UTW-logo

Projekt: Aktywny senior


Głównym celem zadania jest upowszechnienie i zwiększenie aktywności fizycznej wśród 20 seniorów, słuchaczy JUTW, zamieszkałych na terenie gminy Jędrzejów.

Logo 02

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŚwiętokrzyskiegoNasze Stowarzyszenie od dnia 18 kwietnia do 30 lipca realizuje projekt pn. „Aktywny Senior”, w ramach programu Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2016r.

Głównym celem zadania jest upowszechnienie i zwiększenie aktywności fizycznej wśród 20 seniorów, słuchaczy JUTW, zamieszkałych na terenie gminny Jędrzejów. W ramach projektu odbyło się 10 zajęć ruchowych, na które uczęszczało 22 osoby, w udostępnionej nieodpłatnie sali ZSP Nr 2 w Jędrzejowie - Dyrekcji dziękujemy za pomoc.

Zakładamy, że skutkiem realizacji zadania będzie wykształcenie aktywnego i zdrowego trybu życia oraz wypracowanie nawyku aktywności ruchowej wśród seniorów, która przyczyni się do wydłużenia okresu fizycznej sprawności i niezależności, zmniejszenia ryzyka zachorowania na niektóre choroby, promocji pozytywnego i aktywnego obrazu osób starszych.

Przygotowaniem programu ćwiczeń dostosowanych dla osób powyżej 60 roku życia oraz przeprowadzeniem wszystkich zajęć zajął się pan mgr Aleksander Mazurkiewicz. Racjonalne stosowanie ćwiczeń fizycznych w wieku starszym przeciwdziała procesom starzenia się oraz umożliwia podtrzymanie sprawności ruchowej, tak niezbędnej w życiu codziennym, a także wywiera korzystny wpływ na sferę psychiczną.

Udział w zajęciach wpłynął również pozytywnie na integrację i aktywizację osób biorących udział w zajęciach. Jak widać na niżej zamieszczonych zdjęciach 100% uczestników to panie, ale mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach projektu wezmą udział również panowie, których już teraz gorąco zapraszamy.

Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy
Seniorzy Seniorzy

Plakat naboru do projekt

AktywnySenior

JoomlaShine