UTW-logo

WARSZTATY  TEMATYCZNE
rok akademicki 2018/2019, semestr II

DATA, GODZINA, MIEJSCE

TEMAT I MIEJSCE WARSZTATÓW

PROWADZĄCY

Grupa literacka
15.02.2019r., godz. 11:00

Biblioteka Miejsko – Gminna
w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada

Spotkanie z Anną Ginter pisarką z Jędrzejowa, autorką książek obyczajowych

Gościnnie wystąpi również Zbigniew Kasprzak, który wykonywał ilustracje do jednej z książek pani Anny Ginter

Anna Ginter

Pisarka

Grupa literacka
05.04.2019r., godz. 11:00

Biblioteka Miejsko – Gminna w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada

Spotkanie z Panem Leszkiem Szczasnym Opowieść i slajdowisko na temat Pierwszy krok do Orientu - Turcja

Leszek Szczasny

Pisarz i podróżnik
z Dolnego Śląska

W uzasadnionych i niedających się przewidzieć wcześniej przypadkach zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie.


SEKCJE ZAINTERESOWAŃ

Grupa Literacka – Lider Stanisława Wydrych.

Sekcja turystyczna „Poznaj świat” - Lider, Maria Radziejewska
spotkania w ZDZ Jędrzejów, o godz. 11:00, terminy:

22.02.2019r. - „Nowy Jork” - prelegent, Maciej Przypkowski, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie;

15.03.2019r. - wyjazd do Wodzisławia do P. Stanisława Śliwy- kolekcjonera,(I Grupa)

12.04.2019r. - wyjazd do Wodzisławia do P. Stanisława Śliwy- kolekcjonera,(II Grupa)

17.05.2019r. - Najwyżej położone Sanktuarium w Europie, prelegent, Jan Stawski;

 

Sekcja kultury fizycznej i sportu - Lider, Andrzej Ślizowski

główny cel pracy Sekcji to udział w:

- VII Marszu ”Nordic Walking Studentów UTW 2019” - 11 maja 2019r.;

- Ogólnopolskiej Olimpiadzie w Łazach - 25 maja 2019r.;

- 'Senioradzie' w Jędrzejowie - wrzesień 2019r.;

 

Sekcja Turystyka Rowerowa  zaprasza na rajdy:

1 czerwca    Jędrzejów– Mokrsko– Sobków– Jędrzejów
15 czerwca    Jędrzejów– Raków– Kotlice– Jędrzejów
6 lipca    Jędrzejów – Stawy – Imielno – Jędrzejów
20 lipca    Szlakiem Kolejki Wąskotorowej „Ciuchcia Expres Ponidzie”: Jędrzejów– Jasionna– Motkowice- Jędrzejów
3 sierpnia    Jędrzejów – Krzcięcice – Mieronice – Wodzisław – Jędrzejów

Wyjazdy o godz. 10:00, spod Centrum Kultury w Jędrzejowie, przy al. Piłsudskiego 3.

W przypadku niesprzyjającej pogody terminy mogą ulec zmianie.

 

Miłośnicy teatru i muzyki - Lider, Barbara Rzymkiewicz

Sekcja „Zdrowe żywienie” - Lider Bogusława Mazur.


ZAJĘCIA RUCHOWE

Grupa Gimnastyczna- Slavica Dance Fitness
Centrum Kultury w Jędrzejowie, w każdy wtorek o godz. 10:00, (odpłatnie)

Zajęcia w wodzie
Pływalnia Miejska, ul. Przypkowskiego 43, 28-300 Jędrzejów, wtorek i piątek o godz. 14:30, wejście 4,00 zł, grupa min. 5 osób

Nordic Walking
Amfiteatr nad Zalewem: środa, godz. 10:00, tj.: 20.02.2019r., 06 i 20.03.2019r., 03 i 17.04.2019r., 15 i 29.05.2019r.,12 i 26.06.2019r.

 


W sekcjach może brać udział każdy uczestnik JUTW. Słuchacze JUTW wybierają dowolną ilość sekcji, w których chcieliby rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania. W obrębie każdej sekcji uczestnicy powinni wyłonić lidera, który będzie nadzorował pracę sekcji oraz organizował spotkania.