UTW-logo

WARSZTATY  TEMATYCZNE
rok akademicki 2017/2018, semestr II

DATA

GODZINA

TEMAT I MIEJSCE WARSZTATÓW

PROWADZĄCY

20.03.2018 r.

Wtorek, 11:00

Ptezentacja audiowizualna

Biblioteka Miejsko – Gminna w Jędrzejowie,

ul. 11 Listopada

Adam Ochwanowski,

poeta, publicysta

18.04.2018 r.

Środa, 11:00

Spotkanie z autorką serii powieściowej, między innymi "Stacja Jagodno", "Rok na Kwiatowej"..

Biblioteka Miejsko – Gminna w Jędrzejowie,

ul. 11 Listopada

Karolina Wilczyńska

pisarka

 W uzasadnionych i niedających się przewidzieć wcześniej przypadkach zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie.

 

SEKCJE ZAINTERESOWAŃ

  1. Grupa Literacka – Lider Stanisława Wydrych.
  2. Sekcja turystyczna „Poznaj świat” Lider, Maria Radziejewska.

Spotkania o godz. 11:00, terminy:

        16.02.2018 r. - „Chiny” - prelegent, Maria Radziejewska, ZDZ Jędrzejów.

        16.03.2018 r. - „Chiny” - Muzeum im. Przypkowskich.

        13.04.2018 r. - „Meksyk” - prelegent, Beata Znojek, ZDZ Jędrzejów.

        17.05.2018 r.- Emiraty Arabskie”- prelegent Maria Radziejewska, ZDZ Jędrzejów

        15.06.2018 r. - Sanktuaria – prelegent p. Stawski, ZDZ Jędrzejów.

  1. Sekcja kultury fizycznej – Lider, Andrzej Ślizowski

        Nordic Walking,

        gimnastyka w wodzie wraz z pływaniem,

        strzelectwo,

        tenis stołowy,

        szachy.

  1. Miłośnicy teatru i filmu – Lider, Zdzisława Olesińska
  2. Klub dyskusyjny – Lider, Krystyna Skowronek

 

W sekcjach może brać udział każdy uczestnik JUTW. Słuchacze JUTW wybierają dowolną ilość sekcji, w których chcieliby rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania. W obrębie każdej sekcji uczestnicy powinni wyłonić lidera, który będzie nadzorował pracę sekcji oraz organizował spotkania.