UTW-logo

Jubileuszowy Konkurs Poetycki UJK

Zachęcamy miłośników poezji i wszystkich, 'których język giętki' wypowie 'wszystko, co pomyśli głowa', do uczestnictwa w jubileuszowym konkursie poetyckim organizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego z okazji 50-lecia uczelni: 'Pieśni i fraszki - słowne igraszki. Wierszowane potyczki z Janem Kochanowskim'.

Można 'na nowo' napisać znany lub mniej znany utwór poety. Tematykę i formułę ogranicza w zasadzie tylko... inwencja twórcza przyszłego autora, bo motto konkursu zachęca do różnorakich eksperymentów: 'Przeto chciejmy wziąć przed się myśli godne siebie, Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie' (Jan Kochanowski, Pieśń 19, Księgi Wtóre).

Informacje, formularz zgłoszeniowy i regulamin na stronach:

https://www.ujk.edu.pl/konkurs_poetycki_jan_kochanowski.html
https://50lat.ujk.edu.pl/konkurs-poetycki-o-nagrode-rektora/
Formularz zgloszeniowy: https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2020/05/Formularz-zgloszeniowy_konkurs_Kochanowski.docx

JoomlaShine