UTW-logo

Projekt: Seniorzy wciąż dążą do kultury


Logo 02

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury



Stara Baśń. Kiedy słońce było Bogiem

jutw

28 listopada
fotoreportaż z seansu filmowego
w Centrum Kultury


Opatów, Karwów - wyjazd edukacyjny

jutw

19 listopada
fotoreportaż z wyjazdu


Pińczów, Wiślica - wyjazd edukacyjny

jutw

16 listopada
fotoreportaż z wyjazdu


Starodruki ze zbiorów bibliotek Muzeum

jutw

14 listopada
fotoreportaż z wykładu


Kraków - wyjazd edukacyjny

jutw

30 października
fotoreportaż z wyjazdu


Tarcia katolickie Bolesława Śmiałego, kształtowanie się katolicyzmu w Polsce

jutw

24 października
Spotkania historyczne
mgr Bernard Suchmiel


Sztuka baroku na przykładzie klasztorów cysterskich

jutw

3 października
Spotkania historyczne
O. dr Jan Strumiłowski


Historia związana z klasztorem w Jędrzejowie

jutw

26 września
Spotkania historyczne
Burmistrz Jędrzejowa - Marcin Piszczek



Zgłoszenia do projektu

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do złożenia deklaracji uczestnictwa, w siedzibie Stowarzyszenia „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku”, ul. Armii Krajowej 9 w Jędrzejowie (III piętro), pok. 320.

Liczba osób ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń! Deklaracje będą przyjmowane w dniach od 10 sierpnia do 10 września 2018r., w poniedziałki, w godz. 8:00 – 12:00 i środy, w godz. 12:00 – 16:00 w biurze Stowarzyszenia JUTW.  Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu lub do pobrania tutaj.

Osoby z niepełnosprawnością dołączają kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

JUTW

 

JoomlaShine