UTW-logo

rok akademicki 2018/2019, semestr I

Seminaria

DATA

GODZINA, MIEJSCE

TEMAT

SEMINARIUM

PROWADZĄCY

01.10.2018r.

Poniedziałek, g.10:00

(pozostałe terminy regularnie co 2 tygodnie)
Galeria Centrum Kultury
w Jędrzejowie

Wolontariat

1. Diagnozowanie potrzeb Seniorów- Ankiety OPS

2. Kontynuacja współpracy z Przedszkolem Nr 2 „Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie.

3. Współpraca z Gminną Radą Seniorów.

4. Organizowanie „wypadów”do kina.

5. „Trening pamięci”- spotkania otwarte dla słuchaczy JUTW

Lider

Krystyna Skowronek

08.10.2018r.

Poniedziałek g.10:00

(pozostałe terminy regularnie co 2 tyg.)

Zbiórka: Amfiteatr nad Zalewem.

Kontynuowanie marszów Nordic Walking dla Seniorów.

Wolontariuszki

W uzasadnionych i niedających się przewidzieć wcześniej przypadkach zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie.