znawców zegarów słonecznych oraz ich wykonawcą.

Dziełami Tadeusza Przypkowskiego są m. in. zegary słoneczne na Zamku Królewskim i przed Pałacem Kultury w Warszawie, na kościele Mariackim w Krakowie, na ratuszu w Sandomierzu, a także za granicą, gdzie najpoważniejszym jego dokonaniem jest zespół siedmiu zegarów słonecznych na elewacji budynku obserwatorium astronomicznego w Greenwich. Pamiętał oczywiście o swoim rodzinnym Jędrzejowie, gdzie wykonał techniką sgraffitową dwa duże zegary: jeden na ścianie narożnej budynku w rynku, (pokazujący czas z dokładnością zegarka !) i drugi, na ścianie frontowej kaplicy św. Floriana, parafialnego kościoła św. Trójcy.

Obecnie stan posiadania muzeum jest imponujący i obejmuje ok. 500 zegarów słonecznych oraz astronomicznych przyrządów pomiarowych od XV do XX wieku, przy czym pod względem gnomoniki, jędrzejowskie muzeum zajmuje trzecią pozycję na świecie, większe są kolekcje jedynie w Oxfordzie i Chicago.

Wśród najcenniejszych eksponatów prawdziwym rarytasem jest zegar słoneczny z XVI w. wykonany przez Erazma Habermela, oraz zegar słoneczny w kształcie armatki strzelającej w samo południe, wykonany w Paryżu dla króla Stanisława Leszczyńskiego, oraz unikatowa klepsydra wodna z XVII wieku, pochodząca z Sycylii.

Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy

W dniu 26 listopada w ramach projektu odbył się kolejny wyjazd tematyczny „Zabytki Krakowa”, połączony ze spektaklem w teatrze. Uczestnicy w towarzystwie pani przewodnik przeszli uliczkami Starego Miasta w Krakowie, zatrzymując się dłużej w Rynku Głównym, aby zobaczyć jego największe zabytki tj. Kościół Mariacki, Sukiennice, wieżę ratuszową, oraz pozostałości murów obronnych – Bramę Floriańską i Barbakan.

Zwiedzający zobaczyli z bliska najcenniejszy zabytek Kościoła Mariackiego – Ołtarz Wita Stwosza, który ma 13m wysokości i 11m szerokości. Wykonany został z drewna dębowego a figury wyrzeźbiono w pniach lipowych. Figury oglądane w głównej scenie mają po 2m 70 cm. Kolejnym miejscem, które zobaczyli uczestnicy wyjazdu były Podziemia Rynku Głównego. Ekspozycja stworzona w oparciu o odkrycia dokonane podczas badań przeprowadzonych w latach 2005-2010 oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, wprowadza widza w topografię i atmosferę średniowiecznego Krakowa, a zarazem pomaga w zrozumieniu jego roli na politycznej i handlowej mapie ówczesnej Europy.

Ostatnim punktem wyjazdu był udział w spektaklu „Mayday”, w Teatrze Bagatela. Znakomity komizm sytuacji i języka zapewnił oglądającym dwie godziny śmiechu.

Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy

W dniu 18 listopada podążając „Szlakiem Cystersów” uczestnicy projektu zwiedzili najstarsze opactwo cysterski na ziemiach polskich, ufundowane w 1140r.- Klasztor O.O. Cystersów w Jędrzejowie. Jest to jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków Jędrzejowa.

Dziś zespół klasztorny opactwa cystersów zawiera tylko fragmenty dawnych budowli z przełomu XII i XIII w. Z klasztoru jędrzejowskiego do naszych czasów dotrwały trzy, piętrowe skrzydła klasztorne o średniowiecznej metryce z XIII i XV wieku. Skrzydła klasztorne zostały gruntownie przebudowane. Na początku XX w. jedno z nich zostało rozebrane, gdyż było zrujnowane. Pozostały po nim jedynie ślady kapitularza. Ściany krużganków pokryte są barokową polichromią. Zasadnicza bryła kościoła klasztornego jest barokowa. Z pierwotnych zabudowań zachowała się tylko część, datowanych na 1110 rok, murów z fragmentami romańskiej wieży z czasów jeszcze przed cystersami. Zostały one wkomponowane w architekturę obecnej świątyni. Z wyposażenia wnętrza na uwagę zasługują m. in. płyta nagrobkowa z 1319 r. Pakosława z Mstyczowa herbu Lis, kasztelana krakowskiego, z rytą postacią rycerza. Jest to jeden z najstarszych nagrobków rycerskich w Polsce. Cenny jest też zespół barokowych ołtarzy z rzeźbami z ok. 1730 r., stalle z malowanymi widokami klasztorów cysterskich.

