UTW-logo

WARSZTATY  TEMATYCZNE
rok akademicki 2017/2018, semestr I

DATA

GODZINA

TEMAT I MIEJSCE

WARSZTATÓW

PROWADZĄCY

16.10.2017r.

Poniedziałek, 16:00

Badanie – analiza składu ciała.

Poczęstunek ekologiczny.

Parafia Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie

mgr Anna Gołdyn

dietetyk

07.11.2017r.

Wtorek. 11:00

Grupa literacka

Wilno – barok na siedmiu wzgórzach

Biblioteka Miejsko – Gminna w Jędrzejowie,

ul. 11 Listopada

Andrzej Pasławski

08.11.2017r.

Środa, 16:00

Warsztaty żywnościowe, sposoby przygotowania potraw z ekologicznych produktów biorąc pod uwagę lokalne zasoby przyrodnicze. Degustacja potraw.

ul. Armii Krajowej 9

mgr Anna Gołdyn

dietetyk

W uzasadnionych i niedających się przewidzieć wcześniej przypadkach zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie.

 

ZAJĘCIA RUCHOWE

Grupa Gimnastyczna – miejsce spotkań: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Okrzei 63

Gimnastyka w wodzie – basen miejski, ul. Przypkowskiego 43 (odpłatnie)

Zajęcia z samoobrony – 28 godzin, miejsce spotkań: Zakład Doskonalenia Zawodowego, al. J. Piłsudskiego 3, w Jędrzejowie (zajęcia nieodpłatne)

 

SEKCJE ZAINTERESOWAŃ

Sekcja miłośnicy teatru i filmu

Sekcja wolontariat

Sekcja osób zainteresowanych zdrowym żywieniem

Sekcja kultury fizycznej - pani Anna Hajduszkiewicz

Sekcja turystyczna „Poznaj świat” - ZDZ Jędrzejów Pani Maria Radziejewska, godz. 11:00

Prelegenci:
27.10.2017r. - Maria Radziejewska
17.11.2017r. - Beata Znojek
15.12.2017r. - Maciej Przypkowski
01.2018r. - Władysław Blicharski

Klub dyskusyjny

W sekcjach może brać udział każdy uczestnik JUTW. Słuchacze JUTW wybierają dowolną ilość sekcji, w których chcieliby rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania. W obrębie każdej sekcji uczestnicy powinni wyłonić lidera, który będzie nadzorował pracę sekcji oraz organizował spotkania.