UTW-logo

Projekt: Integracja z piosenką w tle


Projekt realizowany w okresie od 1 września 2022r. do 15 lutego 2023r, był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach konkursu MIKRODOTACJE ŚOWES na lokalne inicjatywy – Edycja 2022.

Seniorom 60+, z Powiatu Jędrzejowskiego, którzy chcieli rozwijać swoje umiejętności i śpiewu, zaoferowaliśmy:

- bezpłatne warsztaty wokalne,

  • udział w „Spotkaniu z piosenką biesiadną”,

  • występ sceniczny z grupą „AleBabki”,

Działaliśmy na rzecz integracji społeczności seniorskiej powiatu jędrzejowskiego.

jutw272

zobacz: galeria zdjęć z projektu

W I połowie września odbyła się: promocja projektu, m.in. w Radio z Qlturą, na stronie internetowej Stowarzyszenia JUTW, w mediach społecznościowych.

W II połowie września, przeprowadzono rekrutację. Do projektu zakwalifikowano 14 osób 60+, które w biurze Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku złożyły Formularze Zgłoszeń.

W okresie wrzesień/listopad 2022r zakupiliśmy sprzęt i artykuły niezbędny do realizacji projektu, które wykorzystywane były podczas warsztatów wokalnych i do wykonania Śpiewników.

W okresie od października 2022r do lutego 2023r, w Centrum Kultury, w Jędrzejowie odbywały się warsztaty wokalne. Warsztaty, zgodnie z harmonogramem, prowadziła Barbara Zawodnik, doświadczona wokalistka operowa. Uczestnicy, ćwiczyli emisję głosu, dykcję, śpiew z mikrofonem, zdobywali obycie sceniczne i zostali przygotowani do publicznych występów z „AleBabkami”.

W styczniu 2023r. koordynatorki projektu wraz z koleżankami z „AleBabki” opracowały i wykonały: „Śpiewnik. Spotkania z piosenką biesiadną”, który zawiera piosenki biesiadne i ludowe. Został on wykorzystany podczas spotkania finalizującego niniejszy projekt i będzie wykorzystywany po jego zakończeniu przez słuchaczy JUTW, np., podczas wyjazdów edukacyjnych i spotkań integracyjnych z piosenką i tańcem.

Na podsumowanie projektu, w dniu 10 lutego 2023r, w Restauracji  „Gracja”, odbyło się spotkanie integracyjne pn.”Spotkanie z piosenką biesiadną”. Udział w nim wzięli uczestnicy projektu, słuchacze JUTW, zaproszeni przedstawiciele klubów i organizacji seniorskich, Gminnej Rady Seniorów  oraz władze Jędrzejowa. Grupa „AleBabki” wraz z uczestniczkami warsztatów, zaprezentowały krótki występ wokalny. Po występie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali „Śpiewniki. Spotkanie z piosenką biesiadną” i zaproszeni zostali do wspólnego biesiadowania z piosenką.

W wyniku zrealizowanego projektu pn.” Integracja z piosenką w tle”, JUTW w dalszej działalności planuje:

-poszerzyć skład grupy „ AleBabki”, doposażyć ją w stroje i rozwijać umiejętności wokalistek;

- brać udział w wydarzeniach organizowanych dla seniorów na terenie miasta i poza nim, by być inspiracją dla innych organizacji seniorskich;

-organizować spotkania integracyjne seniorów z muzyką i piosenką, w których dominować będzie wspólny śpiew.

- w przyszłości, zapoczątkować w naszym mieście międzypokoleniowy śpiew piosenek patriotycznych.

JoomlaShine