UTW-logo

Projekt: Senior się edukuje, kondycję ciała i umysłu utrzymuje

zobacz galerię projektu

JUTW

JUTW


SRAWOZDANIE Z PROJEKTU

CEL GŁÓWNY: Poprawa sprawności umysłowej, fizycznej i funkcjonowania pamięci u seniorów poprzez różne formy aktywności edukacyjnej i ruchowej. Profilaktyka zaburzeń pamięci w okresie późnej dorosłości.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie realizowane przez Stowarzyszenie „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” w dniach 23.09.2019r – 30.11.2019r., w ramach Programu Współpracy Powiatu Jędrzejowskiego z organizacjami pozarządowymi z zakresu Kultura, Edukacja – Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W projekcie brało udział 30 seniorów 60+ nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących obszar Powiatu Jędrzejowskiego.

W ramach projektu odbyły się:
1.Warsztaty aktywności umysłowej pn.”Trening pamięci” - 20 godzin, Październik/Listopad.
2.Warsztaty aktywności ruchowej – Slavica Dance Fitness – 20 godzin, Październik/Listopad i Nordic Walking – Wrzesień/Październik/Listopad/.
3.Turniej gier planszowych „Zostań Mistrzem”/ Listopad/.
4.Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Podzamczu- 20 października 2019 r.
5.Spotkanie podsumowujące projekt- 27 listopada 2019 r.

Uczestnicząc w warsztatach aktywności umysłowej pn.”Trening pamięci” seniorzy zapoznali się z technikami zapamiętywania, przechowywania i odtwarzania śladów pamięciowych. Intensywnie ćwiczyli logiczne myślenie, refleks, wyobraźnię, zdrową rywalizację. Poszerzyli swoją wiedzę, nt., jak zapobiegać i spowalniać proces zaburzeń pamięci w codziennym życiu.

Celem warsztatów aktywności ruchowej było usprawnianie fizyczne seniorów poprzez różnorodne formy ruchu i zmotywowanie ich do systematycznych ćwiczeń. Uświadamiane, że wysiłek fizyczny wydłuża okres samodzielności i niezależności w życiu oraz, że jest niezbędny do tego, aby ćwiczenia pamięciowe odniosły skutek. Innym rodzajem aktywności ruchowej oferowanej uczestnikom był Nordic Walking, bezpieczny rodzaj aktywności fizycznej dla seniorów, na powietrzu, który dobrze wpływa na układ oddechowy, poprawia krążenie, usprawnia ruchowo. Realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych, zmniejsza izolację i poprawia stan psychiczny.
Turniej gier planszowych „Zostań Mistrzem” miał na celu ćwiczenie pamięci, logicznego myślenia, zdrowej rywalizacji, refleksu i wyobraźni. Wszyscy uczestnicy projektu w okresie listopada, dwa razy w tygodniu uczestniczyli w grupowych rozgrywkach gier planszowych.

W dniu 20 października 2019r. odbył się wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Podzamczu zaplanowany w ramach kosztów własnych. Seniorzy zapoznali się z postacią Leonarda Da Vinci, oglądali wystawę interaktywną „Ciało człowieka”. wzięli udział w warsztatach naukowych gdzie pod okiem pracownika naukowego wzięli udział w ciekawych doświadczeniach z zakresu chemii.
Po pobycie w Podzamczu wszyscy z ochotą udali się do pobliskich Chęcin, by kolejny raz zdobyć wzgórze i pobyć na średniowiecznym dziedzińcu Królewskiego Zamku, który niedawno przeszedł renowację. Historyczny przekaz przewodnika wzbudził duże zainteresowanie. Trasa wiodła Aleją Królów, poprzez Skarbiec, narzędzia tortur, zbrojownię, wieżę z punktem widokowym, górny i dolny zamek, ścieżkę mnicha i chęciński rynek.

Spotkanie podsumowujące realizację zadania publicznego pn.”Senior się edukuje, kondycję ciała i umysłu utrzymuje” zorganizowano 27 listopada 2019r. Wzięli w nim udział goście: Pani Renata Kwas, Naczelnik Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, reprezentująca zaproszonego Starostę Jędrzejowskiego, Pana Pawła Farynę;

Pani Agnieszka Smorąg redaktor „Gazety Jędrzejowskiej”; prowadzące warsztaty, Pani Bogusława Supierz-Nowińska i Pani Wioletta Podsiadło. Honory gospodarza spotkania pełniły władze JUTW, Prezes Zarządu Pani Anna Pańtak i Wiceprezes Pani Bogusława Mazur. Na spotkanie przybyli seniorzy – uczestnicy projektu oraz wolontariuszki JUTW.

W opinii uczestników -seniorów, wszystkie zajęcia były bardzo ciekawe, świetnie prowadzone, dały przydatną wiedzę, jak dbać o kondycję swojego ciała i umysłu.
W dalszej części spotkania wszystkim seniorom-uczestnikom wręczono przygotowane Certyfikaty i upominki, a zwycięzcom Turnieju ”Zostań Mistrzem” Dyplomy i Nagrody.
Spotkanie przebiegało w miłej, sympatycznej atmosferze


JUTW

 

JoomlaShine