UTW-logo

rok akademicki 2016/2017, semestr II

Wolontariat

Działalność Sekcji Wolontariat.

Trzon Grupy stanowi tzw. "Trójka Inicjatywna":

Krystyna Skowronek - lider
Barbara Kowalczyk - opiekun z ramienia Zarządu
Jolanta Łysak - członek

Od listopada 2016r. grupa liczy 20 słuchaczy JUTW, którzy zadeklarowali uczestnictwo w działalności wolontariackiej.
Cele działania to: integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa, wsparcie i pomoc potrzebującym słuchaczom, aktywizowanie wycofanych,osamotnionych seniorów naszego lokalnego społeczeństwa, wszystko pod hasłem - "Seniorzy dla Seniorów"
W bieżącym roku akademickim 2016/2017 odbywały się cykliczne co dwutygodniowe spotkania prowadzone przez lidera z grupą wolontariacką oraz warsztaty poświęcone budowaniu zespołu.Praca i zaangażowanie wszystkich członków - wolontariuszy zaowocowały następującymi dokonaniami:

1. Przystąpienie do IV edycji projektu "UTW dla społeczności" organizowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oaz działania wynikające z realizacji tego projektu.
2. Udział w Kweście na rzecz renowacji kapliczki cmentarnej Parafii BŁ.Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie.
3. Opracowanie, przeprowadzenie i analiza wyników "Ankiety dla seniora 60+".
4. Opracowanie i złożenie projektu ASOS.
5. Współpraca z Przedszkolem Nr2 "Bajkowa Ciuchcia" w Jędrzejowie.
6. Współpraca z Gminną Radą Seniorów.
7. Organizowanie "Spotkań z muzyką biesiadną"
8. Realizacja projektu "Nordic Walking dla Seniorów - Wyrusz razem z nami".

(zdjęcia w Galerii)UTW dla społeczności

W dniach 18.05 - 21.05.017r., w Poznaniu odbył się III zjazd w ramach projektu „UTW dla społeczności”, w którym uczestniczyła „Trójka” naszych wolontariuszek. Seniorzy -Wolontariusze z 10 UTW zapoznawali się z działalnością organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów w Poznaniu. Była wizyta w Centrum Inicjatyw Senioralnych, odbyły się spotkania ze Stowarzyszeniem CREO oraz z organizacją Mali Bracia Ubogich.

Zajęcia warsztatowe dały nam dużą wiedzę w zakresie „Współpracy partnerskiej”, o tym co oznacza partnerstwo i jak je nawiązywać z innymi organizacjami czy instytucjami. Mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń między uniwersytetami. Nie zabrakło również Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
Dużą atrakcją dla uczestników zjazdu była wspólna wycieczka po Poznaniu.W dniach od 2 - 4 lutego 2017r. odbyło się w Warszawie kolejne spotkanie tzw. „trójek inicjatywnych” z dziesiąciu UTW, IV edycji projektu „UTW dla społeczności”. Tym razem cały zjazd poświęcony został generowaniu pomysłów na działania sekcji wolontariatów.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznali się z działaniami seniorów w różnych miastach Polski - tzw. „Targowisko pomysłów”. „Trójki” pracowały nad swoimi pomysłami na działania. Oprócz zajęć uczestnicy brali udział w Dyskusyjnym Klubie Filmowym i warsztatach dotyczących sztuki „Koncert Życzeń” w Teatrze Rozmaitości.

Po powrocie z Warszawy „ trójka inicjatywna” naszej Sekcji Wolontariatu pracowała nad Planem Działania „UTW dla społeczności”. Równocześnie odbywały się cykliczne spotkania z Liderem naszej Grupy i wizyty wolontariuszy w Przedszkolu Nr 2 „Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie, w ramach współpracy z tą placówką.

W dniu 7 marca otrzymaliśmy wsparcie animatorki Magdaleny Latuch z Sieci Latających Animatorów Kultury z Warszawy, która z wizytą studyjną gościła na naszym JUTW. Pod koniec marca b.r. nasz projekt pod nazwą „Nordic Walking dla seniorów - wyrusz razem z nami” został złożony do Towarzystwa „ę” i czekamy na jego ocenę.


W dniu 7 listopada 2016r. gościliśmy w naszym Uniwersytecie TW trenerów projektu „UTW dla społeczności”. Z Warszawy przyjechali przedstawiciele Towarzystwaę” Magdalena Latuch i Marcin Górecki, którzy przeprowadzili jednodniowe warsztaty dla słuchaczy zainteresowanych wolontariatem. Głównym celem spotkania było poznanie grupy wolontariackiej tworzonej w naszym UTW oraz celów działania.

W dniach 28.11 - 30.11.2016r. odbył się I zjazd w Warszawie 30 przedstawicieli 10 Uniwersytetów Trzeciego Wieku IV edycji projektu „UTW dla społeczności”. Do IV edycji projektu zgłosiły się 23 Uniwersytety Trzeciego Wieku z całej Polski. Komisja Ekspertów wybrała 10 UTW, wśród nich nasz Jędrzejowski.

Do udziału w IV edycji Towarzystwo „ę” zaprosiło tzw. „trójki” inicjatywne. reprezentujące UTW z Wrocławia, Rewala, Bydgoszczy, Włodawy, Chrzanowa, Jędrzejowa, Puław, Morąga, Tarnowa, Rzeszowa. Nasz UTW reprezentowały K. Skowronek, B. Kowalczyk, J. Łysak. Trzy dni warsztatów były okazją do integracji, wymiany doświadczeń i poznania narzędzi prowadzenia grupy wolontariatu. Poza tym była to również okazja do bliższego poznania Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Dziesięć UTW, wśród nich nasz, będzie przez najbliższe kilka miesięcy tworzyć i rozwijać w swoich strukturach grupy wolontariatu i działania społeczne.

Więcej informacji o projekcie: www.utw.seniorzywakcji.pl