UTW-logo

WARSZTATY  TEMATYCZNE
rok akademicki 2018/2019, semestr I

DATA

GODZINA, MIEJSCE

TEMAT I MIEJSCE WARSZTATÓW

PROWADZĄCY

11 października, godz. 11:00

Biblioteka Miejsko – Gminna

Spotkanie z podróżnikiem

Andrzejem Pasławskim

Andrzej Pasławski

podróżnik

Grupa literacka

Termin do uzgodnienia

Spotkanie z jędrzejowską pisarką

Anną Ginter

Anna Ginter

Pisarka

październik, listopad 2018r.

zajęcia w poniedziałki i wtorki od godz. 15:00 – 18:00

ZDZ Jędrzejów

Kursy:

a) komputerowy,

b) kulinarny,

c) fotograficzny

wg zapisów w ZDZ Jędrzejów

Wykładowcy

ZDZ Jędrzejów

W uzasadnionych i niedających się przewidzieć wcześniej przypadkach zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie.


SEKCJE ZAINTERESOWAŃ

  1. Grupa Literacka – Lider Stanisława Wydrych.
  2. Sekcja turystyczna „Poznaj świat” - Lider, Maria Radziejewska.

Spotkania w ZDZ Jędrzejów, o godz. 11:00, terminy:

26.10.2018r. - „Peru” - prelegent, Beata Znojek

23.11.2018r. - „Ukraina” - prelegent, Krzysztof Ślusarek

14.12.2018r. - „USA” - prelegent, Maciej Przypkowski, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

04.01.2019r. - „Wina Świata”, prelegent Jan Lato, ul. Armii Krajowej 9

  1. Sekcja kultury fizycznej i sportu - Lider, Andrzej Ślizowski
  2. Miłośnicy teatru i muzyki - Lider, Barbara Rzymkiewicz.
  3. Sekcja „Zdrowe żywienie” - Lider Bogusława Mazur.

ZAJĘCIA RUCHOWE

  1. Grupa Gimnastyczna - miejsce spotkań: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Okrzei 63, 28-300 Jędrzejów (odpłatnie)
  2. Gimnastyka w wodzie - Pływalnia Miejska, ul. Przypkowskiego 43, 28-300 Jędrzejów (odpłatnie)

W sekcjach może brać udział każdy uczestnik JUTW. Słuchacze JUTW wybierają dowolną ilość sekcji, w których chcieliby rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania. W obrębie każdej sekcji uczestnicy powinni wyłonić lidera, który będzie nadzorował pracę sekcji oraz organizował spotkania.