UTW-logo

Projekt: AleBabki śpiewają do aktywności seniorów zachęcają


Projekt realizowany był w okresie od 20.05.2021r do 31.10.2021r. przez Stowarzyszenie „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku”, a finansowany przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, w ramach zadania publicznego „Program Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego”.


Cele projektu:

– wyposażenie grupy wokalnej „AleBabki” w stroje i sprzęt potrzebny do jej arystycznej działalności,

– rozśpiewanie seniorów i zachęcanie ich do aktywności.

W ramach projektu odbywały się:

Warsztaty aktywności muzycznej prowadzone wolontarycznie przez słuchaczkę naszego Uniwersytetu, Panią Barbarę Zawodnik, emerytowaną artystkę operetkową. Spotkania warsztatowe odbywały się systematycznie raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem i były przygotowywane przez wolontariuszki zespołu. W warsztatach uczestniczyło 12 słuchaczek JUTW, które przed locdawem z inicjatywy artystki Basi Zawodnik zawiązały grupę wokalną pn.„AleBabki”. W trakcie realizacji niniejszego projektu, pod kierunkiem prowadzącej, grupa przygotowywała wybrane piosenki ludowe i sławne utwory klasycznej muzyki rozrywkowej.

Występy wokalne. W dniu 08.10.2021r. po raz pierwszy grupa wystąpiła przed słuchaczami z mini repertuarem ludowym, podczas pikniku sportowego na Wygodzie i zachęciła uczestników imprezy do wspólnego śpiewania. W dniu 28.10.2021r. na zakończenie realizowanego projektu, „AleBabki” wystąpiły przed słuchaczami JUTW w pięknych, nowych strojach. Występ i stroje spodobały się bardzo słuchaczom, co wyrażono gromkimi brawami.

Wyposażenie grupy w elegancko uszyte stroje, w zakupiony sprzęt i inne materiały niezbędne do działalności artystycznej przyczyniło się do realizacji projektu zgodnie z celami.

Od listopada „AleBabki” spotykają się nadal na próbach i rozszerzają swój repertuar, by zachęcać seniorów do aktywności i umilać im spotkania z piosenką i tańcem.
W najbliższej przyszłości amatorki - wokalistki planują udział w lokalnych imprezach artystycznych.

Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy
Seniorzy  
JoomlaShine