UTW-logo

WARSZTATY  TEMATYCZNE
rok akademicki 2019/2020, semestr I

data, godzina i miejsce

temat warsztatów

prowadzący

Grupa literacka

05.10.2019r., godz. 17:00

Biblioteka Miejsko Gminna w Jędrzejowie,

ul. 11 Listopada

Wieczór autorski ,

autorki książki

„Życie jest tajemnicą”.

Zdzisława Krystyna Dębska

autorka

Grupa literacka

13.11.2019r., godz. 11:00

Biblioteka Miejsko Gminna w Jędrzejowie,

ul. 11 Listopada

Spotkanie z Panem Sebastianem Bielakiem.

Opowieść i slajdowisko

na temat Po bezdrożach Alaski.

Sebastian Bielak

podróżnik

W uzasadnionych i niedających się przewidzieć wcześniej przypadkach zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie.


SEKCJE ZAINTERESOWAŃ

Grupa Literacka – Lider Stanisława Wydrych.

Sekcja turystyczna „Poznaj świat” - Lider, Maria Radziejewska
spotkania w ZDZ Jędrzejów, o godz. 11:00, terminy:

– 18.10.2019r.- Zamki Ludwika Bawarskiegoprelegent - Maria Radziejewska, miejsce: ZDZ Jędrzejów,

– 15.11.2019r.- Stany Zjednoczone- Kaliforniaprelegent - Maciej Przypkowski, spotkanie w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie,

– 13.12.2019r.- Podróże Pani Beaty Znojek, prelegent - Beata Znojek, miejsce: ZDZ Jędrzejów,

– 17.01.2020r.- Grecja znana i nieznana, prelegent - Jan Stawski, Spotkanie w ZDZ Jędrzejów.

 Sekcja kultury fizycznej i sportu - Lider, Andrzej Ślizowski

główny cel pracy Sekcji to udział w:
- strzelectwo - strzelnica miejska,
- Seniorada Jędrzejów - październik 2019r.
- gry prowadzone w grupach- szachy, warcaby.

 

Miłośnicy teatru i muzyki - Lider, Barbara Rzymkiewicz

Sekcja „Zdrowe żywienie” - Lider Bogusława Mazur.


ZAJĘCIA RUCHOWE

Grupa Gimnastyczna- Slavica Dance Fitness
Centrum Kultury w Jędrzejowie, w każdy wtorek o godz. 9:30:00, (odpłatnie)

Zajęcia w wodzie
Pływalnia Miejska, ul. Przypkowskiego 43, 28-300 Jędrzejów, wtorek i piątek o godz. 14:30, wejście odpłatne

Nordic Walking
Amfiteatr nad Zalewem: wtorki, godz. 10:00, to jest: 24.09.2019r., 08 i 22.10.2019r., 05 i 19.11.2019r., 03.12.2019r.

 


W sekcjach może brać udział każdy uczestnik JUTW. Słuchacze JUTW wybierają dowolną ilość sekcji, w których chcieliby rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania. W obrębie każdej sekcji uczestnicy powinni wyłonić lidera, który będzie nadzorował pracę sekcji oraz organizował spotkania.