W nawie bocznej kościoła klasztornego znajduje się kaplica bł. Wincentego Kadłubka zbudowana po 1733 roku. W niej można zobaczyć freski poświęcone kronikarzowi. Znajdują się tu też jego relikwie. Cząstki relikwii biskupa przekazano do wielu parafii w Polsce oraz do Francji i USA.

W klasztorze znajdują się również wspaniałe organy 54-głosowe, jedne z największych i najstarszych w Polsce. Pochodzą one z pierwszej połowy XVIII w. Zachowały się w swej oryginalnej postaci, poddawane tylko konserwacjom. Zastosowane w nich rozwiązania techniczne należą do wyjątkowych na świecie.

Wizytę w jędrzejowskim Klasztorze zakończył koncert organowy Roberta Grudnia, znanego muzyka, kompozytora, producenta prestiżowych koncertów, spektakli i festiwali muzycznych. Jego nazwisko pojawia się wielokrotnie w programach koncertowych obok najwybitniejszych artystów różnych dziedzin i specjalności. Występuje min. z: Teresą Żylis-Gara, Wiesławem Ochmanem, Markiem Torzewskim, Konstantym Andrzejem Kulką, Georgijem Agratiną, a także z Jerzym Zelnikiem, Olgierdem Łukaszewiczem, Zbigniewem Zamachowskim, Cezarym Żakiem, Grażyną Barszczewską. Współpracuje z Poznańskimi Słowikami, Jerzym Maksymiukiem, Krzysztofem Zanussim i Krzysztofem Pendereckim. Koncertował na najbardziej prestiżowych festiwalach muzycznych w Polsce, w Europie oraz na wielu kontynentach. Dzięki panu Robertowi Grudniowi uczestnicy projektu nie tylko wysłuchali koncertu, ale poznali możliwości techniczne jędrzejowskich organów.

Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy

Artykuł w „Gazecie Jędrzejowskiej”, 4 listopada 2015r.

prasa


W dniu 27 października w ramach realizacji projektu „Seniorzy w drodze do kultury” odbył się drugi wyjazd tematyczny: Kielce – Wąchock. W pierwszej kolejności uczestnicy zwiedzili kościół pod wezwaniem św. Karola Boromeusza i klasztor Pallotynów na wzgórzu Karczówka.
Klasztor wieńczą barokowe wieże i sygnaturki pokryte blachą miedzianą. Do wnętrza prowadzą barokowe schody wykonane z wydobywanego na Kielecczyźnie czerwonego i szarego piaskowca. Na korytarzu przy wejściu do klasztoru znajduje się obraz przestawiający złupienie klasztoru przez wojska szwedzkie w 1655r. Kościół klasztorny jest jednonawowy. Na barokowym ołtarzu znajduje się obraz przedstawiający św. Karola oraz św. Kazimierza. Pozostałe elementy wyposażenia świątyni rokokowe.
Kolejnym miejscem zwiedzania było Muzeum Narodowe – dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach. Jest to jedna z najwspanialszych i najlepiej zachowanych rezydencji z epoki Wazów w Polsce. Znajdują się tu oryginalne wnętrza z XVII i XVIII w. z unikatowymi elementami wystroju architektonicznego: stropami ramowymi z obrazami z warsztatu Tomasza Dolabelli, polichromowanymi stropami belkowymi i fryzami podstropowymi, marmurowymi i kamiennymi kominkami, portalami i fragmentami posadzek. W apartamentach mieszkalnych i gościnnych wyeksponowano wyroby rzemiosła artystycznego: tkaniny (m.in. tapiserie flamandzkie i francuskie), meble (np. gdańskie szafy i prasę do obrusów, zestaw renesansowych mebli włoskich). Ekspozycję uzupełnia XVII-wieczne malarstwo francuskie, włoskie i polskie.
Tym razem towarzyszyło nam przepiękne, jesienne słońce, które zachęciło wszystkich uczestników do spaceru ulicami Kielc.
Ostatnim punktem wyjazdu był Klasztor O.O. Cystersów w Wąchocku - najlepiej zachowana romańska świątynia w Polsce.
W skład kompleksu klasztornego wchodzą wspaniałe obiekty romańskie i gotyckie, wśród nich udostępnione do zwiedzania są: krużganki – długi korytarz okalający dziedziniec zwany wirydarzem, kościół klasztorny, kapitularz – miejsce obrad (kapituł), którym przewodniczył Opat, sień i karcer, fraternia – sala w której pracowali mnisi, refektarz – klasztorna jadalnia i ogrody cysterskie.       » zobacz więcej zdjęć

Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy

W dniu 13 października odbył się wyjazd tematyczny: „Zabytki Krakowa” i „Szlakiem Cystersów”. Pierwszym punktem wyjazdu był Klasztor OO. Cystersów w Mogile, gdzie uczestnicy zwiedzili kaplicę łaskami słynącego Pana Jezusa Mogilskiego, bazylikę, krużganki klasztorne, kapitularz, dawne kalefaktorium, fraternię i kaplicę opacką oraz klasztorny ogród.
Kolejnym punktem wycieczki był Zamek Królewski na Wawelu z wejściem do reprezentacyjnych komnat królewskich. Wystawa obejmuje znajdujące się na parterze pomieszczenia wielkorządcy zamku i komnaty na drugim piętrze, m.in. Salę Poselską, której strop ozdobiony jest rzeźbionymi głowami (tzw. głowami wawelskimi) i Salę Senatorską. Uczestnicy zwiedzili również Katedrę Wawelską, uważaną za najcenniejszy obiekt sakralny w Polsce. To nie tylko wspaniały zabytek, ale też miejsce o szczególnym znaczeniu dla tożsamości polskiego narodu.
Chłód i głód nie odebrał zapału do dalszej wędrówki na Żydowski Kazimierz , gdzie warto przez dłuższą chwilę pospacerować po pełnych uroku uliczkach Kazimierza, by chociaż częściowo poczuć pozostałości atmosfery dzielnicy żydowskiej. Uczestnicy zwiedzili Synagogę Starą, która jest jedną z najstarszych zachowanych synagog w Polsce oraz jednym z najcenniejszych zabytków żydowskiej architektury sakralnej w Europie.      » zobacz więcej zdjęć

Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy

Nasz Uniwersytet w partnerstwie z Archiopactwem OO. Cystersów oraz Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie realizuje od dnia 01.09.2015r. do 31.12.2015r. projekt „Seniorzy w drodze do kultury” dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu – Kultura Dostępna.

Chęć uczestnictwa w projekcie wyraziło bardzo wielu seniorów z których została wybrana grupa 59 osób – uczestników projektu oraz stworzona lista rezerwowa. W ramach realizacji projektu w dniu 30.09.2015r. odbył się wykład „Historia i zabytki Krakowa”, który wygłosił mgr Bernard Suchmiel. Wykład był wprowadzeniem do wyjazdu tematycznego: Mogiła – Kraków (13 października)      » zobacz więcej zdjęć

Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy

Seniorzy plakat

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin projektu

 

Wizytę w jędrzejowskim  Klasztorze zakończył koncert organowy Roberta Grudnia, znanego muzyka, kompozytora, producenta prestiżowych koncertów, spektakli i festiwali muzycznych.

Jego nazwisko pojawia się wielokrotnie w programach koncertowych obok najwybitniejszych artystów różnych dziedzin i specjalności. Występuje min. z: Teresą Żylis-Gara, Wiesławem Ochmanem, Markiem Torzewskim, Konstantym Andrzejem Kulką, Georgijem Agratiną, a także z Jerzym Zelnikiem, Olgierdem Łukaszewiczem, Zbigniewem Zamachowskim, Cezarym  Żakiem, Grażyną Barszczewską. Współpracuje z Poznańskimi Słowikami, Jerzym Maksymiukiem, Krzysztofem Zanussim i Krzysztofem Pendereckim. Koncertował na  najbardziej prestiżowych festiwalach muzycznych w Polsce, w Europie oraz na wielu kontynentach.

Dzięki panu Robertowi Grudniowi uczestnicy projektu  nie tylko wysłuchali koncertu,  ale poznali możliwości techniczne jędrzejowskich organów.

 

JoomlaShine