UTW-logo

Zapisy na imprezy kulturalne będą przyjmowane na spotkaniach oraz w biurze JUTW.

W zależności od oferty kulturalnej i zainteresowań będą organizowane również inne spotkania.

DATA

IMPREZA

20.10.2019r.
Niedziela

    Wyjazd do Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Podzamczu Chęcińskim    
oraz zwiedzanie zamku w Chęcinach

07 - 12.11.2019r.

Wycieczka do Włoch

17.11.2019r.
    Niedziela, godz. 17:00    

Spektakl „Prywatna klinika”
Kieleckie Centrum Kultury

18.12.2019r.

Spotkanie Wigilijne

03.01.2020r.
Piątek, godz. 19:00

Koncert Noworoczny
Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

24.01.2020r.
Piątek

Radio Kielce
wyjazd edukacyjny